Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Preparador laboral per persones migrants amb trastorn de salut mental – Fundació Bayt al-Thaqafa

Descripció anunci:

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

El/La professional contractat/da s’integrarà a l’equip del projecte d’itineraris laborals per persones migrants amb trastorn de salut mental de la Fundació on haurà de realitzar formacions, acollir i acompanyar els itineraris laborals de les persones que arribin al projecte. Alhora que s’haurà de coordinar amb els diferents professionals i entitats implicades, i elaborar la documentació necessària per al seguiment i justificació del projecte. Data límit 19 de juliol del 2019.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegits que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

Principals Responsabilitats i Funcions:

 • Acollir a les persones que arribin al projecte.

 • Avaluar les necessitats i elaborar itineraris laborals

 • Dissenyar, avaluar e impartir formacions laborals.

 • Realitzar els acompanyaments que es considerin necessaris.

 • Coordinar-se amb l’equip del projecte d’itineraris laborals i amb els diferents programes, projectes i professionals que es requereixi de la Fundació Bayt al-Thaqafa.

 • Elaborar i redactar la memòria tècnica per a la justificació i sol·licitud del projecte.

 • Coordinar-se amb els serveis de psicologia i psiquiatria de la Fundació.

Aptituds, coneixements i competències requerides:

 • Titulació en Educació Social, Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o mestre d’educació especial o similars.

 • Nivell avançat d’Ofimàtica.

 • Experiència en inserció laboral.

 • Experiència en Salut Mental.

 • Dos anys d’experiència en lloc de treball similar

 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa

 • Flexibilitat i mobilitat.

 • Habilitats de treball en Equip

 • Actituds i habilitats socials i de comunicació.

 • Orientació a la qualitat.

Condicions laborals:

Contractació: Temporal (1 any)

Salari Brut: Segons conveni d’acció social.

Dedicació: Jornada Complerta (38,5 h/setmana)

Distribució horària: Horari de matins i tardes

Incorporació: Immediata

Dades de contacte:

Data límit de recepció de CV: 19 de Juliol del 2019

Enviar sol·licituds a daniel.ibarz@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Preparador Laboral SM”

 

Entitat o associació:
Fundació Bayt al-Thaqafa
Telèfon:
933 198 869
Llegir més

Suport a la gestió de la promoció d’habitatge cooperatiu a Sostre Cívic

Descripció anunci:

A Sostre Cívic tenim diverses promocions d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús en marxa, i cerquem una persona pel suport en la gestió de la promoció d’aquests habitatges en diferents àmbits (arquitectònic, legal i jurídic, seguiment econòmic, suport a tasques de gestió de grup…), conjuntament i fent suport a el/la coordinador/a del projecte, i amb les següents funcions:

 • Gestió de tramitació de subministres d’obra i de la promoció.

 • Gestió dels processos administratius de projecte (llicències d’obra, qualificació HPO, impostos, residus, etc.).

 • Gestió de la tramitació del finançament.

 • Relació amb proveïdors de la promoció i contractació.

 • Suport de tasques durant l’obra: seguiment, preparació d’informes, anàlisi de comparatius, etc.

 • Gestió d’altes i baixes de persones sòcies del grup impulsor i la seva documentació vinculada al projecte.

 • Verificació i gestió documental (documentació de projectes d’habitatge, contractes, documentació d’obra…)  i tasques d’arxiu de la promoció.

 • Suport a l’anàlisi dels projectes arquitectònics: costos, estalvis, potencials de millora, punts crítics, etc.

Puntualment també podrà fer d’altres tasques de suport al desenvolupament de nous projectes, com estudis previs, o difusió del model. 

Requisits:

 • Bon nivell de redacció en català.
 • Experiència i/o formació vinculada a les tasques i Arquitectura tècnica, enginyeria, project management, property management, segons les funcions descrites.
 • Persona polivalent, resolutiva, organitzada, autònoma, amb iniciativa, capacitat de treball en equip, habilitats socials i comunicatives i motivada pel projecte i pels models de cessió d’ús d’accés a l’habitatge.
 • Coneixement i/o vincle amb l’economia social i solidària o moviments socials.
 • Persona motivada per participar en un projecte cooperatiu en creixement, sense ànim de lucre i de base associativa.

