Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Direcció de l’associació Juvenil Casal de Joves Guineueta

Descripció anunci:

El termini de presentació de currículums finalitza el dia 27 de setembre de 2019.
Els currículums els heu de fer arribar a la Masia de la Guineueta ( Pl. ca n’Ensenya nº 4, 08042, Barcelona) o bé per correu electrònic: lamasiadelaguineueta@gmail.com (cal indicar la referència direcció casal)

Tasques:

 • Direcció del Projecte del Casal de Joves Guineueta.
 • Programació i producció d’activitats.
 • Dinamització de grups, espais i serveis.
 • Coordinació amb les entitats i equipaments culturals i educatius del Districte.
 • Coordinació amb altres entitats i plataformes de les que en formem part.
 • Coordinació amb l’administració pública.
 • Redacció i avaluació de projectes, memòries i pressupostos.

Oferim:

 • Contracte de 37’5 hores setmanals, inici a 14 d’octubre de 2019.
 • Sou brut 12 pagues, segons conveni, categoria direcció de programes.

Perfil:

 • Formació en l’àmbit socioeducatiu, educació social, pedagogia, animació sociocultural…
 • Experiència en gestió i coordinació de grups, equips i projectes.
 • Coneixement de programes i subvencions de l’administració pública.
 • Capacitat de lideratge, iniciativa i dinamització.
 • Coneixement del teixit associatiu.

Es valorarà:

 • Títol de Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Coneixement del territori, Nou Barris.
 • Vinculació amb el moviment associatiu.

 

Entitat o associació:
Associació Juvenil Casal de Joves Guineueta
Telèfon:
933 594 000
Llegir més

Directora de Programes del CNJC

Descripció anunci:

El CNJC obrim la convocatòria per la plaça vacant de Direcció de Programes. Busquem una persona que pugui coordinar l’àrea de programes en la planificació, execució i avaluació dels projectes per tal d’assolir els objectius del Pla Estratègic del CNJC. A més, ha de ser capaç de tenir una visió global i estratègica de l’entitat i poder mantenir una coordinació fluida amb el Secretariat i gerència. Data límit 25 de setembre del 2019.

Descripció general del perfil buscat:
Funcions generals:

 • Coordinació tècnica dels projectes de l’àrea de programes (donant suport en el disseny, la planificació, l’execució, el seguiment i l’avaluació).
 • Coordinació del disseny, execució i avaluació dels plans estratègics.
 • Coordinació de l’estratègia i actuacions d’incidència política.
 • Dinamització d’espais i grups de treball interns.
 • Seguiment de l’actualitat política.
 • Suport tècnic a l’àmbit d’entitats polítiques del CNJC (agenda de contactes, preparar reunions, etc.).
 • Suport tècnic a la gestió dels òrgans de govern del CNJC (secretariat, equip de presidència, comitès executius i assemblea general).
 • Suport a altres projectes i activitats del CNJC.
Requisits:
 • Titulació universitària.
 • Experiència en la planificació, execució i avaluació de projectes.
 • Experiència en coordinació d’equips de treball i campanyes  d’incidència política i sensibilització.
 • Nivell C de català o perfecte domini d’aquest.
 • Domini oral i escrit de l’anglès i el castellà.
 • Flexibilitat horària per adaptar-se a l’horari associatiu (matins, tardes i caps de setmana).
Competències necessàries:
 • Coneixement de les polítiques públiques, les administracions i els seus canals d’interlocució.
 • Coneixements sobre processos participatius.
 • Capacitat de lideratge, iniciativa i coordinació d’equips.
 • Capacitat d’organització i gestió eficient del temps i del treball en equip.
 • Versatilitat i multifuncionalitat en les tasques a realitzar.
 • Habilitat per a les relacions humanes (empatia, assertivitat…) i per a generar consensos.
 • Experiència en organització i coordinació de campanyes d’incidència política i sensibilització.
 • Capacitat d’anàlisi de la realitat social, síntesi i gestió de la informació
 • Capacitat de redacció d’informes i posicionaments.
 • Capacitat d’anàlisi de documentació legislativa, política i acadèmica relacionada amb la realitat juvenil i el moviment juvenil organitzat.
 • Entendre i conèixer el funcionament del món associatiu juvenil i el moviment organitzat (participació, equips de persones voluntàries…).
Es valorarà:
 • Coneixement elevat acreditat en l’àmbit social o estudis en ciències socials.
 • Experiència laboral en entitats juvenils.
 • Trajectòria associativa o participació en moviments socials.
 • Coneixement d’altres idiomes i nivell superior (D) de català.
 • Coneixement en llengua de signes.
 • Ser menor de 30 anys.
S’ofereix:
 • Contractació: 35 h setmanals.
 • Període de prova: 6 mesos.
 • Sou brut anual aproximat de 31.000 Eur en 14 pagues.
 • Lloc de treball: Barcelona.
Data prevista d’incorporació: octubre de 2019.
Data límit de recepció de currículums:  25 de setembre de 2019 (inclòs).

