Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Tècnica de programes de Calala

Descripció anunci:

Calala és una fundació constituïda a nivell estatal, amb seu a Barcelona, que promou els drets, l’apoderament i el lideratge de les dones a Llatinoamèrica i el Carib i l’Estat espanyol, mitjançant la mobilització de recursos destinats a enfortir les seves organitzacions, xarxes i moviments.

Funcions:

 Àrea de Programes:

 •  Seguiment tècnic i econòmic de l’execució dels projectes finançats per donants institucionals públics i privats.
 • Elaboració d’informes de seguiment i informes finals tècnics i econòmics dels projectes i programes executats per Calala, segons els requisits dels finançadors.
 • Suport a l’execució de projectes d’enfortiment d’organitzacions de dones.
 • Suport al seguiment a grups de dones finançats per Calala i al sistema de seguiment, monitoreig, avaluació i aprenentatge.

Mobilització de Recursos:

 • Formulació de projectes per a donants institucionals públics i privats, inclosa la part tècnica i econòmica.
 • Participació en xarxes, trobades, fòrums, associacions i altres espais relacionats amb la mobilització de recursos.

Comunicació:

 • Suport a l’elaboració de continguts per al web, xarxes socials i mitjans de comunicació sobre els projectes executats per Calala Fondo de Mujeres i les organitzacions sòcies.
Requisits:

Coneixements i Habilitats Teòrics i Metodològics Requerits

Essencials:

 • Estudis de Grau/Llicenciatura.
 • Estudis de postgrau en temes relacionats amb Gènere, Drets de les Dones, Drets Humans, Relacions Internacionals i/o Desenvolupament i Cooperació.
 • Experiència amb pressupostos i informació financera.
 • Experiència amb matriu de marc lògic.

Desitjables:

 •  Formació específica en formulació, gestió i justificació econòmica i tècnica de projectes.

Compromisos i Habilitats Requerides

Essencials:

 • Compromís amb la missió, els principis i valors de la Fundació.
 • Bona productivitat sota pressió i amb dates límits.
 • Autonomia i capacitat de treball en equip.
 • Habilitat per organitzar el treball i posar atenció als detalls.
 • Iniciativa i creativitat.
 • Castellà natiu o nivell fluït, excel·lent redacció i capacitat de síntesis.
 • Alt nivell d’anglès comunicacional.
 • Ús de Windows, Microsoft Office i de Internet. Domini de Excel.

Desitjables:

 • Nacionalitat llatinoamericana
 • Bilingüe (espanyol/anglès)
 • Nivell C de català
 • Contactes personals amb xarxes i organitzacions feministes de l’Estat Espanyol i Amèrica Llatina.
 • Coneixement teòric i experiència en projectes de defensa dels drets sexuals i drets reproductius, de drets de les dones migrants i/o del dret a defensar drets.
 • Experiència en organització d’esdeveniments.

Experiència requerida (pràctica, social i professional):

 • Dos anys mínim d’experiència en organismes de cooperació i/ o fundacions, en l’àrea de gestió i execució de projectes.
 • Experiència en la formulació tècnica i econòmica de projectes internacionals per a donants institucionals bilaterals i multilaterals i fent informes tècnics i econòmics.
 • Haver participat en alguna organització social (com a voluntària o empleada), preferiblement amb una organització de Drets de les Dones i/o Fons de Dones.
Condicions de la plaça:

 • La persona contractada treballarà sota la supervisió de la Directora de Programes de Calala.
 • La persona treballarà en l’oficina de Barcelona.
 • Es signarà un contracte de 37.5 hores a la setmana (jornada completa). Es farà un primer contracte de 6 mesos, dels quals els 3 primers seran el període de prova, durant qual podria rescindir-se’n el contracte si la col·laboració no es satisfactòria. En acabar el contracte de 6 mesos i després de fer una avaluació, es signaria un contracte indefinit.
 • De forma orientativa, l’horari de treball serà de dilluns a dijous de 9 a 18:00 i de 9 a 15:00 els divendres. Tot i així, hi haurà flexibilitat si es necessita treballar en caps de setmana. Totes les hores fora de l’horari habitual seran compensades.
 • La treballadora es regirà pel conveni de despatxos i oficines i tindrà 23 dies de vacacions per any treballat.
 • S’ofereix un salari de 19.800 euros bruts anuals, en 13 pagues.
 • El procés de selecció es farà al setembre.
Informació requerida:

Presenta la teva candidatura a través de hacesfalta.org o enviant el teu CV i la resposta a aquestes tres preguntes a recursoshumanos@calala.org abans del 31 d’agost de 2019:

1) Quines funcions has tingut en llocs similars?

2) Per què t’agradaria treballar en una organització feminista com Calala?

3) Per què creus que ets la persona adequada para aquest lloc de treball?

 

Entitat o associació:
Fondo de Mujeres Calala
Telèfon:
938 523 798
Llegir més

Plaça de coordinació territorial per l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya

Descripció anunci:

S’obre una plaça de coordinador/a territorial (Barcelonès) a Casals de Joves de Catalunya.

