Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Psicòloga en assessorament a persones trans i intersex i famílies – Plataforma LGTBI Barcelona

Descripció anunci:

Enviar CV’s a seleccio@centrelgtbibcn.org fins el 25-04-2019

Degut a un error detectat en la convocatòria de les 3 places, s’obre un nou període de selecció fins el 25 d’abril per presentar candidatures. Consulteu les noves bases per a conèixer les noves condicions. Les persones que ja us havíeu presentat, si continueu estan interessades en les places, cal que ho confirmeu via correu electrònic. En aquest cas, no és necessari tornar a enviar el CV, però sí la confirmació que voleu que se segueixi considerant la vostra candidatura.

La persona del servei d’assessorament a persones trans i intersex del Centre LGTBI acompanya emocionalment i ofereix recursos a persones trans i intersex i les seves famílies que, per diferents factors, sol·liciten assessorament psicològic en relació a qüestions relacionades amb la seva corporalitat, la seva identitat de gènere i el seu trànsit.

El Centre LGTBI de Barcelona entén l’assessorament psicològic com un procés d’escolta activa, des d’una visió desmedicalitzadora i despatologitzant afavorint l’empoderament i l’autoestima corporal de les persones trans.  A banda d’oferir informació sobre els recursos especialitzats de què disposen aquestes persones, la persona del servei realitza una important tasca de suport personal a través del counselling  per abordar les qüestions personals i relacionals vinculades a les diferents situacions que es presenten a les persones.

La psicòloga atendrà situacions viscudes a la vida quotidiana relacionades amb fet trans i intersex, i també casos de violències o discriminacions. El servei ofert des del Centre és de primera atenció i té límit un màxim de sessions per persona. Tot i que aquest serà el seu principal àmbit d’intervenció, podrà dur a terme l’atenció psicològica en relació a qüestions relacionades amb l’orientació sexual, la identitat i l’expressió de gènere d’altres col·lectius LGTBI, si s’escau, dins del seu horari d’atenció.

La professional es coordina amb la resta de professionals que atenen els altres serveis de primera atenció que ofereix el Centre (assessorament legal-jurídic, assessorament psicològic, servei d’acollida, servei d’informació i dinamització, etc.).

En el cas que les persones o famílies necessitin una atenció especialitzada o de més llarga durada derivarà a entitats o serveis de l’administració.

Funcions principals

 • Detectar conjuntament amb la persona/família les seves necessitats d’assessorament i oferir l’assessorament més adequat en cada cas.
 • Realitzar l’assessorament psicològic especialitzat a persones trans i intersex i llurs famílies amb concreció dels objectius a assolir i la seva planificació.
 • Organitzar i dinamitzar sessions grupals en cas de valorar la pertinença d’una intervenció grupal.
 • Compartir i coordinar-se amb l’equip en relació als casos atesos i coordinar-se amb altres professionals externs que estiguin intervenint.
 • Avaluar l’assessorament realitzat per tal de valorar la qualitat i percepció del servei prestat.
 • Detectar quins recursos del Centre o externs poden ser d’interès per a la persona o família usuària per a complementar la seva intervenció.
 • Assegurar que es realitza una derivació adequada als recursos d’interès per a la persona o família usuària.
 • Acció grupal i comunitària (GAM, grups de formació, participació i accions comunitàries).

Requeriments i competències

Coneixements

 • Titulació en psicologia.
 • Formació en perspectiva de gènere i/o diversitat sexual i de gènere acreditada.
 • Conèixer la/es realitat/s i necessitats de les persones trans.
 • Tenir els coneixements tècnics sobre recursos i eines per a la intervenció individual i grupal i per a facilitar l’apoderament de la persona.
 • Conèixer els recursos de la xarxa de serveis públics i d’entitats.

Coneixements addicionals sol·licitats 

 • Nivell C de català.
 • Castellà oral i escrit.
 • Nivell mig anglès.