Es valorarà:

 • Experiència i/o coneixements a d’altres àmbits vinculats a les tasques a la cooperativa com l’Arquitectura, Urbanisme, Dret o les Ciències Econòmiques o gestió de la construcció.
 • Experiència/coneixements en l’àmbit de les polítiques públiques d’habitatge, dinamització de grups.
 • Experiència i/o participació associativa, en moviments socials i d’entitats sense ànim de lucre.
 • Coneixement d’altres llengües.
 • Coneixement de Sostre Cívic i/o el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús i altres formes d’habitatge col·lectiu.

S’ofereix:

 • Contracte laboral de 35h setmanals, de durada temporal de 6 mesos amb possibilitat d’ampliació i continuïtat. Plaça amb voluntat de permanència.
 • Retribució segons escala salarial a l’entitat de 1.385€ bruts mensuals – 12 pagues/any, negociable segons perfil.
 • L’horari serà estable però a la vegada adaptable a les necessitats i activitat de l’entitat.
 • El lloc de treball serà a la seu de Sostre Cívic, a Barcelona.
 • Incorporació al setembre.

Envia el teu currículum a  fins el dia 21 de juliol i omple .

 

Entitat o associació:
Sostre Cívic
Telèfon:
933 996 960
Llegir més

Responsable de la Campanya Roba Neta de SETEM

Descripció anunci:

SETEM Catalunya és una associació de solidaritat internacional independent i participativa que, juntament amb altres organitzacions, vol sensibilitzar la ciutadania sobre les creixents desigualtats globals del nostre món i les seves causes i promoure les transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un món més just i solidari.

La Campanya Roba Neta (CRN) és una coalició internacional d’ONG, organitzacions de persones consumidores, sindicats i altres entitats que treballen per la defensa dels drets laborals al sector tèxtil mundial. “Federación SETEM” lidera la campanya a l’Estat espanyol i SETEM Catalunya a nivell territorial.

La persona professional que desitgem incorporar a SETEM Catalunya formarà part de l’equip de campanyes i serà la professional de referència en la Campanya Roba Neta a Catalunya. També en serà la persona portaveu i la qui mantingui el conjunt de relacions vinculades a l’acció. Durà a terme accions de recerca, farà tasques pròpies d’una tècnica de projectes (marc lògic aplicat a la formulació, seguiment, justificació i avaluació de projectes).

Funcions:

a-­ coordinarà les activitats de la Campanya Roba Neta arreu de Catalunya i internacionalment.

b‐ en farà el seguiment tècnic i econòmic, advertint de riscos i oportunitats i fent-­ne, quan calgui, els informes necessaris.

c-­ farà de portaveu i representant de la campanya.

d-­ coordinarà la campanya amb altres actors possibles.

e‐ pre‐elaborarà i/o proposarà els continguts dels materials de campanya (comunicació i difusió).

f-­ co-­organitzarà actes i activitats arreu de Catalunya: tallers, accions, etc.

g-­ col∙laborarà en el seguiment dels grups de voluntariat i activistes de la campanya.

h-­ coordinarà un estudi de cas al regne del Marroc.

i-­ ajudarà l’àrea de comunicació de SETEM Catalunya en la comunicació de la campanya.

j-­ atendrà demandes externes a SETEM Catalunya relatives a la campanya Roba Neta.