Requisits:

 • Formació reglada en l’àmbit social.
 • Coneixements sobre el funcionament de Casals de Joves o un altra entitat similar.
 • Coneixement de la realitat associativa juvenil catalana.
 • Experiència laboral o voluntària en tasques de coordinació i dinamització de projectes associatius.
 • Experiència en formulació de subvencions.

Es valorarà:

 • Experiència en l’àmbit associatiu juvenil.
 • Ser membre d’una entitat associativa.
 • Ser menor de 30 anys.
 • Capacitat d’iniciativa i autonomia personal, així com de treball en equip.
 • Formació en el camp del lleure.
 • Coneixements informàtics i experiència en dinamització de xarxes socials, blogs, wordpress, etc.
 • Coneixement de programes d’edició d’imatge i vídeo.

Funcions:

 • Acompanyament i suport tècnic a les persones voluntàries de l’associació.
 • Coordinació territorial dels casals.
 • Seguiment i suport pedagògic als casals.
 • Coordinació del projecte de creixement i expansió del model casalero al territori Barcelonès.
 • Suport a les activitats i projectes federatius.
 • Formulació de les subvencions.

S’ofereix:

 • Contracte de 12 mesos prorrogable.
 • Jornada laboral de 20 hores setmanals.
 • Horari de matins flexible.
 • Sou brut mensual aproximat de 1.112,59€.
 • Incorporació aprox. 5 de setembre de 2019.

La data límit de lliurament de currículums és el diumenge 18 d’agost a les 23.59 h per correu electrònic casaldejoves@casalsdejoves.org referència: “Tècnic/a coordinador Bcn ”

 

Entitat o associació:
Casals de Joves de Catalunya
Telèfon:
931 690 086
Llegir més

Preparador laboral per persones migrants amb trastorn de salut mental – Fundació Bayt al-Thaqafa

Descripció anunci:

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

El/La professional contractat/da s’integrarà a l’equip del projecte d’itineraris laborals per persones migrants amb trastorn de salut mental de la Fundació on haurà de realitzar formacions, acollir i acompanyar els itineraris laborals de les persones que arribin al projecte. Alhora que s’haurà de coordinar amb els diferents professionals i entitats implicades, i elaborar la documentació necessària per al seguiment i justificació del projecte. Data límit 19 de juliol del 2019.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegits que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

Principals Responsabilitats i Funcions:

 • Acollir a les persones que arribin al projecte.

 • Avaluar les necessitats i elaborar itineraris laborals

 • Dissenyar, avaluar e impartir formacions laborals.

 • Realitzar els acompanyaments que es considerin necessaris.

 • Coordinar-se amb l’equip del projecte d’itineraris laborals i amb els diferents programes, projectes i professionals que es requereixi de la Fundació Bayt al-Thaqafa.

 • Elaborar i redactar la memòria tècnica per a la justificació i sol·licitud del projecte.

 • Coordinar-se amb els serveis de psicologia i psiquiatria de la Fundació.

Aptituds, coneixements i competències requerides:

 • Titulació en Educació Social, Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o mestre d’educació especial o similars.

 • Nivell avançat d’Ofimàtica.

 • Experiència en inserció laboral.

 • Experiència en Salut Mental.

 • Dos anys d’experiència en lloc de treball similar

 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa

 • Flexibilitat i mobilitat.

 • Habilitats de treball en Equip

 • Actituds i habilitats socials i de comunicació.

 • Orientació a la qualitat.

Condicions laborals:

Contractació: Temporal (1 any)

Salari Brut: Segons conveni d’acció social.

Dedicació: Jornada Complerta (38,5 h/setmana)

Distribució horària: Horari de matins i tardes

Incorporació: Immediata

Dades de contacte:

Data límit de recepció de CV: 19 de Juliol del 2019

Enviar sol·licituds a daniel.ibarz@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Preparador Laboral SM”

 

Entitat o associació:
Fundació Bayt al-Thaqafa
Telèfon:
933 198 869
Llegir més

Suport a la gestió de la promoció d’habitatge cooperatiu a Sostre Cívic

Descripció anunci:

A Sostre Cívic tenim diverses promocions d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús en marxa, i cerquem una persona pel suport en la gestió de la promoció d’aquests habitatges en diferents àmbits (arquitectònic, legal i jurídic, seguiment econòmic, suport a tasques de gestió de grup…), conjuntament i fent suport a el/la coordinador/a del projecte, i amb les següents funcions:

 • Gestió de tramitació de subministres d’obra i de la promoció.

 • Gestió dels processos administratius de projecte (llicències d’obra, qualificació HPO, impostos, residus, etc.).

 • Gestió de la tramitació del finançament.

 • Relació amb proveïdors de la promoció i contractació.

 • Suport de tasques durant l’obra: seguiment, preparació d’informes, anàlisi de comparatius, etc.

 • Gestió d’altes i baixes de persones sòcies del grup impulsor i la seva documentació vinculada al projecte.

 • Verificació i gestió documental (documentació de projectes d’habitatge, contractes, documentació d’obra…)  i tasques d’arxiu de la promoció.