Per formalitzar la candidatura és imprescindible que ompliu el següent formulari i adjunteu el CV amb una carta de presentació on poseu en relació la vostra experiència laboral, associativa i formativa amb la plaça de Direcció de programes, a més d’una explicació de les vostres motivacions.
*Per a més informació, truqueu al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya: 93 368 30 80.

 

Entitat o associació:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Telèfon:
933 683 080
Llegir més

Tècnic/a de Recursos de Finançament i Personal – Ateneu Popular 9Barris

Descripció anunci:

Bidó de Nou Barris, obre convocatòria per cobrir una substitució per maternitat i excedència de: Tècnic/a de Recursos de Finançament i Personal

Bidó de Nou barris cerca un/a tècnic/a capacitat/a per a la gestió de subvencions i laboral de l’equipament. Data límit 15 de setembre del 2019.

Funcions en l’àmbit laboral:

 • Seguiment de les condicions laborals, segons conveni. Gestió d’altes, baixes i de certificats. Seguiment del compliment del Règim Intern.

 • Seguiment dels perfils laborals i les competències requerides en cada cas.

 • Gestió de la formació professional subvencionada.

 • Seguiment de la prevenció de riscos laborals.

 • Suport laboral en la gestió de contractacions per part dels tècnics/es d’altres àrees.

 • Gestió dels requeriments d’Inspecció de Treball i Tresoreria de la Seguridad Social.

 • Introducció de despesa de nòmines al programa de seguiment econòmic Covecost.

 • Pagament de Nòmines.

 • Elaboració del seguiment econòmic de la despesa de personal fixe.

Funcions en l’àmbit de Finançament Públic:

 • Recerca de convocatòries tant públiques com privades de subvencions, ajuts, premis…

 • Suport a la representació institucional en termes de finançament.

 • Presentació de sol·licituds i justificació de projectes.

 • Seguiment econòmic dels ingressos per subvencions.

Requisits:

 • Experiència en gestió de subvencions públiques.

 • Experiència en gestió de laboral.

 • Experiència en treballar amb programes d’introducció de dades, fulles de càlcul i processadors de text.

 • Coneixements d’elaboració i control de pressupostos.

 • Experiència de treball en equip i en tasques de gestió associativa.

 • Bon nivell de català parlat i escrit.

Es valorarà:

 • Experiència dins el sector associatiu en l’àmbit de la Gestió Comunitària i ESS

 • Coneixement i/o vinculació amb el projecte de l’Ateneu Popular 9 Barris

 • Coneixement i/o vinculació amb l’activitat social i cultural del territori de Nou Barris.

 • Mirada feminista en la sostenibilitat i cura dels equips.

Condicions del lloc de treball:

 • Incorporació el dia 1 de Novembre de 2019 fins el 31 de Maig de 2021.

 • Jornada de 30 hores setmanals.

 • Horari flexible a convenir, preferentment per als matins, i les tardes de reunió.

 • Contracte per substitució de maternitat.

 • Retribució bruta mensual de 1765,80€ distribuïts en 12 pagues.

Interessats/es envieu cv a: recursos@ateneu9b.net Ref. Convocatòria recursos. Data màxima de presentació de CV el 15 de Setembre de 2019.

 

Entitat o associació:
Bidó de Nou barris
Telèfon:
933 509 475
Llegir més

Coordinador/a de l’Associació Jardins d’Emma

Descripció anunci:

S’ofereix plaça de coordinador/a tècnic/a de l’Associació Jardins d’Emma, entitat d’agroecologia urbana i gestió comunitària al barri de l’Esquerra de l’Eixample. Data límit 11 setembre 2019.