Perfil requerit:

 • Titulació universitària o altra acreditada que demostri coneixement en la preparació i execució de campanyes actives equivalents a la de l’objecte de la convocatòria.
 • Capacitat demostrable en la preparació de campanyes de contestació i de protesta, allargades en el temps, orientades a assolir els objectius assenyalats per l’entitat.
 • Capacitat demostrable en la pressió a institucions públiques i privades i en la pressió política vinculada a la intenció i objectiu de la campanya que coordinarà.
 • Capacitació per expressar-­‐se de manera completa en les llengües catalana, castellana i francesa (valorable llengua amaziga i/o àrab).
 • Experiència de 3 anys en moviments socials i/o ONG de transformació social i per la justícia social.
 • Coneixement del mètode de marc lògic en la formulació de projectes, i el seguiment del seu cicle de gestió.
 • Coneixement dels àmbits de l’economia social i solidària.
 • Persona empàtica, discreta en el tracte de la informació, responsable, compromesa, creativa i resolutiva.
 • Capacitat per treballar en entorns professionals i associatius multidisciplinaris i amb diversitat d’orígens culturals.
 • Titulació universitària preferentment en l’àrea de les Ciències Socials.
 • Capacitat de flexibilitat i adaptació per respondre a les necessitats organitzatives de la campanya.

Es valorarà:

 • Coneixements sobre drets laborals, específicament en el sector tèxtil.
 • Coneixements en perspectiva de gènere i feminisme.
 • Experiència de treball amb institucions públiques, pel que fa a incidència política i a compra pública.
 • Experiència en dinamització d’equips de treball i gestió d’activistes.
 • Experiència en l’organització d’esdeveniments.
 • Coneixements d’anglès, de francès i/o d’altres idiomes.
 • Disponibilitat per viatjar.
 • Ser soci/a o voluntari/a de SETEM Catalunya.

Condicions del lloc de treball:

 • Lloc de treball: seu de SETEM Catalunya (Barcelona).
 • Jornada laboral de 35 hores setmanals.
 • Contracte d’obra i servei fins a la finalització del projecte Flexibilitat horària.
 • Disponibilitat ocasional en cap de setmana.
 • Remuneració: entre 24.000 € -­‐26.400 € bruts mensuals en 12 pagues.
 • Incorporació prevista: a principis de setembre

Les persones interessades han d’enviar un CV i carta de motivació en català a Recursos Humans de SETEM Catalunya: candidatures@setem.org amb la referència “Oferta de treball: Responsable de la Campanya Roba Neta” fins al 24 de Juliol de 2019.

 

Entitat o associació:
SETEM Catalunya
Telèfon:
934 415 335
Llegir més

Responsable de comunicació de SETEM

Descripció anunci:

SETEM Catalunya som una associació de solidaritat internacional independent i participativa que, juntament amb altres organitzacions, vol sensibilitzar la ciutadania sobre les creixents desigualtats globals del nostre món i les seves causes i promoure les transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un món més just i solidari.

Cerquem un/a Responsable de Comunicació per integrar-­se a l’Equip Tècnic de SETEM Catalunya a la seu de Barcelona, i fer-­se càrrec de l’estratègia i execució de la comunicació de l’entitat i acompanyar la comunicació dels projectes, activitats i campanyes. Data límit el 28 de juliol de 2019.

Funcions:

Persona que assumirà la corresponsabilitat en comunicació formant part de l’equip tècnic de SETEM Catalunya, assumint l’estratègia i execució de la comunicació de l’entitat i acompanyant i millorant la comunicació de projectes, campanyes i activitats en marxa, vinculant la seva tasca professional també a la Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques.

a-­ Coordinació de l’estratègia comunicativa, alineada amb l’estratègia pel canvi social de SETEM.

b-­ Relació amb els mitjans de comunicació. Gestionar i realitzar la comunicació amb els massmèdia. Millora de l’agenda de premsa de SETEM Catalunya. Notes de premsa, rodes de premsa, concreció d’entrevistes amb les persones responsables de SETEM Catalunya.

c-­ Codinamització i gestió dels continguts web.

d‐ Cogestió de les comunitats virtuals vinculades a SETEM Catalunya.

e-­ Corealització de nous materials comunicatius.

f-­ Suport a l’acció comunicativa sobre les activitats de SETEM Catalunya.

g-­ Adhesió de les persones voluntàries de Setem Catalunya a l’àrea de premsa i comunicació de l’entitat.

