Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Responsable de la comunitat

Descripció anunci:

A partir de gener Opcions necessitarà una persona que s’ocupi d’atendre els socis i sòcies, gestionar la base de dades i dinamitzar el desplegament territorial del voluntariat i de la participació activa de tota la seva base social. Data límit 1/12/2019.

Objectiu del lloc de treball:

Gestionar els dos nous vectors de creixement de la cooperativa:

 • Atenció i gestió de la base social per fidelitzar-la i fer créixer la comunitat d’Opcions.
 • Dinamització del desplegament territorial del voluntariat i de la participació activa de la base social a la presa de decisions de la cooperativa.

Tasques a realitzar:

 • Dinamització del voluntariat:
  • Gestió de les persones voluntàries
  • Suport en la formació, creació i desplegament dels grups locals territorials
  • Interlocució i seguiment Punts Opcions
  • Suport logístic i físic en les accions de difusió
 • Atenció a la comunitat:
  • Gestió del correu electrònic i primer filtratge
  • Atenció telefònica
  • Serveis a persones sòcies
  • Activació i participació de la base social
 • Gestió i manteniment de la base de dades:
  • Revisió i actualització altes
  • Generació remeses
  • Gestió dels impagats i baixes

Requisits:

 • Es valoraran estudis superiors, preferiblement en ciències socials i estudis complementaris en cooperativisme
 • Nivell alt de català i castellà escrit. Es valorarà també domini de l’anglès
 • Carnet de conduir

Coneixements i experiència:

 • Experiència com a voluntària
 • Activitats de voluntariat
 • Dinamització d’equips i gestió de projectes
 • Iniciativa i facilitat en la presa de decisions
 • Empatia i capacitat per treballar en equip
 • Sistemes de gestió i informació tipus ERP, CRM
 • Experiència en feines similars, així com l’experiència associativa i el fet de ser sòcia de l’entitat.

Condicions del lloc de treball:

 • Lloc de treball: Barcelona.
 • Contracte: 30 hores setmanals, horari flexible i amb possibilitat de treballar en caps de setmana. 
 • Contractació: contracte indefinit (tres mesos de prova).
 • Salari brut anual: 16.231 €.
 • Data d’incorporació prevista: gener de 2020.

Per participar al procés de selecció, envia currículum i carta de motivació a opcions@opcions.coopamb la referència “Oferta laboral voluntariat” abans de l’1 de desembre del 2019.

 

Entitat o associació:
Opcions
Telèfon:
934 127 675
Llegir més

Coordinació, gestió i implementació de projectes europeus i locals – Fundació Catalunya Voluntària

Descripció anunci:

La Fundació Catalunya Voluntària busca a una persona que s’incorpori a l’equip de l’entitat, per desenvolupar tasques relacionades amb la coordinació, gestió i implementació de projectes europeus i locals. Data límit 22/12/2019.

Funcions i tasques principals:

 • Assumir la gestió de projectes de mobilitat internacional (enviament), tals com intercanvis juvenils i formacions (programa Erasmus+).
 • Preparació de les fitxes informatives i materials de difusió.
 • Contacte amb les entitats sòcies europees durant tot el procés.
 • Seleccionar a les persones participants i realitzar les sessions i reunions de preparació i avaluació.
 • Informació, tutoria, orientació i seguiment als i les joves participants en el marc de diversos programes europeus.

Requisits:

 • Bon nivell de català i castellà (escrit i parlat) i un nivell mig-alt d’anglès.

Es valorarà:

 • Experiència anterior en posicions o àmbits similars (mobilitat internacional, associacionisme, dinamització de grups, gestió de projectes europeus, orientació laboral, voluntariat, pràctiques professionals, formacions, etc.).
 • Flexibilitat horària i capacitat d’adaptació als canvis.
 • Disponibilitat i ganes per viatjar.
 • Iniciativa i actitud proactiva.

Condicions laborals:

 • Jornada completa de 40h a la setmana, de dilluns a divendres. Horari d’entrada entre les 9 i les 10h, i horari de sortida entre les 17 i les 18h. (8h al dia, 30min. inclosos per dinar).
 • Salari net al mes: 1.100€.
 • Contracte indefinit amb període de prova.
 • Incorporació: 7 de gener de 2020.

