Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha publicat les bases específiques d’una nova línia d’ajuts per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Aquesa línia està emmarcada en el pla de rescat del sector cultural que el Departament de Cultura ha endegat per pal·liar els efectes de la declaració d’estat d’alarma davant la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

La convocatòria està destinada a les persones físiques empresàries, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per realitzar concerts o espectacles de caràcter professional en festivals de música.

Cal que les persones sol·licitants tinguin el seu lloc d’actuació principal a Catalunya i que realitzin activitats culturals remunerades. 

El termini de presentació de sol·licituds és del 3 al 30 de novembre de 2020 (ambdós inclosos).

La dotació pressupostària d’aquesta segona línia és de 500.000 euros. L’objectiu és compensar la reducció d’ingressos corresponents als concerts o espectacles previstos en festivals de música cancel·lats durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquesta línia de subvencions es tramita telemàticament, motiu pel qual és necessari disposar d’un certificat digital per signar el formulari de sol·licitud. En cas de dubtes, es pot enviar un correu electrònic a la bústia osic@gencat.cat.

Més informació i tràmit

Termini de presentació:
30.11.2020
Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2020
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona convoca el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps, conegut fins ara com el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps.

Aquest premi, que enguany celebra la seva 9a edició, vol reconèixer, promoure i divulgar la tasca d’aquelles empreses i organitzacions que aposten per noves organitzacions dels usos del temps vinculades a la flexibilitat temporal i de l’espai, la cura i la corresponsabilitat, la racionalització d’horaris i totes aquelles propostes que permetin un major equilibri entre la vida i el treball, d’acord amb les diferents categories convocades en funció de la grandària de l’empresa o organització.

El Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps té com a objectiu contribuir al coneixement i fer visible el treball realitzat per les empreses i organitzacions que presentin polítiques innovadores en la gestió de les persones treballadores mitjançant noves mesures d’organització del temps de treball, sensibilitzant la societat sobre aquestes pràctiques.

En aquesta convocatòria, el jurat valorarà les bones pràctiques en els àmbits:

 • Gestió del temps, flexibilitat horària i adaptació a la reforma horària.
 • Flexibilitat en l’espai i el temps (teletreball).
 • Millora de les mesures de temps i corresponsabilitat entre homes i dones, més enllà de l’aplicació per llei, que afavoreixin l’equitat de gènere.
 • Serveis i mesures per al benestar de les persones de l’organització.
 • Sensibilització i comunicació interna i externa de l’organització en matèria de temps i  corresponsabilitat.

Les empreses podran optar al premi en una de les següents categories:

 • MICRO, Empreses de menys de 10 treballadors/es.
 • PETITA, Empreses a partir de 10 treballadors/es i fins a 50.
 • MITJANA, Empreses de més de 50 treballadors/es i fins a 250.
 • GRAN, Empreses a partir de 250 treballadors/es.

A qui va dirigit?

Empreses, entitats, associacions, cooperatives, etc. que, amb independència de la seva activitat i sector empresarial, estiguin implantades a Barcelona i a l’Àrea Metropolitana i reuneixin els requisits establerts per les bases d’aquesta convocatòria i la normativa d’aplicació.

El període d’admissió de propostes és del dia 1 al 30 de novembre de 2020. Per presentar candidatura cal omplir el formulari amb les dades corresponents (tots els camps són obligatoris), descarregar-lo i signar-lo digitalment. Per formalitzar la presentació de la candidatura cal fer-ho a través del Portal de tràmits, on és necessari disposar de certificat digital.

Més informació 

Termini de presentació:
30.11.2020
IV Premis Innovació Social de la Fundació MAPFRE 2020
Convoca:
Fundació MAPFRE
Descripció:

La Fundació MAPFRE engega la quarta edició d’aquests premis que volen impulsar projectes i solucions que busquen resoldre problemes que afecten al món.

Categories:

 • Millora de la salut i tecnologia digital (e-Health).
 • Economia de l’envelliment: Ageingnomics.
 • Prevenció i mobilitat segura i sostenible.

Les regions geogràfiques sobre les quals s’estructuren els premis són Brasil, resta d’Amèrica Llatina i Europa.