La persona seleccionada s’incorporarà a SETEM Catalunya a través d’un contracte per obra i servei de trenta hores setmanals amb un salari brut inicial de vint-­mil vuit‐cents quaranta-­nou euros anuals. De les trenta hores setmanals quinze ho seran dedicades a SETEM Catalunya setem.org i quinze hores ho seran dedicades a la Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques comercjustibancaetica.org, amb dependència de SETEM Catalunya. Inicialment l’encàrrec arriba a trenta-­u de desembre de dos‐mil dinou, moment en el qual serà valorada la seva extensió durant l’exercici dos‐mil vint.

Passats el termini vigent de prova i la data del proper trenta-­u de desembre, el contracte de treball podrà ser consolidat en indefinit.

 • Coordinació de l’estratègia comunicativa de les diferents campanyes, alineada amb l’estratègia comunicativa per al canvi social de l’entitat. Dissenyar i implementar les estratègies de comunicació externa de les diferents campanyes assegurant la coherència amb la visió, missió i valors de SETEM, en el marc de treball del Pla Estratègic i Pla Operatiu vigent.
 • Relació amb els mitjans de comunicació. Gestionar i realitzar la relació amb els mitjans de comunicació, amb l’objectiu d’impulsar la presència dels missatges i continguts de les diferents campanyes. Enviament de notes i convocatòries de premsa, organització de rodes de premsa, gestió d’entrevistes, etc.
 • Dinamització i gestió de continguts web i del butlletí. Coordinació, redacció i traducció (si s’escau) de continguts per a les pàgines web de les diferents campanyes i projectes de l’entitat. Realització butlletins i enviaments electrònics específics.
 • Gestió de les comunitats virtuals. Coordinació i dinamització de les xarxes socials de les diferents campanyes de SETEM (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, etc.).
 • Coordinació i realització de materials comunicatius. Nocions de programes d’edició gràfica i maquetació. Contacte i seguiment amb proveïdors dels materials comunicatius (redacció, edició i maquetació d’informes, vídeos, cartelleria, díptics i diversos materials gràfics offi on line),segons els manuals d’imatge de les diferents campanyes.
 • Suport a l’estratègia comunicativa de les diferents campanyes i activitats de l’entitat. Acompanyar les estratègies o accions de comunicació i difusió de les activitats i projectes de l’entitat com ara la Campanya Roba Neta, Banca Armada, Comerç Just, Finances Ètiques, Pam a Pam o els Camps de Solidaritat.
 • Dinamització del voluntariat de l’àrea. Coordinació de l’equip de persones voluntàries que formen part de l’àrea i impulsen la comunicació i difusió de les activitats de l’entitat.

El perfil desitjat:

 • Llicenciatura o grau en periodisme, ciències de la comunicació o experiència equivalent demostrable documentalment.
 • Experiència demostrable de no menys de 3 anys reals en estratègies de comunicació en moviments socials i/o organitzacions no governamentals per la transformació social i en defensa de la justícia social.
 • Experiència demostrable en mitjans de comunicació.
 • Nivell alt de coneixement i ús corrent de les llengües catalana, castellana i anglesa.
 • Capacitat elevada de redactat de continguts i d’escrits, articles, notes de premsa, …
 • Experiència en comunicació digital.
 • Gestió d’eines de maquetació, edició d’imatges, …
 • Bona capacitat de treball en equip i en coordinació horitzontal.

Seran valorats:

 • Formació específica en comunicació en les ONG.
 • Certificat de nivell superior de català, antic nivell D.
 • Coneixements en perspectiva de gènere.
 • Experiència en dinamització de voluntariat.
 • Experiència de portaveu, activitats formatives i parlar en públic.
 • Coneixements sobre drets humans i especialment les condicions laborals de les persones treballadores en els sectors globals del tèxtil i l’electrònica.
 • Coneixements en l’àmbit de l’economia solidària i el consum responsable.
 • Ser sòcia o voluntària de SETEM Catalunya.

