Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Premi Medi Ambient – 2019
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Territori i Sostenibilitat
Descripció:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ilitat convoca el Premi Medi Ambient per reconèixer la tasca de persones físiques i jurídiques a favor del medi ambient.

Enguany el Premi s’emmarca en la temàtica de la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, particularment en la conservació i la protecció de la biodiversitat vegetal a Catalunya.

Modalitats

 • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental.
 • Iniciatives de protecció i millora del medi ambient.
 • Trajectòries de protecció i millora del medi ambient.

En la modalitat de projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental, el Premi s’atorgarà a projectes relacionats amb la conservació de la biodiversitat vegetal, és a dir, en l’àmbit de la conservació i la protecció de la flora a Catalunya (considerant que la flora inclou la flora vascular i els briòfits així com líquens, algues i fongs). Els projectes s’han de trobar en fase preliminar de recerca i desenvolupament i, per tant, encara no s’han posat a l’abast de la societat. Premi: 10.000€

En la modalitat d’iniciatives de protecció i millora del medi ambient, el Premi s’atorgarà a projectes de conservació de la biodiversitat vegetal, és a dir, en l’àmbit de la conservació i la protecció de la flora a Catalunya (considerant que la flora inclou la flora vascular i els briòfits així com líquens, algues i fongs). Els projectes ja estan en funcionament i poden demostrar el seu impacte social, ambiental i econòmic. Premi: 10.000€

La modalitat de trajectòries de protecció i millora del medi ambient es preveu atorgable en qualsevol àmbit d’actuació que fomenti la conservació i millora del medi ambient en general o d’algun dels seus elements en particular. Premi: 8.000€

Podeu saber-ne més a continuació: Més informació 

Termini de presentació:
16.09.2019
Premis European Coalition of Cities Against Racism – 2019
Convoca:
ECCAR
Descripció:

L’European Coalition of Cities Against Racism obre tres oportunitats:

 1. El premi CLARINET, tria bones pràctiques d’autoritats locals en immigració i integració. 

La data límit és el 31 de juliol del 2019 i per a més informació podeu accedir al següent enllaç: Més informació

     2. La segona edició de la convocatòria d’ECCAR per a donar suport a organitzacions de la societat civil que fan front als extremismes violents diàriament. Aquesta convocatòria està oberta a les organitzacions de la societat civil, o organitzacions sense ànim de lucre. La quantitat del premi és de 15.000€.

La data límit és el 16 de setembre del 2019. Per a més informació podeu consultar l’enllaç següent: Més informació

     3. Premi ECCAR 2020 per assenyalar les bones pràctiques i resultats aconseguits per persones que actuen i promouen iniciatives d’acord amb els valors de l’ECCAR.

La data límit és el 15 d’octubre del 2019. Per a més informació podeu consultar l’enllaç següent: Més informació 

Termini de presentació:
16.09.2019
Convocatòria d’ajuts a accions destinades a promoure i protegir els drets de les persones amb discapacitat – 2019
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

La present convocatòria té com a objectiu subvencionar les xarxes de cooperació europees que han signat un acord marc de col·laboració 2018-2021 amb la Comissió Europea i tenen la responsabilitat legal de promoure i protegir els drets de les persones amb discapacitat.

L’objectiu de la present convocatòria és promoure, protegir i monitoritzar els drets de les persones amb discapacitat, per garantir que aquest col·lectiu pugui gaudir plenament dels seus drets. Es finançaran, doncs, aquelles accions destinades a contribuir activament al desenvolupament i la implementació de polítiques rellevants en aquest àmbit.

S’espera que els sol·licitants es centrin particularment en les següents àrees d’activitat:

 • El suport a la Comissió Europea en l’aplicació de les prioritats esmentades proporcionant anàlisi i dades per a qüestions crítiques o emergents, especialment aquelles en què hi hagi un buit de coneixement;
 • La provisió d’aportacions a les consultes públiques de la Comissió Europea i l’elaboració de documents de posicionament en els àmbits polítics pertinents de la UE;
 • El suport a les organitzacions membres nacionals en la seva participació en la implementació, a nivell nacional, dels principals processos polítics impulsats per la UE;
 • La dotació de les organitzacions membres de les habilitats i competències necessàries per promoure els interessos i els drets de les persones amb discapacitat, amb l’objectiu de millorar la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat, particularment, en els àmbits de l’ocupació i la no discriminació;
 • El desenvolupament d’eines d’informació i de campanya (llocs web, publicacions o altres mitjans) per informar sobre els objectius, les polítiques i les accions de la UE en l’àmbit de la discapacitat, incrementant la capacitat de xarxa i sensibilitzant al públic.

