Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Convocatòria de la plaça de tècnic/a de projectes i assessoraments del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ)

Descripció anunci:

El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils, servei co-gestionat pel Consell de la Joventut de Barcelona, obre convocatòria de la plaça de tècnic/a de projectes i assessoraments del CRAJ. Data límit 7/04/2019.

Tasques a realitzar:

 • Acompanyar a professionals, col·lectius i entitats juvenils en el desenvolupament de projectes i iniciatives.
 • Fer difusió del servei i coordinació amb els diferents agents que treballen amb joves al territori.
 • Identificar les demandes d’acompanyament d’agents, col·lectius i entitats juvenils.
 • Desenvolupament de formacions relacionades amb la temàtica de gestió de grups i disseny de projectes.
 • Elaboració i redacció de materials en matèria de gestió associativa.
 • Tasques de suport i coordinació amb la resta de serveis oferts des del CRAJ.

Es demana:

 • Edat de 20 a 30 anys.
 • Estudis superiors en l’àmbit social.
 • Experiència associativa en entitats juvenils de Barcelona i ampli coneixement d’aquestes.
 • Experiència remunerada o voluntària en la gestió de grups i disseny de projectes.
 • Nivell alt de català escrit i parlat.
 • Bona comunicació oral i escrita.
 • Capacitat d’autonomia, iniciativa i treball en equip.

Es valorarà:

 • Coneixement de la xarxa de serveis adreçats a la població juvenil de Barcelona.
 • Experiència en treball comunitari.
 • Experiència com a formador/a.
 • Formació complementària en matèria de gestió d’entitats i gestió de projectes.
 • Formació complementària en gestió de grups i/o mediació de conflictes.

S’ofereix:

 • Contracte indefinit (1 mes de prova).
 • Jornada de 25 hores setmanals (jornada completa)
 • Horari adaptat a les necessitats de les entitats de dilluns a divendres (matins i tardes a convenir prèviament)
 • Sou brut anual de 14815,97 euros (14 pagues)

Les candidatures s’han de presentar per correu electrònic a la direcció seleccio@cjb.cat amb l’assumpte “Ref.CRAJMòbil2019” i respondre el següent formulari: Plaça CRAJMòbil2019  (Important: no es tindran en compte candidatures que no realitzin els dos passos).

La data límit de lliurament de currículums serà el diumenge 7 d’abril del 2019 a les 23:59 hores.

 

Entitat o associació:
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
Telèfon:
932 654 736
Llegir més

Director/a – SETEM Catalunya

Descripció anunci:

Enviar CV’s a rafacabanes@consolidar.es fins el 29/03/2019

SETEM Catalunya som un grup de persones que ens movem per a transformar el món. SETEM Catalunya som una organització no governamental de solidaritat internacional, independent i participativa que, juntament amb organitzacions del Sud, sensibilitzem la nostra societat sobre les desigualtats Nord-Sud, en denunciem les causes i promovem transformacions personals i col·lectives per aconseguir un món més just i solidari.

Descripció general:

La Direcció és la persona que té com a missió gestionar SETEM Catalunya en dependència de la Junta Directiva sempre tenint en compte la voluntat de les sòcies membres, qui decideixen en assemblea el rumb de l’entitat, amb el pla estratègic com a full de ruta, construït i consensuat de manera col·lectiva per les persones membres de l’entitat.

És la persona encarregada de liderar i acompanyar l’equip tècnic de l’entitat tenint present els diferents òrgans de presa de decisions. Vetlla pel bon funcionament i desenvolupament de les professionals de l’entitat tenint en compte el bé individual però també el bé comú tant de l’equip com de la resta de l’associació.