Dotació

De tots els projectes presentats, s’escolliran fins a un màxim de 27 (en total 3 a cada categoria, 3 per cadascuna de les tres regions) que es presentaran a una de les tres semifinals regionals (en funció del seu país de procedència). Els representants dels projectes semifinalistes rebran mentoring online i visibilitat dels seu projecte a la regió.

D’entre els semifinalistes s’escolliran 3 per cada regió que passaran a disputar la gran final. Els finalistes rebran coaching especialitzat per aprofitar tot el seu potencial a la final. Entre els 9 finalistes, només 3 podran ser escollits com els millors, un per cada categoria. Els projectes guanyadors rebran un premi en metàl·lic de 30.000€ amb intenció d’impulsar la seva iniciativa.

Bases:
Termini de presentació:
30.11.2020
Subvencions per a la programació estable d’activitats artístiques en equipaments culturals gestionats per associacions i fundacions
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

Són subvencions per contribuir a la programació estable d’activitats artístiques en equipaments culturals gestionats per associacions i fundacions.

La programació estable s’ha d’haver realitzat entre l’1 de gener del 2019 i el 30 de setembre del 2020.

 • S’entén per programació estable d’activitats artístiques el conjunt d’espectacles de qualsevol disciplina de les arts escèniques i en viu, tant si són de teatre, de música, de dansa com de circ, inclosos els interdisciplinaris o d’arrel tradicional, contractats per exhibir-se en equipaments culturals gestionats per entitats privades sense ànim de lucre. Aquesta contractació, sempre amb contraprestació econòmica, a través de pagament de caixets, s’ha de formalitzar amb professionals, companyies professionals o entitats sense ànim de lucre diferents de la titular i de la gestora de l’equipament cultural.
 • S’entenen per equipaments culturals els equipaments escènics i musicals següents: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concert, casals, carpes de circ o similars, i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’activitats artístiques de pagament. S’exclouen els centres cívics.

Queden excloses d’aquesta línia de subvencions:

 1. Les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars i que tenen lloc en horari lectiu.
 2. Les activitats adreçades prioritàriament a la promoció social de col·lectius.
 3. Els espectacles que hagin estat contractats a través del Programa.cat.
 4. Els espectacles i concerts que formin part dels programes de festa major.
 5. Els espectacles i concerts produïts per la mateixa entitat cultural programadora.
 6. Les activitats festives de cultura popular i/o de caràcter tradicional relacionades amb els àmbits de la festa i l’artesania, castellers i falcons, diables, bestiari i trabucaires, gegants i nans, festes tradicionals amb bous o jocs tradicionals i, en general, totes les que estiguin incloses en altres línies de subvenció específiques.
 7. Les activitats artístiques que no tinguin despeses per caixets.
 8. Les activitats artístiques que tinguin lloc en el marc de festivals o cicles que ja comptin amb ajut directe del Departament de Cultura.
 9. Les activitats artístiques que no estiguin obertes al públic en general.

Més informació

Termini de presentació:
03.12.2020
Subvenció per a programes de suport a la lluita contra l’exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Descripció:

Subvencions per a programes de suport a la regularitat administrativa de les persones estrangeres a través de l’arrelament social i de la millora de l’ocupabilitat de les persones estrangeres, de suport d’emergència a l’èxit educatiu de l’alumnat de famílies d’origen migrant, d’acollida de persones migrants, refugiades o retornades i de promoció de la igualtat home-dona en l’àmbit laboral.

A qui va dirigit?

 • A entitats constituïdes legalment que no tinguin ànim de lucre i amb establiment operatiu a Catalunya (accions A1 a C3) i a empreses o organitzacions constituïdes legalment a Catalunya amb una plantilla de més de 10 persones treballadores i fins a 149, que no hagin rebut prèviament cap tipus de subvenció o d’ajut per elaborar un pla d’igualtat (acció D1).
 • A agrupacions de persones sense personalitat jurídica, sempre que les integrants compleixin amb els requisits establerts.

