Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
XXIX edició dels Premis Sants-Montjuïc 2020
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Districte Sants Montjuïc
Descripció:

El Districte de Sants – Montjuïc atorga anualment els Premis per reconèixer els mèrits d’una persona, entitat o col·lectiu per la seva dedicació i compromís amb el territori i el seu veïnat. 

Enguany es presenta la XIX edició dels Premis Sants-Montjuïc que comprenen dos reconeixements  i dos premis especials:

  • Reconeixement a una persona rellevant del districte
  • Reconeixement a una entitat o col·lectiu
  • Premi Especial a les “Cures i Suport Mutu”
  • Premi especial a la “Innovació”

La presentació de propostes s’ha de fer a través del correu premissantsmontjuic@bcn.cat amb el model que s’estableix a les bases.

Els premis de reconeixement consistiran en el lliurament d’una reproducció d’un fragment del vitrall emblemàtic del Saló de Plens de la Seu del Districte.

Els premis especials rebran cadascun una dotació de 1500€ bruts, subjectes a la retenció d’IRPF que escaigui. 

Més informació

Termini de presentació:
22.04.2021
Concurs de relats curts i il·lustracions de l’SCI
Convoca:
SCI Catalunya
Descripció:

El SCI Catalunya engega la segona edició del Concurs de relats i il·lustracions sobre voluntariat de l’SCI Catalunya! Pots participar-hi fins al 24 d’abril!

Les experiències de voluntariat es poden explicar de moltes maneres: fent un article, gravant un vídeo per a l’Instagram, fent fotografies… aquesta vegada proposen treure l’esperit artístic que porteu dins i participar-hi amb un relat curt o una il·lustració! Potser la vostra experiència us pot inspirar, però no cal que sigui una història o il·lustració real, pot ser inventada! Deixeu fluir la imaginació!

Després de l’èxit que va tenir la primera edició del concurs de relats curts, on es van presentar fins a 36 narracions, aquest any han decidit afegir-hi una altra categoria i que s’hi pugui participar també a través d’il·lustracions.

Us animeu a provar el repte? Llegiu les bases a la web i envieu la vostra participació a comunicacio@scicat.org fins al 24 d’abril!

Més informació

Bases:
Termini de presentació:
24.04.2021
Subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre 2021
Convoca:
Diputació de Barcelona - Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar
Descripció:

La diputació de Barcelona convoca un any més les subvencions per a entitats sense ànim de lucre, aquest any destinada a finançar projectes que tinguin com a objectius la cobertura de necessitats bàsiques, la inclusió social, la lluita contra la feminització de la pobresa i la pobresa infantil així com el foment de les cures en la comunitat.

Tanmateix es situen com a projectes prioritaris aquells que abordin la compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat, la detecció de situacions de risc i l’empoderament de les persones i col·lectius, el donar suport i descans a les famílies
cuidadores de persones amb dependència, discapacitat i/o malaltia mental mitjançant programes de respir i la millora de la qualitat de vida de les persones amb la capacitat d’obrar modificada i de les seves famílies mitjançant serveis complementaris a la tutela.

Alhora s’han identificat com a objectius estratègics de la convocatòria la promoció de l’equitat de gènere, el foment de la diversitat afectiva, sexual i de gènere, la prevenció i erradicació de les violències masclistes, la promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació des d’un abordatge interseccional, el respecte a la diversitat cultural, el foment de la convivència i l’acció comunitària.

Per aquesta convocatòria s’han definit 3 programes, als quals s’hauran d’emmarcar els projectes:
– A. Cures en la comunitat
– B. Drets bàsics, cicle de vida i discapacitat
– C. Igualtat de gènere, interculturalitat i convivència

Més informació

Termini de presentació:
26.04.2021
Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Descripció:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ja ha engegat un any més la Convocatòria Ordinària de Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials, més coneguda com a COSPE. Amb data de 25 de març de 2021 s’ha publicat aquesta convocatòria en la qual es poden presentar associacions sense ànim de lucre constituïdes legalment i ubicades a Catalunya. 

Característiques i programes

En les bases generals i específiques publicades el passat 16 de març s’especifica amb més detalls els requisits per poder optar a aquestes subvencions, el termini d’execució, la quantia i despeses subvencionables i tota la informació que cal saber abans de presentar-s’hi.  

També en aquestes bases podeu consultar els nombrosos programes existents en aquesta convocatòria i els criteris de valoració de cada un d’aquests, un aspecte que és important revisar a l’hora de redactar el projecte. 

Pel que fa a les línies, giren al voltant de temàtiques socials com joventut, educació en el lleure, lluita contra la violència masclista, infància, gent gran. serveis socials, immigració i refugi, persones LGBTI+ i més. Destaquem especialment la línia “E – Programes de suport a l’associacionisme juvenil” que subvenciona programes vinculats a projectes juvenils. 

Documentació i sol·licitud

La documentació referent a la COSPE 2021 és la següent: 

El termini per a la presentació de sol·licituds és de les 9h del 26 de març fins a les 15h del 26 d’abril de 2021. 

Per tal d’accedir a tota la documentació i realitzar la sol·licitud cal accedir al següent enllaç: Tràmit subvencions COSPE

Termini de presentació:
26.04.2021
Subvencions per al control i gestió de la població de les colònies de gats
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
Descripció:

La convocatòria d’aquestes ajudes s’adreça a associacions sense ànim de lucre per a la promoció d’activitats i iniciatives per a la protecció i la defensa dels animals, i se suma a la subvenció específica, de 160.000 euros, per a les entitats que gestionen i controlen les colònies de gats.

Poden sol·licitar la subvenció les entitats que desenvolupin programes, projectes i activitats de protecció i defensa dels animals de la ciutat. Cada entitat pot demanar els ajuts per a un màxim de tres iniciatives que es duguin a terme durant el 2021. Aquesta convocatòria s’afegeix a la línia de subvencions específiques per al control i la gestió de la població de les colònies de gats de Barcelona.

Els criteris que es tindran en compte són els següents:

  • difusió del món animal i la protecció de la biodiversitat
  • promoció de l’adopció d’animals i la tinença responsable
  • incorporació de la perspectiva de gènere
  • beneficis ambientals i socials, indicadors de seguiment del projecte, etc.

El termini per presentar les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), prevista per a la setmana vinent.

El 2020 aquesta línia de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, amb la mateixa dotació que aquest any, 50.000 euros, va donar suport a 27 projectes de diferents entitats.

Més informació

Termini de presentació:
26.04.2021