Condicions del lloc de treball:

 • Lloc de treball: seu de SETEM Catalunya (Barcelona).
 • Jornada de 30hores a la setmana.
 • Remuneració: entre 20.800-­‐23.000 €bruts mensuals en12 pagues.
 •  Incorporació prevista: a principis de setembre.

Les persones interessades: Envieu una carta de motivació i el vostre Currículum Vitae en català a Recursos Humans de SETEM Catalunya a candidatures@setem.org amb l’assumpte “Oferta de treball: Responsable de Comunicació” fins el 28 de juliol de 2019.

 

Entitat o associació:
SETEM Catalunya
Telèfon:
934 415 335
Llegir més

Coordinador/a per els punts Liles – Fundació Surt

Descripció anunci:

Surt és una fundació sense ànim de lucre que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i erradicar les discriminacions que vivim, a través de promoure processos d’empoderament que permetin a les dones engegar canvis que potencien l’adquisició de poder individual i col·lectiu.

¿Què busquem?

Coordinador/a per els punts Liles.

Per a coordinar el “Servei de prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes a l’espai públic durant la celebració de festes ciutadanes i en zones d’elevada concentració de locals d’oci a la ciutat de Barcelona, en el marc de la campanya de l’Ajuntament “Barcelona Antimasclista”. També es desenvoluparan tasques de coordinació del Protocol No Callem contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d’oci nocturn privat i d’altres que gestiona l’entitat.

Cal enviar Currículum vitae a cv@surt.org; eva.cruells@surt.org fins el 19/07/2019.

Descripció:

 • Realitzar la coordinació i gestió del servei.

 • Assessorar en la elaboració de protocols de prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes en espais d’oci nocturn.

 • Dissenyar e impartir formacions per a la prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes en espais d’oci nocturn.

 • Prevenció, detecció i atenció de violències sexuals, amb personal dins de l’estand i amb personal itinerant.

Funcions del lloc de treball:

 • Accions de coordinació i gestió del Servei de prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes a l’espai públic durant la celebració de festes ciutadanes i en zones d’elevada concentració de locals d’oci a la ciutat de Barcelona, en el marc de la campanya de l’Ajuntament “Barcelona Antimasclista”

 • Accions de coordinació i gestió del Protocol No Callem contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d’oci nocturn privat i d’altres que gestiona l’entitat.

 • Disseny de formacions específiques en l’àmbit de les violències de gènere, violències sexuals, espais d’oci, consum, gestió de punts liles, entre d’altres.

 • Assessorament per a la elaboració de Protocols de prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes en espais d’oci nocturn.

 • Gestió de Punts Liles.

 • Actuacions a medi Obert dels Punts Liles.

 • Disseny de projectes en l’àmbit de les violències sexuals.

Requisits:

 • Grau en Psicologia o titulació de grau superior en l’àmbit de les ciències socials.

 • Formació específica en violències de gènere, violències sexuals, en perspectiva de gènere i/o diversitat sexual i de gènere.

 • Experiència en la elaboració de protocols i la gestió de punts liles.

 • Preferiblement experiència en intervenció i abordatge en consum en contextos d’oci.

Competències:

 • Empatia i capacitat d’establir relacions interpersonals.

 • Organització del temps i de la pròpia feina.

 • Treball en equip de forma interpersonal.

 • Capacitat d’aprenentatge.

 • Motivació i disponibilitat per a treballar en ambients d’oci nocturn.

 • Capacitat per dissenyar projectes.

 • Ganes de innovar.

S’ofereix:

 • Contracte temporal de juliol a desembre (amb possibilitats de continuïtat).

 • Jornada parcial (50%).

 • Salari segons conveni d’Acció Social. Aprox. 12.000 € bruts/any

 • Incorporació immediata.

Podeu enviar les vostres candidatures a cv@surt.org i eva.cruells@surt.org especificant “Coordinació Punt Lila” abans del 19 de juliol del 2019

 

Entitat o associació:
Fundació Surt
Telèfon:
933 428 380
Llegir més
Pàgina 22 de 132« Primera...10...2021222324...304050...Última »