Els tipus d’accions que es finançaran en el marc d’aquesta convocatòria poden incloure activitats analítiques (recopilació de dades i estadístiques, l’elaboració de publicacions, informes, noves metodologies i indicadors, etc.); activitats de formació (intercanvis de personal, entrenaments en línia, seminaris, etc.); aprenentatge mutu, cooperació, activitats de sensibilització i disseminació (intercanvis de bones pràctiques, l’organització de campanyes mediàtiques, conferències, etc.) i activitats de gestió per donar suport a les operacions de la xarxa, en particular, aquelles activitats adreçades a la creació de capacitats per als seus membres.

Per tal d’assegurar una perspectiva inclusiva, caldrà fomentar la participació dels grups rellevants en les accions que el Programa finançarà, i en particular, la participació de persones amb discapacitat, les seves famílies i les organitzacions representatives.

 

Termini de presentació:
25.09.2019
22a edició dels Premis Josep M. Piñol – 2019
Convoca:
Acció Solidària Contra l’Atur i Obra Social La Caixa
Descripció:

La 22a edició dels Premis Piñol, que convoca la fundació privada Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”, ha obert el procés de presentació de candidatures, amb un termini que finalitzarà el proper 30 de setembre.

Els Premis Josep M. Piñol estableixen dues modalitats: millor trajectòria i millor iniciativa. Amb ells, ASCA reconeix i premia la innovació i la trajectòria de les persones, entitats i empreses que treballen a favor de crear o consolidar ocupació.

Dotats amb 10.000 euros cadascun, es donaran a conèixer en un acte públic el 6 de novembre 2019, a les 19 hores, al Palau Macaya de Barcelona. El jurat està format per nou reconeguts professionals de diferents àmbits, com l’industrial, l’universitari i el del Tercer Sector.

Els criteris d’avaluació són:

 • L’impacte social i laboral del projecte (mesurat en llocs de treball creats i/o previstos).
 • Les iniciatives que facilitin que les persones joves puguin integrar-se amb més eficàcia i rapidesa al mercat de treball.
 • La sensibilitat, iniciatives i accions davant del repte climàtic
 • L’ aportació de les dades econòmiques de la entitat o de les iniciatives innovadores.

Les bases complertes de la convocatòria i els formularis d’inscripció es poden obtenir a la web www.acciosolidaria.cat o demanar-los per correu electrònic a info@acciosolidaria.cat.

Termini de presentació:
30.09.2019
Premis del Consell Municipal d’Immigració – 2019
Convoca:
Consell Municipal d'Immigració
Descripció:

Aquest premi té per objecte el reconeixement de la feina realitzada o dels projectes en curs que hagin
destacat, o siguin d’especial interès, en l’àmbit de la integració i l’assoliment de la plena ciutadania de
les persones immigrades, així com per afavorir la diversitat, la convivència i la cohesió social.

Poden optar a aquest Premi tots els treballs o projectes orientats a l’assoliment de la integració i la plena
ciutadania real de les persones immigrades en tots els àmbits de la vida ciutadana de Barcelona, en la
temàtica escollida per a l’any 2019: Persones migrades i envelliment.

Els projectes han de tenir les característiques següents:

 • Es poden referir al treball global de l’entitat en la temàtica de referència o a projectes o activitats
  específiques que encaixin amb les finalitats i criteris de valoració.
 • Han de ser projectes iniciats en el mateix any o projectes de continuïtat iniciats en anys anteriors,
 • Han d’estar-se desenvolupant en el moment de la convocatòria o amb previsió d’inici dins l’any, en
  cap cas poden ser projectes acabats, ni tampoc no iniciats en el moment de lliurament del premi.
 • Han de materialitzar-se en accions concretes.
 • Han de dur-se a terme a la ciutat de Barcelona i ser d’aplicació pràctica a escala de ciutat o de
  districte.
 • El llenguatge i continguts hauran de ser respectuosos amb la igualtat de gènere, els drets humans,
  els drets de ciutadania, els drets de la infància, els drets dels animals i no incorporar valors que
  atemptin contra la dignitat humana ni es puguin interpretar com una discriminació per raons d’origen,
  raça, ideològiques, religioses, culturals, socials, d’orientació sexual o d’identitat de gènere.

El termini de presentació de propostes pel premi començarà el dia següent a la publicació d’aquesta
convocatòria al BOP i finalitzarà el 15 d’octubre del 2019. 

Per a saber-ne més, podeu consultar l’enllaç següent: Convocatòria

Termini de presentació:
15.10.2019