Àmbits

Àmbit del suport a la regularitat administrativa per mitjà de l’accés al món laboral:

 • A1 (COVID-19). Projectes d’assessorament jurídic especialitzat de suport als processos d’arrelament social que han d’incloure obligatòriament l’oferta d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria i l’acompanyament personalitzat per a la tramitació de la documentació laboral, penal i d’estrangeria, ja sigui davant qualsevol instància necessària per assolir l’arrelament social, així com l’àmbit d’actuació.
 • A2 (COVID-19). Projectes de suport tècnic a la preparació de projectes d’autoocupació de persones en situació d’irregularitat administrativa perquè puguin assolir l’arrelament social mitjançant el treball per compte propi.
 • A3 (COVID-19). Projectes de suport a la millora de l’ocupabilitat de persones estrangeres en situació d’irregularitat administrativa mitjançant el cooperativisme, que podran incloure el disseny del projecte cooperatiu, el suport a la gestió tècnica i administrativa de les cooperatives i el suport a la creació de nous llocs de treball.
 • A4 (COVID-19). Projectes de suport a la formació per a la millora de l’ocupabilitat de persones estrangeres en situació d’irregularitat administrativa en el sector del treball de cures i de la llar amb pràctiques en centres formatius, incloent-hi formació per a la prevenció de la violència masclista en l’àmbit laboral.
 • A5 (COVID-19). Suport a projectes de formació per a la millora de l’ocupabilitat de persones estrangeres en risc de caure en la irregularitat sobrevinguda, que han d’incloure necessàriament la millora de les competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana, el coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic, incloenthi la igualtat entre l’home i la dona i la prevenció de la violència masclista, formació laboral en el treball de les cures i formació pràctica no laboral pròpia del sector al qual s’adrecen, per tal de donar lloc a informes d’estrangeria útils per evitar la irregularitat administrativa.

Àmbit educatiu:

 • B1 (COVID-19). Promoció de la xarxa de suport social a l’aprenentatge per als infants i joves fills de famílies migrants, així com per a les seves famílies, creant un espai comú d’interaccions i aprenentatges on es pugui multiplicar el coneixement i assegurar l’èxit educatiu en el context de dificultats que es deriva de l’epidèmia de la COVID-19.
 • B2 (COVID-19). Promoció de la formació de familiars d’alumnes d’origen cultural divers, amb actuacions que s’han de realitzar en centres educatius de màxima complexitat i per mitjà d’una programació anual d’activitats formatives en les quals actuaran com a formadors o formadores alumnat voluntari del centre, amb coneixement en les cultures d’origen d’aquestes famílies.
 • B3 (COVID-19). Formació en programació TIC per a l’alumnat de centres educatius d’alta complexitat major de 14 anys i per als seus familiars adults. Aquesta formació ha d’estar estructurada per nivells, se’n permetrà l’accés amb independència del nivell competencial previ dels participants, ha d’estar orientada a l’adquisició de competències professionals i ha de ser motivadora per a la continuïtat educativa. L’oferta d’aquestes activitats s’ha de fer en horari no lectiu i s’ha d’impartir en centres educatius públics de secundària.

Àmbit de l’acollida de persones migrants, refugiades o retornades:

 • C1 (COVID-19). Prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del servei de primera acollida en format presencial, amb un mínim de 90, 15 i 15 hores lectives, respectivament.
 • C2 (COVID-19). Prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del servei de primera acollida en format no presencial, amb un mínim de 90, 15 i 15 hores lectives, respectivament, i amb un màxim de 15 hores de formació en competència digital, si escau.
 • C3 (COVID-19). Prestació del mòdul A.3 d’alfabetització en format no presencial, amb un mínim de 120 hores lectives i amb un màxim de 15 hores de formació en competència digital, si escau.

Àmbit de la igualtat entre l’home i la dona en l’àmbit del treball:

 • D1 (COVID-19). Plans d’igualtat entre l’home i la dona en empreses o organitzacions, d’acord amb el que preveu
  la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 26 de novembre al 4 de desembre de 2020.

Consulteu les preguntes freqüents sobre aquest ajut. Si no hi trobeu la resposta podeu escriure a: participacio.entitats@gencat.cat.

Més informació

Bases:
Termini de presentació:
04.12.2020