Funcions:

 • Orientar, formular i fer el seguiment del pla estratègic de l’entitat aprovat per l’Assemblea General:
  • Interpretant els valors de l’entitat i fent el seguiment de la seva coherència amb els comportaments de tota l’organització.
  • Seguint els objectius estratègics aprovats i avaluant la seva contribució a l’assoliment de la missió.
  • Planificar i fer operatius els eixos estratègics definits:
  • Proposant a la Junta Directiva els projectes que es duran a terme anualment, d’acord a les línies estratègiques definides.
  • Dirigint, avaluant i fent seguiment de la implementació dels projectes anuals aprovats per l’Associació.
  • Dinamitzant l’elaboració i fent seguiment del Pla Operatiu Anual d’acord als eixos estratègics de l’Associació.
  • Vetllant per la cooperació i inter-relació dels diferents projectes i àmbits de l’Associació.
  • Supervisió dels marcs lògics dels diferents projectes.
 • Supervisió econòmica
  • Dinamitzant l’elaboració i proposta preliminar del pressupost anual.
  • Controlant i supervisant el compliment del pressupost aprovat per l’Assemblea.
  • Analitzant les possibles desviacions pressupostàries i realitzant les propostes per a la seva correcció.
  • Avaluant periòdicament l’evolució econòmica i financera de l’entitat.
  • Gestionant i coordinant les activitats d’obtenció de recursos econòmics de l’associació, fons privats i subvencions. Elaboració del pla de finançament.
 • Representació institucional de l’Associació:
  • Representant a la Junta Directiva, d’acord amb les delegacions i facultats que li siguin atribuïdes.
  • Interlocutant i negociant amb administracions públiques, finançadores i entitats privades.
  • Participant en espais, jornades i activitats generals d’interès per a l’Associació.
  • Afavorint i garantint les relacions amb d’altres grups d’interès, com ara altres entitats del tercer sector, generant aliances de col·laboració.
  • Seguint i mesurant l’impacte institucional de SETEM Catalunya.
 • Gestionar el model organitzatiu de l’associació:
  • Efectuant i fent complir els acords de la Junta Directiva, de qui depèn directament.
  • Fent d’enllaç entre la Junta Directiva i l’equip tècnic, per tal de garantir la governança de l’Associació.
  • Establint, revisant i avaluant processos i procediments interns de funcionament.
  • Generant un clima de confiança i afavorint la cohesió i el treball en col·laboració entre tots els grups/cercles de l’Associació.
  • Orientant i planificant l’organització del treball, de les diferents àrees i el seguiment de l’activitat de l’equip tècnic, tot definint les seves funcions i responsabilitats, i assegurant la comunicació de la informació clau per al bon funcionament.
  • Avaluant i analitzant les competències força, les àrees de desenvolupament, i les necessitats de cada membre de l’equip i del conjunt.
  • Acompanyant l’equip, a cada membre individualment i en grup, en el seu procés de desenvolupament i millora contínua.
  • Participació en els processos de selecció i en l’acollida i el pla d’avaluació de la treballadora entrant.

Competències requerides:

Competències bàsiques i tècniques:

 • Experiència en gestió en el món associatiu.
 • Coneixements econòmics i financers.
 • Coneixements de direcció estratègica.
 • Coneixements i tècniques en gestió d’organitzacions.
 • Coneixement en l’àmbit dels drets humans, la justícia global, la solidaritat internacional, la sensibilització, la incidència política, economia social i solidària i perspectiva feminista i ecologista.
 • Dominar llengües catalana i castellana: nivell C1 en comprensió, parla i escriptura.
 • Comptar amb un nivell alt de llengua anglesa: mínim B2
 • Dominar informàtica a nivell usuari (ofimàtica).

Competències transversals:

 • Situar-se en el context: capacitat per identificar, avaluar i comprendre les característiques, els requeriments, les normes de cada situació que viu l’organització i l’entorn, amb l’objectiu d’assolir un òptim compliment de les responsabilitats i funcions.
 • Visió estratègica: capacitat per projectar l’organització cap al futur, realitzant una anàlisi que contempli l’impacte dels canvis de l’entorn i identificant les amenaces i oportunitats i les seves implicacions. Aprofitar els recursos i les capacitats de l’organització per definir estratègies a curt, mig i llarg termini i alhora que serveixin per superar les amenaces i millorar les debilitats.
 • Pensament analític i crític: capacitat per identificar i comprendre una situació o problema complex i no evident, ser capaç d’interrelacionar els seus comportaments i reconèixer les causes i les seves implicacions. Establir interrelacions i vincles causals entre situacions i/o problemes que aparentment no estan connectats.
 • Comunicació: expressar i presentar les pròpies idees i entendre les dels altres de manera clara i efectiva mantenint una actitud assertiva. Demostrar capacitat per a fer un bon raonament. Utilitzar l’escolta activa, la reformulació i altres tècniques.
 • Relació interpersonal, treball en equip i lideratge: capacitat d’establir vincles de respecte i confiança i de treballar de forma cooperativa i coordinada tant amb les persones de l’organització com amb la resta de professionals i institucions externes, mantenint una actitud assertiva en les relacions i exercint un lideratge participatiu.
 • Organització i planificació estratègica: capacitat per definir les fases, processos, activitats i els terminis, així com d’avaluar els recursos necessaris per realitzar les funcions com directiu/va. Capacitat per avaluar i fer seguiment dels plans, metodologies, sistemes i processos de les àrees clau de l’organització i contribuir a assolir el màxim nivell de rendiment de tot l’equip.
 • Negociació: capacitat per cercar el consens davant d’una situació en la que existeixen necessitats, interessos i posicionaments diferents, utilitzant arguments clars i suficients encaminats a assolir acords satisfactoris, entre les persones implicades, que permetin assolir els millors resultats per a tota l’organització.
 • Gestió de situacions d’estrès i de les emocions: capacitat per identificar, avaluar i resoldre situacions de pressió, conflictives i/o problemàtiques, cercant aquelles estratègies que assegurin el benestar de totes les persones implicades, així com les solucions més òptimes.
 • Habilitat per identificar, comprendre i controlar les emocions, buscant estratègies adequades pel seu control i superació, així com aconseguir el control de l’expressió física que les acompanya.
 • Iniciativa i proactivitat: capacitat de dur a terme les funcions i tasques inherents al seu càrrec, tot creant noves oportunitats, generant idees i abordant els potencials problemes amb confiança, seguretat i sense necessitat de supervisió constant.
 • Creativitat i innovació: capacitat que permet identificar, plantejar i resoldre problemes de manera rellevant i divergent. És l’habilitat d’establir relacions de coneixement diferents, fer noves preguntes i donar respostes originals.
 • Compromís: voluntat d’establir una relació compromesa i de llarga durada amb l’entitat.

Requisits formatius i d’experiència:

Formació reglada: imprescindible Grau o Llicenciatura universitaris.

Experiència

 • En gestió d’organitzacions i d’equips de treball.

Condicions laborals:

 • Jornada laboral: 35 hores setmanals.
 • Contracte: Indefinit.
 • Sou: 28.500 € bruts anuals.
 • Data d’incorporació prevista: 1 d’abril de 2019.

Contacte:

El procés de selecció el porta externament la consultoria Consolidar. Interessats en la vacant enviar la seva candidatura a rafacabanes@consolidar.es

 

Entitat o associació:
SETEM Catalunya
Telèfon:
934 415 335
Llegir més

Tècnic/a de so – Associació Juvenil Sociocultural de Prosperitat

Descripció anunci:

Requisits:

 • Persona jove, preferentment entre 25 i 30 anys. 
 • Formació acadèmica en tècnic de so.
 • Experiència prèvia en treballs similars, ja sigui de forma remunerada o voluntària.
 • Es valorarà experiència en el món associatiu sociocultural. 

Perfil:

Persona activa i dinàmica que es comprometi amb el projecte del Casal i el territori en el que es troba. Habilitats socials. Iniciativa i treball en equip. Experiència prèvia en projectes socials a Nou Barris. Coneixement del territori de Nou Barris. Carnet de conduir. Flexibilitat horària.

 Funcions:

 • Dinamització del buc d’assaig del Casal de Joves.
 • Sonorització de tots els espectacles que es realitzin al Casal de Joves. 
 • Suport a la dinamització dels actes i la programació del Casal de Joves, i altres entitats del barri. 