Experiència professional

 • Experiència mínima de 2 anys en intervenció directa com a psicòloga.
 • Es valorarà experiència en llocs similars.
 • Es valorarà experiència en l’atenció al col·lectiu trans i intersex.
 • Es valorarà experiència en l’atenció a violències de gènere i LGTBI-fòbies.

Competències

 • Habilitats comunicatives i relacionals per fer sentir còmode a la persona o  a la família.
 • Iniciativa i autonomia.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d’organització.
 • Capacitat d’analitzar i resoldre problemes.
 • Flexibilitat.
 • Gestió del canvi.

Altres

 • Estar col·legiada en el moment d’iniciar-se el servei.
 • Estar donada d’alta en el Règim de Treballador/es autònoms/es.

Oferim

 • Incorporació en un projecte innovador de nova creació.
 • Pagament per factura en funció de les hores realitzades, a raó de 28,02 euros/hora + IVA.
 • Horari: Segons demanda, fins a un màxim de 10h setmanals.
 • Incorporació prevista: maig 2019

Lliurament de CV: Màxim fins el 25 d’abril de 2019 a seleccio@centrelgtbibcn.org

 

Entitat o associació:
Plataforma LGTBI Barcelona
Telèfon:
938 805 111
Llegir més

Administratiu/va – comptable de Nexes Interculturals de Joves per Europa

Descripció anunci:

Nexes, associació juvenil sense ànim de lucre, en procés de transformació en cooperativa de treball associat, treballem amb la comunitat local i amb altres països del món per afavorir l’aprenentatge intercultural, la participació activa i una transformació social sostenible que veu en la diversitat un recurs enriquidor.

Busquem una persona amb experiència en administració i gestió d’entitats de l’Economia Social i Solidària per cobrir una plaça de responsable comptable i de gestió. Data límit 15 de maig del 2019.

Tasques a desenvolupar:

 • Realitzar les tasques comptables i administratives de l’entitat: la totalitat dels assentaments
  comptables, conciliació bancaria i de caixa, factures rebudes i emeses, documentació oficial de
  l’entitat necessària per la organització.
 • Coordinar-se amb la gestoria de l’entitat per a facilitar la informació necessària a la presentació dels models tributaris i la gestió dels contractes i nòmines.
 • Gestionar i supervisar la part economicofinancera dels projectes de l’entitat, així com participar en la confecció del pressupost i el seu compliment.
 • Donar informació econòmica i financera als òrgans de govern de l’entitat i suport a la presa de
  decisions estratègiques.
 • Dur a terme les justificacions econòmiques de les subvencions concedides a l’entitat en relació als projectes. Atendre els requeriments relacionats.
 • Fer el control de crèdits a cobrar.
 • Realitzar recerques de finançament tant a nivell públic com privat.

En definitiva, tenir control sobre els estats financers i econòmics, assegurar la viabilitat econòmica de l’entitat en base als projectes, i compliment sobre el pressupostat.

Característiques del lloc de feina:

 • Jornada inicial de 30 hores setmanals, que es poden adaptar en relació a la càrrega de treball existent.
 • Flexibilitat horària.
 • Treball per a objectius.
 • Equip multicultural format per 6 treballadors/es, 1 voluntari/a europea i 1 persona en pràctiques.

Perfil:

 • Experiència professional mínima de 3 anys.
 • Experiència i coneixements en la gestió d’entitats no lucratives o cooperatives.
 • Coneixement de subvencions públiques i/o finançament privat.
 • Titulació de grau mig o superior en Econòmiques, Empresarials i/o Gestió i Administració d’Empreses.
 • Domini elevat del Excel.
 • Experiència en l’ús de programes de comptabilitat.
 • Domini de català, castellà i anglès.
 • Autonomia, capacitat d’adaptació, empatia, habilitats interpersonals i comunicatives.
 • Ganes i motivació per treballar en equip i interès en el projecte cooperatiu.

