Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
VI Premi Robèrt Lafont
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Direcció General de Política Lingüística
Descripció:

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura convida a la ciutadania i a les entitats a suggerir candidatures per a la sisena del premi Robèrt Lafont.

El premi Robèrt Lafont, instituït per la Direcció General de Política Lingüística el 2010, té l’objectiu de reconèixer persones o entitats que s’ha distingit per la defensa, projecció i promoció de l’occità aranès, o de l’occità en general, en qualsevol punt del domini lingüístic.

Més informació

Bases:
Termini de presentació:
15.07.2020
Subvencions pel Clima: ajudes per al desenvolupament de projectes en el marc de l’emergència climàtica de la ciutat de Barcelona 2020
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Barcelona + Sostenible
Descripció:

Aquesta convocatòria de subvencions busca incentivar projectes que promoguin la lluita contra la crisi climàtica i propostes de solucions per assolir els objectius que s’estableixen al Pla Clima i a la Declaració d’Emergència Climàtica de Barcelona.  L’objectiu és potenciar la implicació ciutadana i recolzar accions col·lectives, sobretot d’aquelles iniciatives més innovadores. Un dels seus principals eixos és la utilització dels processos de cocreació amb diverses entitats.

Els projectes han de proposar solucions innovadores als problemes socioambientals de la ciutat que permetin millorar les pràctiques i models vigents, augmentant, alhora, la capacitat d’actuació de la societat a través de la creació de noves relacions de col·laboració. Han de ser, doncs, projectes rellevants en termes d’innovació social.​

Les propostes es poden presentar a partir del 26 de juny amb un termini màxim d’un mes, és a dir, que el tancament de recepció de sol·licituds serà el 26 de juliol. La presentació de tota la documentació serà exclusivament telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, segons les instruccions indicades al portal de tràmits.

Si voleu més informació sobre les subvencions o resoldre dubtes específics, podeu assistir a la sessió virtual informativa del dijous 9 de juliol.

Més informació

Termini de presentació:
26.07.2020
Premis DonaTIC
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Descripció:

Els Premis DonaTIC, organitzats pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, tenen el doble objectiu de reconèixer el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de les noves tecnologies, i oferir referents a les nenes i adolescents que dubten si dedicar-se o no a les disciplines CTEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) en el futur.

Aquests guardons promouen l’accés de les dones a l’àmbit tecnològic, n’incrementen la presència, reconeixen el paper essencial d’aquelles que ja pertanyen al món TIC i, en definitiva, en fomenten la participació en la construcció de la societat digital amb criteris d’igualtat.

S’hi poden presentar totes les dones vinculades professionalment o acadèmicament a l’àmbit de les TIC així com les empreses, els centres formatius o les institucions públiques o privades que hagin desenvolupat una iniciativa pròpia que valori el paper de la dona en l’àmbit de les TIC.

Els Premis DonaTIC 2020 es lliuraran el Dia d’Ada Lovelace (13 d’octubre), i comptaran amb la col·laboració de Tertúlia Digital i l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Més informació

Termini de presentació:
18.08.2020
Ajuts a entitats del tercer sector ambiental afectades per la COVID-19
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Territori i Sostenibilitat
Descripció:

Degut a la pandèmia produïda per la COVID-19 i les seves conseqüències en la mobilitat de la població, les organitzacions que formen part del sector ambiental han estat greument afectades. El Departament de Territori i Sostenibilitat convoca subvencions per pal·liar aquests efectes.

Són ajuts a associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya afectades amb una reducció dràstica i involuntària de la seva activitat com a conseqüència de les restriccions imposades en el marc de la pandèmia de la COVID-19.

El tercer sector ambiental de Catalunya està format per organitzacions de titularitat privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i inscrites en un registre públic, la missió de les quals està vinculada amb la protecció i millora ambiental i a la sost

A qui va dirigit

A entitats sense afany de lucre: associacions i fundacions i cooperatives.