Contracte:

 • De 3 mesos amb possibilitats de contracte indefinit.
 • Contracte de 20h/setmanals. 
 • Sou segons conveni del lleure. 

Demanem currículum, convocatòria oberta fins al 24 de març. Incorporació al lloc de treball de la persona seleccionada el 2 de maig.

Els currículums es poden enviar a cjprospe@gmail.com o presencialment a l’Avinguda Rio de Janeiro 100, 08016 Barcelona.

 

Entitat o associació:
Associació Juvenil Sociocultural de Prosperitat
Telèfon:
933 505 938
Llegir més

Gestor de l’Àrea d’Atenció del Centre Excursionista de Catalunya

Descripció anunci:

T’agradaria treballar al Centre Excursionista de Catalunya? El CEC està buscant una persona, preferiblement jove, per desenvolupar la tasca de gestor a l’àrea d’atenció.

Atenció telefònica i presencial, gestió administrativa de l’àrea (altes, baixes i altres tramitacions), introducció de dades al sistema de gestió interna, gestió de reserves i altres tasques derivades del propi departament.

Requisits:

 • Estudis mínims: Formació Professional Grau Mitjà – Administració.
 • Experiència mínima: almenys 2 anys.
 • Coneixements de llengua catalana.
 • Coneixements de llengua anglesa (nivell B2).
 • Domini del paquet Office.
 • Es valorarà coneixements en activitats de muntanya.
 • Habilitats administratives i de gestió de la informació.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Persona dinàmica i amb capacitat de resolució d’incidències.

Horari: 16:30 a 21:30

Salari: no disponible

Més informació de l’oferta laboral i inscripcions.

 

Entitat o associació:
Centre Excursionista de Catalunya (CEC)
Telèfon:
933 152 311
Email:
cec@cec.cat
Llegir més

Tècnic/a de gestió i projectes – Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Descripció anunci:

Gestió, desenvolupament i seguiment de projectes i serveis, en dependència directa de la Direcció de la Sectorial.

La Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya agrupa i representa a més de 150 cooperatives d’iniciativa social i defensa i promociona aquest model d’empresa social del sector dels serveis d’atenció a les persones.

Funcions del lloc de treball:

 • Gestió, desenvolupament i seguiment de projectes i serveis als associats.
 • Relació i coordinació de proveïdors externs.
 • Participació, gestió i seguiment dels espais de participació interna (comissions i grups de treball).
 • Redacció de documents i sistematització de coneixement.
 • Elaboració de propostes, seguiment i justificació de subvencions i altres.
 • Organització d’actes i jornades.
 • Suport a la comunicació.
 • Coordinació amb altres àrees de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Requisits mínims:

 • Estudis superiors en l’àmbit de les ciències econòmiques i/o socials.
 • Experiència de 3anys en llocs similars.
 • Coneixement del Cooperativisme, el Tercer Sector i l’Economia Social.
 • Experiència en coordinació d’equips de treball.
 • Domini oral i escrit de català i castellà.

Competències bàsiques:

 • Responsabilitat i autonomia.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Capacitat resolutiva i proactivitat.
 • Compromís i empatia.

Es valorarà:

 • Coneixement i experiència en projectes de recerca (metodologies d’investigació quantitativa i qualitativa).
 • Coneixements en gestió de continguts de pàgines web i xarxes socials.
 • Domini oral i escrit d’anglès.

S’ofereix:

 • Contracte d’obra i servei, amb vocació de continuïtat.
 • Jornada laboral: 37,5 hores a la setmana, de dilluns a dijous (matí i tarda) i divendres matí.
 • Data d’incorporació: Abril 2019.
 • Retribució: segons vàlua i perfil. Les persones interessades han d’enviar el currículum vitae i una carta de motivació a susanna@cooperativestreball.coop, indicant a l’assumpte del missatge la referència 2019/01 (Termini: 26 de març de 2019)

 

Entitat o associació:
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Telèfon:
933 188 162
Llegir més
Pàgina 30 de 130« Primera...1020...2829303132...405060...Última »