Es valorarà:

 • Coneixement del món associatiu/cooperatiu.
 • Coneixement de gestió de programes europeus.
 • Experiència associativa, personal o professional.
 • Possibilitat d’incorporació Immediata.

S’ofereix:

 • Incorporació prevista: 17 de Juny del 2019.
 • Contracte eventual fins 31 de desembre, amb possibilitat de renovació a indefinit.
 • Retribució segons conveni.

Candidatura:

 

Entitat o associació:
Nexes Interculturals de Joves per Europa
Telèfon:
934 427 167
Llegir més

Plaça de tècnic/a informàtic/a d’Esplais Catalans

Descripció anunci:

Esplac ha obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de tècnic/a informàtic/a d’Esplais Catalans. El termini finalitza el dia 28 d’abril de 2019. Els
currículums i les cartes de motivació les heu de fer arribar a esplac@esplac.cat amb la referència “InformaticaST” a l’assumpte del mail.

Funcions:

 • Elaboració, execució i avaluació del pla de treball de les aplicacions informàtiques que s’usen a Esplac donant suport a la tasca de la coordinadora informàtica.
 • Dur a terme canvis i millores a les eines informàtiques pròpies de treball de l’entitat: Intranets i webs.
 • Coordinació amb els equips de treball i dirigents de l’entitat per a les funcions assignades i d’altres que puguin sorgir.

Es demana:

 • Titulació acabada o en curs de Grau en Enginyeria Informàtica o Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) de Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW) o Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) o coneixements equivalents demostrables.
 • Coneixement bàsic de bases de dades.
 • Coneixement o experiència en desenvolupament d’aplicacions web.
 • Competència escrita: capacitat de redacció i capacitat de síntesi.
 • Capacitat d’organització, gestió del temps i compliments de terminis, treball en equip, autonomia personal, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Assistència a reunions o activitats d’especial interès fora de l’horari laboral, vocació de servei als esplais i compromís amb els valors d’Esplais Catalans.
 • Tenir menys de 30 anys.

Es valorarà:

 • Experiència en les funcions descrites i facilitat per conèixer noves eines de treball.
 • Experiència amb l’stack MEAN i concretament amb Angular+2.
 • Experiència en especificació i disseny de bases de dades.
 • Coneixement de disseny web.
 • Coneixement o experiència en linux, terminal bash, gestió de sistemes, cron i pm2.
 • Experiència amb sistema de versions, especialment Git i l’entorn GitLab.
 • Experiència en comunitats de desenvolupament de codi obert i en projectes de promoció de la sobirania tecnològica.
 • Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme educatiu i els esplais.
 • Coneixement en temes específics relacionats amb el projecte educatiu d’Esplais Catalans.

Condicions laborals:

 • Contracte de 20 hores setmanals. Sou segons l’escala salarial de l’entitat (10.532,30 € bruts anuals).
 • 2 mesos de prova i incorporació immediata.
 • Lloc de treball habitual: Barcelona.

Tot esperant rebre les vostres sol·licituds, rebeu una molt cordial salutació.

 

Entitat o associació:
Esplais Catalans
Telèfon:
933 026 103
Llegir més

Responsable de la dinamització sociocultural de l’equipament Torre de la Sagrera – Federació Torre de la Sagrera

Descripció anunci:

Des de la Federació Torre de la Sagrera cerquem una persona responsable de la dinamització sociocultural de l’equipament Torre de La Sagrera, un espai participatiu de titularitat municipal des d’on es vol contribuir al desenvolupament comunitari i a l’enriquiment social i cultural del barri de La Sagrera.