Funcions:

 • Impulsar i coordinar els projectes propis de l’associació, donant compliment als acords presos per l’assemblea.
 • Coordinar la monitoria i dinamitzar voluntaris/es que participin en les activitats.
 • Relacions amb les administracions oficials, escoles, associacions… com a interlocutor/a de l’associació.
 • Redactar i presentar tots els projectes per aconseguir subvencions i permisos.
 • Seguiment i control de les activitats que organitzi Jardins d’Emma i del compliment d’objectius per part de monitoria i voluntaris/es.
 • Projecció externa de l’Associació, manteniment de la pàgina web, facebook, instagram… i també gestió del correu que rebem a info@jardinsdemma.org.
 • Gestionar el pagament de les factures corrents amb el tresorer de l’associació

Perfil:

 • Coneixement del barri de l’Esquerra de l’Eixample i el seu teixit associatiu. Es valorarà que sigui una persona que visqui al barri.
 • Experiència en disseny, gestió i avaluació de projectes.
 • Gran capacitat d’autonomia, iniciativa, organització i innovació.
 • Experiència en relacions amb les administracions.
 • Experiència associativa en entitats de Barcelona i moviments socials.

Condicions:

 • Contracte de 25 hores setmanals ampliables a 30 hores.
 • Contracte d’obra duració 10 mesos prorrogable. Repartides en cinc dies a la setmana (setmanalment incloent el dissabte matí quan hi ha Mercat de pagès).
 • Oferta econòmica: S’aprova un sou de 940 € nets per 25 h i 1125 € nets si s’amplia a 30 h. Tot inclòs (descomptats impostos) i seguretat social.

Interessats/des cal enviar currículum i carta de motivació a info@jardinsdemma.org abans del
dia 11 de setembre del 2019 (inclòs).

 

Entitat o associació:
Associació Germanetes Jardins Emma
Telèfon:
-
Llegir més

Tècnica del Projecte Entre[terres] i suport a administració

Descripció anunci:
En el marc del Programa Treball i Formació (TRFO 2019) del SOC, s’ofereix una plaça de suport tècnic del projecte de Entre[terres] i en suport a administració. Data límit 6 setembre del 2019.

En un context com l’actual es fa molt necessari cercar i elaborar eines per tal de reflexionar sobre les migracions i refugi des d’una perspectiva transformadora i antiracista per poder combatre el discurs de l’odi i de la xenofòbia. La guia educativa Entre Terres és una més de les eines que algunes entitats estem posant a l’abast de professorat i educadors/es en el lleure per tal de facilitar el debat i l’anàlisi acurat sobre les causes i les situacions que estan patint les nostres veïnes del sud del Mediterrani. A més, ho fem amb un enfoc de drets humans i de solidaritat i amb l’objectiu de promoure el pensament crític i la construcció d’alternatives. La guia va ser elaborada durant el 2016 conjuntament amb Stop Maremortum i Edu Xarxa. Aquí la podeu descarregar i consultar. A banda, tant aquest projecte, com la resta de projectes de l’entitat requereixen una tasca administrativa, a la qual volem donar suport amb aquesta plaça.

Destinatàries:
 • Persones incloses en processos d’arrelament.
Requisits:
*S’haurà de presentar la documentació en el moment de l’entrevista.
 • Passaport vigent.
 • Certificat d’empadronament històric de la persona sol·licitant.
 • Informe Social de l’Àrea de Serveis Socials del municipi on la persona destinatària està empadronada.

Tasques:

 • Gestió i dinamització dels Tallers de la guia Entreterres als espais d’educació formal i no formal.
 • Gestió i dinamització de les formacions a la Borsa de Formadores dels Tallers d’Entreterres.
 • Promoció i difusió del projecte Entreterres als ajuntaments, centres de formació i espais d’associacionisme educatiu.
 • Xerrades informatives del projecte arreu del territori.
 • Gestió de dades personals i tasques d’arxiu.
 • Suport a les activitats generals de l’entitat.
Es valorarà:
 • Coneixements i experiència en la dinamització de grups, perspectiva intercultural.
 • Coneixements i experiència en tasques atenció de trucades i gestió de dades.
 • Coneixements i interès ens els processos migratoris a la Mediterrània.
 • Coneixements de català, castellà i altres idiomes.
 • Coneixement del teixit associatiu local.
  Experiència en l’àmbit social i cultural.
 • Coneixements i interès per la lluita contra el racisme i per la defensa dels drets humans.
 • Capacitat d’autonomia, creativitat i treball en equip.
Contracte:
Fins a un màxim de 40 hores setmanals, per 12 mesos (d’acord amb el que estableixen les bases del Programa ACOL)
* L’oferta està subjecte a l’aprovació del Programa ACOL)

Procés de selecció:
Les persones interessades poden enviar el CV fins el 6 de setembre del 2019 inclòs, al correu  seleccio@scicat.org 

Les persones preseleccionades seran contactades per correu electrònic o per telèfon abans del 12 de setembre.

 

Entitat o associació:
SCI Catalunya
Telèfon:
934 417 079
Llegir més
Pàgina 28 de 141« Primera...1020...2627282930...405060...Última »