No poden optar a aquests ajuts les entitats següents:

  1. Les entitats del tercer sector que tinguin una finalitat principal diferent de la protecció i millora del medi ambient. En particular resten excloses les entitats que tinguin com a finalitat principal la cooperació o l’assoliment d’altres fins socials o culturals o la de vetllar pel benestar dels animals de companyia.
  2. Les associacions empresarials, els col·legis professionals i els sindicats.

Nova convocatòria d’ajuts > Des del 13 de juny de 2020 fins a exhaurir el pressupost.

Més informació

Termini de presentació:
31.08.2020
Convocatòria de propostes – Programa Life 2020 – Subprograma Medi Ambient
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

S’hi pot presentar qualsevol entitat registrada a la UE. Concretament pot ser: un organisme públic que opera sota l’autoritat d’un govern nacional, p. autoritat local, administració nacional, etc. organització comercial privada, organització privada no comercial (ONG, etc.)

Els projectes subvencionables són: 

  • Nature & Biodiversity: finança projectes de conservació de la natura en particular en les àrees de biodiversitat, hàbitats i espècies. Proporciona subvencions d’acció per a millors pràctiques, projectes pilot i de demostració que contribueixen a la implementació de les directives de la UE sobre aus i hàbitats, l’estratègia de biodiversitat de la UE per al 2020 i el desenvolupament, implementació i gestió de la xarxa Natura 2000 . El termini de presentació és el 16 de juliol de 2020.
  • Medi ambient i eficiència de recursos: cofinançarà projectes en el sector ambiental, en particular en les àrees d’aire, productes químics, economia verda i circular, accidents industrials, gestió marina i costanera, soroll, sòl, residus, aigua i el medi ambient urbà. El programa proporciona subvencions d’acció per a projectes pilot i de demostració per desenvolupar, provar i demostrar polítiques o enfocaments de gestió. També cobreix el desenvolupament i la demostració de tecnologies innovadores, implementació, monitorització i avaluació de polítiques i legislació ambiental de la UE, així com les millors pràctiques i solucions. La Comissió Europea busca particularment tecnologies i solucions que estiguin a punt per a implementar-se en condicions properes a l’mercat, a escala industrial o comercial, durant la durada de el projecte. El termini de presentació és el 14 de juliol de 2020.
  • Governança i informació ambiental: dóna suport a projectes en les àrees de sensibilització, capacitació ambiental i desenvolupament de capacitats, compliment i aplicació de la legislació, desenvolupament de el coneixement i participació pública i dels interessats. Promoure la sensibilització en matèria mediambiental. Això inclou plataformes de cooperació i intercanvi de coneixements sobre solucions i pràctiques ambientals sostenibles. El termini de presentació és el 16 de juliol de 2020.
  • Projectes integrats: Els projectes integrats són projectes estratègics que ajuden els estats membres de la UE a assolir la plena aplicació d’estratègies o plans d’acció exigits per la legislació ambiental i climàtica de la UE. S’implementen a escala nacional o regional, amb autoritats rellevants i pressupostos molt significatius de diverses fonts nacionals i nacionals, amb una durada de 6-10 anys de mitjana. En el marc del subprograma de medi ambient, aquests projectes a gran escala implementen plans, estratègies o fulls de ruta a les àrees de la natura (inclosa la gestió de la xarxa Natura 2000), l’aigua, els residus i l’aire.  El termini de presentació és el 6 d’octubre de 2020.
  • Projectes preparatoris: Els projectes preparatoris atenen necessitats específiques per al desenvolupament i la implementació de la política i la legislació ambiental de la UE. Els temes específics s’indiquen a la convocatòria anual de propostes.
  • Assistència tècnica: Els projectes d’assistència tècnica proporcionen ajuts d’acció i suport econòmic per ajudar els sol·licitants a preparar projectes integrats. El termini de presentació és el 6 d’octubre de 2020. 

La dotació pressupostària total de la convocatòria és de 337.500.000 €

Termini de presentació:
06.10.2020