Funcions:

 • Disseny i coordinació dels programes de caràcter comunitari de l’equipament: activitats formatives, divulgatives i culturals. Impulsar noves programacions.
 • Coordinació de la regidoria d’actes i espectacles així com del muntatge d’exposicions.
 • Desenvolupament de les accions de suport i acompanyament a les entitats residents al centre.
 • Interlocució i coordinació amb entitats i col·lectius del territori i de la ciutat amb els que desenvolupar projectes de caràcter sociocultural i comunitari.
 • Suport en les tasques de direcció de l’equipament, sobretot en l’absència no prevista d’aquesta.
 • Suport en la dinamització dels actes del calendari festiu (Cavalcada de Reis, actes de Carnestoltes, Festes de Primavera i Festa Major):
  • Planificar el calendari, convocar i mediar amb entitats, feedback permanent amb els membres de la comissió de festivitats i tradicions de l’equipament.
  • Gestió de permisos de les activitats, coordinació de les inscripcions i coordinació del voluntariat.
  • Gestió dels continguts de la difusió de les activitats i planificació de la distribució.
  • Seguiment de les contractacions/ampliacions de les pòlisses d’activitats i altres serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat (ambulàncies, wc’s, furgonetes, carros, grups d’animació, etc.)
 • Elaboració i seguiment dels indicadors de les àrees corresponents i els de gestió comunitària així com elaboració de les memòries requerides.
 • Gestió de la partida pressupostària d’activitats i col·laboració en la recerca d’estratègies,subvencions i patrocinis per a augmentar les fonts d’ingressos.

Perfil/requisits:

 • Experiència mínima d’1 any en el disseny, gestió, programació i realització de programes d’activitats culturals o socials. 
 • Experiència en el sector associatiu i en la dinamització d’espais comunitaris. 
 • Formació específica en el camp de la gestió cultural. 
 • Coneixements de nivell C de català i de castellà parlat i escrit.
 • Domini d’eines ofimàtiques i Internet. 
 • Pro activitat, autonomia, capacitat de gestió i de relació, de coordinació i de treball en equip.  Actitud positiva, dinàmica, flexible i emprenedora.

Es valorarà:

 • Coneixements tècnics en sonorització i material luminotècnic. 
 • Actitud afable i empàtica. 
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a activitats i/o necessitats. 
 • Habilitats socials, relacionals i de mediació.
 • Estudis en animació sociocultural (Grau Superior), gestió cultural o similar.

Competències:

Iniciativa i autonomia, capacitat d’aprenentatge, optimisme i entusiasme, empatia, capacitat per liderar iniciatives i treballar per objectius, organització i planificació, fiabilitat tècnica i personal, comunicació interpersonal, treball en equip.

Condicions generals:

 • Tipus de contracte: indefinit amb 6 mesos de prova.
 • Horari: 37,5 hores setmanals.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària per atendre activitats i necessitats del projecte.
 • Retribució: segons conveni (entre 18.000 y 22.000 € brut/anual).
 • Data d’inici: 1 de maig de 2019

Enviar CV’s a coordinacio@torrelasagrera.org fins el 16-04-2019

 

Entitat o associació:
Federació Torre de la Sagrera
Telèfon:
931 538 381
Llegir més

Monitors/es per sales d’estudi – Fundació Pere Tarrés

Descripció anunci:

Respondre el formulari fins el 17-04-2019

La Fundació Pere Tarrés cerca monitors/es de sales d’estudi nocturn per treballar a Barcelona de dilluns a dijous en horari de 19:45h a 00:15h, amb incorporació el 6 de maig fins 20 de juny.  Es treballa el cap de setmana del 08/06 i 09/06 en el mateix horari.

Funcions

 • Vetllar i gestionar el normal funcionament de l’equipament
 • Vetllar per la conservació de l’ordre i les condicions idònies de la sala
 • Presentar mensualment els indicadors d’us
 • Obrir, tancar i posar l’alarma de l’equipament

Requisits

 • Estudis relacionats amb l’àmbit social.
 • Valorable títol de monitor/a de lleure.
 • Experiència en atenció als usuaris
 • Coneixement del pack office. 
 • Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals

 

Entitat o associació:
Fundació Pere Tarrés.
Telèfon:
934 301 606
Llegir més
Pàgina 30 de 133« Primera...1020...2829303132...405060...Última »