Procés de selecció:

 • Les persones interessades podeu enviar el vostre currículum a: comunicacio@catalunyavoluntaria.cat fins al 22 de desembre de 2019.
 • Les persones preseleccionades seran informades i convocades per realitzar una entrevista presencial entre el 23 de desembre i el 3 de gener.

 

Entitat o associació:
Fundació Catalunya Voluntària
Telèfon:
934 124 493
Llegir més

Orientador/a per al projecte Làbora al barri del Raval de Barcelona

Descripció anunci:
El Casal dels infants obre convocatòria per una plaça d’Orientador/a per al projecte Làbora al barri del Raval de Barcelona. Data límit 16/12/2019.
 
Formació:
 • Titulació universitària en Educació Social, Psicologia o altres estudis equivalents del camp social.
Experiència:
 • Experiència mínima d’un any en el treball amb persones en situació d’exclusió o risc d’exclusió social i laboral.
 • Alt nivell d’experiència en la gestió de Base de Dades i Excel.
 • Nivell C de la llengua catalana o equivalent.
Competències:

Competències tècniques:

 • Domini del model d’ocupabilitat per competències en els diferents àmbits d’aplicació.
 • Coneixement de metodologies d’intervenció amb col·lectius vulnerables.
 • Domini de les eines d’acompanyament individual.
 • Coneixements del funcionament del mercat laboral.
 • Coneixements i ús dels canals i vies per a l’accés al mercat laboral (eines i instruments per a la recerca de feina).
 • Coneixement de la xarxa de recursos de formació i de millora de l’ocupabilitat.

Competències Clau:

 • Comunicació, per tal d’ajustar la forma i canal de recepció i transmissió de la informació en funció del/la interlocutor/a.
 • Relació: per tal de generar un clima de treball distès, acollidor i basat en el respecte i el protagonisme de la persona.
 • Gestió de les emocions, per tal de fer sostenible l’atenció a les persones des d’un posicionament empàtic.

Competències bàsiques:

 • Coneixement general del context empresarial i social de la ciutat de Barcelona
 • Competències digitals per a la recerca i la gestió de la informació.
 • Capacitat de treballar en equip.
Feina:
 • Acollida dels/les participants: dur a terme les primeres accions d’atenció presencial amb les persones derivades al Programa que es concreten en un compromís de participació.
 • Acompanyament a les persones per la definició i execució dels projecte Professional: realitzar accions d’atenció individualitzada (principalment) que facilitin el disseny i el desplegament d’un Projecte Professional propi.
 • Acompanyar a les persones dures el procés de recerca de feina: oferir suport i assessorament als i les participants mentre realitzen accions de recerca activa de feina (tant en el marc del propi Programa com a través d’autocandidatura).
 • Identificació de necessitats en relació al banc de recursos que s’ofereix als/les participants: analitzar quines accions grupals d’orientació i formació són més ajustades a les demandes i necessitats de les persones ateses i participar activament en el disseny d’ajustos i propostes de millora.
 • Coordinació: promoure el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats en el Programa (Serveis Socials, equip tècnic, Oficina Directiva, altres recursos de ciutat, etc.) assegurant un nivell òptim de comunicació.

S’ofereix:

 • Jornada laboral de 40 h setmanals de dilluns a divendres.
 • Contracte temporal per substitució una baixa maternal. Durada estimada de mínim 5 mesos.
 • Sou de 1.811,14 € bruts mensuals per 12 pagues.
 • Incorporació: Desembre – Gener 2020
Altres:
 • Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
 • Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
 • No es podran respondre consultes particulars o específiques.
 • Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.

Només es donarà resposta als candidats entrevistats.

Envieu el currículum abans del 16/12/2019 en document adjunt en format Word o PDF per correu electrònic a rh004@casaldelsinfants.org amb la referència 1911ELR a l’assumpte.

 
 
Entitat o associació:
Casal dels Infants
Telèfon:
933 170 013
Llegir més

Informador/a juvenil del Punt7 (Punt Infojove d’Horta-Guinardó)

Descripció anunci:

El Punt InfoJove d’Horta Guinardó obre convocatòria per cobrir la plaça d’Informador/a Juvenil del PUNT7.

