Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

Atenció! Amb motiu de les mesures establertes al decret d’estat d’alarma 463/2020, queden suspesos i interromputs els terminis pel que fa als tràmits de subvencions de les administracions públiques. També alguns organismes privats han decidit ajornar els terminis de presentació. Per aquest motiu, tot i que des del CRAJ estem fent un seguiment exhaustiu per tal de modificar les noves dates, us recomanem que també consulteu la pàgina web de l’organisme corresponent per tal d’assegurar el nou termini establert. 

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Ajuts per a la conservació de la biodiversitat marina
Convoca:
Fundación Biodiversidad
Descripció:

Ajuts a entitats sense ànim de lucre per a l’execució de projectes que creen coneixement i contribueixin a la gestió o millorin l’estat de conservació del medi marí de competència de l’Estat espanyol.

Ho pot sol·licitar Centres d’ensenyament i universitats, Centres d’investigació i recerca, Entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, ONG, etc.)

Termini de presentació:
30.03.2020
XV Premis a la Conservació de la Biodiversitat
Convoca:
Fundación BBVA
Descripció:

La Fundación BBVA vol reconèixer públicament la tasca de les organitzacions conservacionistes, les institucions i organismes que desenvolupen polítiques o funcions de conservació medioambiental, així com la dels i les professionals de la comunicació que contribueixen amb el seu treball a protegir el patrimoni natural.

 
Modalitats
  • Premi Fundación BBVA a la Conservació de la Biodiversitat a Espanya. Dotació econòmica: 250.000 €

Reconeix l’execució de projectes, polítiques i/o actuacions particularment significatives de conservació i protecció d’hàbitats, espècies o ecosistemes a Espanya.

  • Premi Mundial Fundación BBVA a la Conservació de la Biodiversitat. Dotació econòmica: 250.000 €

Reconeix l’execució de projectes, polítiques i/o actuacions particularment significatives de conservació i protecció d’hàbitats, espècies o ecosistemes a qualsevol país a excepció d’Espanya.

  • Premi Fundación BBVA a la Difusió del Coneixement i Sensibilització en Conservació de la Biodiversitata a Espanya. Dotació econòmica: 80.000 €

Reconeix les tasques de difusió a la societat del coneixement medioambiental i la sensibilització sobre la importància de la conservació del mateix, a través del treball de comunicació en premsa, ràdio, televisió, cinema, exposicions, documentals i Internet.

Termini de presentació:
31.03.2020
8a edició del guardó Memorial Cassià Just 2020
Convoca:
Generalitat de Ctalunya. Departament de Justícia
Descripció:
Les actuacions, iniciatives i treballs presentats hauran d’estar vinculats d’una manera clara al fet religiós i la llibertat de consciència. Es poden concretar en els camps següents:

  1. Defensa dels drets humans, especialment dels drets i de la dignitat de les dones i dels col·lectius desafavorits o marginats.
  2. Defensa dels drets de llibertat religiosa.
  3. Foment del coneixement, del respecte i del diàleg entre diverses opcions religioses i de consciència.
  4. Difusió de la diversitat religiosa present a Catalunya.
  5. Promoció de la convivència i la cohesió social en l’àmbit de les diferents religions.
  6. Defensa de la llengua, de la cultura o de la nació catalanes.
  7. Totes aquelles actuacions, iniciatives o treballs que contribueixin a sensibilitzar la societat de la necessitat de preservar els drets humans i difondre la realitat religiosa com a factor de cohesió social.

El guardó consisteix en una obra d’art original d’una autora o autor reconeguts. El guardó es podrà concedir a una persona, entitat o institució. A més del guardó, el jurat podrà proposar l’atorgament de dues mencions honorífiques.

 
 
 
Termini de presentació:
04.04.2020
5a edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí, per a la prevenció i eradicació de la violència masclista
Convoca:
Districte de Sant Martí - Ajuntament de Barcelona
Descripció:

En el marc de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, el Districte de Sant Martí, la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i Biblioteques del Districte de Sant Martí, amb la col·laboració del Consell de Dones del Districte de Sant Martí, convoquen anualment el Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i erradicació de la violència masclista.

Poden participar en aquest concurs joves i adolescents que visquin, estudiïn o treballin a la ciutat de Barcelona, i que tinguin fins a 25 anys el dia en què finalitza el termini de presentació d’obres.

Les persones participants han de lliurar les obres dins un sobre tancat en els dos formats següents:
a) Format paper: cal presentar còpies impreses en DIN-A4 amb les pàgines numerades, ordenades i grapades o enquadernades. L’organització no accepta els originals de les obres.
b) Format digital: en format d’imatge .jpg o .tiff, amb resolució de 300 DPI i un pes màxim de 8 MB, en suport memòria USB.

Les categories a què es poden acollir els participants són:
– Per a la categoria A (persones d’entre 16 i 25 anys), una dotació econòmica per valor de 1.000 € i un lot de còmics i novel·les gràfiques.
– Per a la categoria B (persones menors de 16 anys), un curs intensiu de còmic, un lot de material
gràfic especialitzat i un lot de còmics i novel·les gràfiques.

Més informació

Termini de presentació:
05.04.2020
Subvencions del Fons Europeu Marítim i de la Pesca 2020
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Descripció:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca relatius a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d’activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines.

Import total dels ajuts: 1.000.000 euros

Termini de presentació:
05.04.2020