Tasques a realitzar:

 • Informar als i les joves sobre temes d’interès juvenil (acadèmic, treball, associacionisme…).
 • Fer recerca, tractament, elaboració i classificació de la informació.
 • Planificar i dinamitzar activitats d’interès juvenil.
 • Difondre activitats al territori destinades a un públic jove.
 • Dinamització i/o organització de xerrades per a joves als centre educatius del districte d’Horta Guinardó.
 • Participar a les reunions de la Xarxa de Punts InfoJove de Barcelona.
 • Redacció de projectes, memòries i justificacions econòmiques.
 • Vinculació amb altres projectes juvenils del districte.
 • Participar de l’entitat Cjd7: assistència en activitats de l’entitat, participació activa en les reunions internes, col·laborar amb les entitats juvenils per organitzar activitats dins i fora del PUNT7…

Requisits:

 • Estudis en l’entorn de les ciències socials.
 • Edat entre 21 i 31 anys (ambdós inclosos).
 • Coneixement del teixit associatiu del districte, equipaments del territori i de la Xarxa de Punts InfoJove
  de Barcelona.
 • Persona proactiva i coneixedora del teixit associatiu de Barcelona i del projecte del Cjd7.
 • Flexibilitat horària.
 • Incorporació immediata.

Es valorarà:

 • Coneixement de les xarxes socials, WordPress i programari de disseny i tractament d’imatge.
 • Domini de l’entorn Windows i del Paquet Office (Word, Excel, Access,…).
 • Formació complementària.
 • Capacitat d’iniciativa, lideratge i treball en equip.
 • Capacitat de comunicació i interrelació amb diferents públics.
 • Arrelat/da al teixit associatiu d’Horta Guinardó i coneixença del districte.
 • Experiència en la gestió i la dinamització d’activitats destinades a públic jove.
 • Persona amb una forta iniciativa, amb ganes d’aprendre i integrar el funcionament del PIJ i el procés emancipador juvenil.

Jornada laboral:

 • Jornada de 32h.
 • Categoria laboral: Informador/a juvenil.
 • Sou en dotze pagues, segons Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural.

Per presentar-vos a la plaça cal entregar el CV via email a cjd7@cjd7.org i omplir el següent formulari: Plaça informador/a juvenil del Punt7.
El termini de presentació serà el dijous 5 de desembre fins les 24h.

 

Entitat o associació:
Consell de la Joventut d'Horta Guinardó (CJD7)
Telèfon:
652 772 084
Email:
cjd7@cjd7.org
Llegir més

Informador@ per substitució de baixa al Centre Cívic Casa del Rellotge/Centre Pepita Casanellas

Descripció anunci:

La Unió d’Entitats de la Marina cerca un/a Informador@ per substitució de baixa al Centre Cívic Casa del Rellotge/Centre Pepita Casanellas. Data límit dimarts 26 de novembre del 2019.

Horari:

Dilluns, dimecres i divendres de 9.45 a 14.15 h             
Dimarts de 9.45 a 14.15 i de (16 a 21.30 h  Centre Pepita Casanellas)   
Dijous de 9.45 a 16.15 h   
Total a la setmana 30 h

Són capacitats indispensables per optar a la plaça:

 • Experiència en l’atenció al públic mínim 2 anys
 •  Capacitat d’organització, de treball en equip, i d’autonomia
 • Coneixement d’eines informàtiques (Paquet Office, estructura web,
 • Mailchimp, correu electrònic, InDesign i Photosho

Es valorarà:

 • Experiència en treball socioculturals
 • Relació amb el món associatiu

Tasques:

 • Obertura i tancament del centre
 • Atenció a les persones usuàries del centre (presencial, telefònica i via correu electrònic)
 • Manteniment de base de dades dels centre cívics i plana web
 • Suport en tasques d’administració
 • Adequació o control de les sales i material del centre segons

Requeriments:

 • Tasques de disseny (elaboració de cartelleria, pantalles,…)
 • Tasques de comunicació (enviament de correus)
 • Tallers: gestió i manteniment del programa d’inscripcions, cobraments.
 • Relació amb els talleristes
 • Participació en la dinàmica interna del Centre

S’ofereix:

 • Contracte fins final de juliol.
 • Sou net mensual: 1.090 €

Interessats/des cal enviar un correu electrònic amb el teu CV i carta de motivació a gestoraue@gmail.com  abans del 26/11/2019.

Cal posar com a referència: ‘Informador@’. Incorporació immediata.

 

Entitat o associació:
Unió d'Entitats de la Marina
Telèfon:
-
Llegir més
Pàgina 3 de 13012345...102030...Última »