 • Suport a l’anàlisi dels projectes arquitectònics: costos, estalvis, potencials de millora, punts crítics, etc.

Puntualment també podrà fer d’altres tasques de suport al desenvolupament de nous projectes, com estudis previs, o difusió del model. 

Requisits:

 • Bon nivell de redacció en català.
 • Experiència i/o formació vinculada a les tasques i Arquitectura tècnica, enginyeria, project management, property management, segons les funcions descrites.
 • Persona polivalent, resolutiva, organitzada, autònoma, amb iniciativa, capacitat de treball en equip, habilitats socials i comunicatives i motivada pel projecte i pels models de cessió d’ús d’accés a l’habitatge.
 • Coneixement i/o vincle amb l’economia social i solidària o moviments socials.
 • Persona motivada per participar en un projecte cooperatiu en creixement, sense ànim de lucre i de base associativa.

Es valorarà:

 • Experiència i/o coneixements a d’altres àmbits vinculats a les tasques a la cooperativa com l’Arquitectura, Urbanisme, Dret o les Ciències Econòmiques o gestió de la construcció.
 • Experiència/coneixements en l’àmbit de les polítiques públiques d’habitatge, dinamització de grups.
 • Experiència i/o participació associativa, en moviments socials i d’entitats sense ànim de lucre.
 • Coneixement d’altres llengües.
 • Coneixement de Sostre Cívic i/o el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús i altres formes d’habitatge col·lectiu.

S’ofereix:

 • Contracte laboral de 35h setmanals, de durada temporal de 6 mesos amb possibilitat d’ampliació i continuïtat. Plaça amb voluntat de permanència.
 • Retribució segons escala salarial a l’entitat de 1.385€ bruts mensuals – 12 pagues/any, negociable segons perfil.
 • L’horari serà estable però a la vegada adaptable a les necessitats i activitat de l’entitat.
 • El lloc de treball serà a la seu de Sostre Cívic, a Barcelona.
 • Incorporació al setembre.

Envia el teu currículum a  fins el dia 21 de juliol i omple .

 

Entitat o associació:
Sostre Cívic
Telèfon:
933 996 960
Llegir més

Responsable de la Campanya Roba Neta de SETEM

Descripció anunci:

SETEM Catalunya és una associació de solidaritat internacional independent i participativa que, juntament amb altres organitzacions, vol sensibilitzar la ciutadania sobre les creixents desigualtats globals del nostre món i les seves causes i promoure les transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un món més just i solidari.

La Campanya Roba Neta (CRN) és una coalició internacional d’ONG, organitzacions de persones consumidores, sindicats i altres entitats que treballen per la defensa dels drets laborals al sector tèxtil mundial. “Federación SETEM” lidera la campanya a l’Estat espanyol i SETEM Catalunya a nivell territorial.

La persona professional que desitgem incorporar a SETEM Catalunya formarà part de l’equip de campanyes i serà la professional de referència en la Campanya Roba Neta a Catalunya. També en serà la persona portaveu i la qui mantingui el conjunt de relacions vinculades a l’acció. Durà a terme accions de recerca, farà tasques pròpies d’una tècnica de projectes (marc lògic aplicat a la formulació, seguiment, justificació i avaluació de projectes).

Funcions:

a-­ coordinarà les activitats de la Campanya Roba Neta arreu de Catalunya i internacionalment.

b‐ en farà el seguiment tècnic i econòmic, advertint de riscos i oportunitats i fent-­ne, quan calgui, els informes necessaris.

c-­ farà de portaveu i representant de la campanya.

d-­ coordinarà la campanya amb altres actors possibles.

e‐ pre‐elaborarà i/o proposarà els continguts dels materials de campanya (comunicació i difusió).

f-­ co-­organitzarà actes i activitats arreu de Catalunya: tallers, accions, etc.

g-­ col∙laborarà en el seguiment dels grups de voluntariat i activistes de la campanya.

h-­ coordinarà un estudi de cas al regne del Marroc.

i-­ ajudarà l’àrea de comunicació de SETEM Catalunya en la comunicació de la campanya.

j-­ atendrà demandes externes a SETEM Catalunya relatives a la campanya Roba Neta.

Perfil requerit:

 • Titulació universitària o altra acreditada que demostri coneixement en la preparació i execució de campanyes actives equivalents a la de l’objecte de la convocatòria.
 • Capacitat demostrable en la preparació de campanyes de contestació i de protesta, allargades en el temps, orientades a assolir els objectius assenyalats per l’entitat.
 • Capacitat demostrable en la pressió a institucions públiques i privades i en la pressió política vinculada a la intenció i objectiu de la campanya que coordinarà.
 • Capacitació per expressar-­‐se de manera completa en les llengües catalana, castellana i francesa (valorable llengua amaziga i/o àrab).
 • Experiència de 3 anys en moviments socials i/o ONG de transformació social i per la justícia social.
 • Coneixement del mètode de marc lògic en la formulació de projectes, i el seguiment del seu cicle de gestió.
 • Coneixement dels àmbits de l’economia social i solidària.
 • Persona empàtica, discreta en el tracte de la informació, responsable, compromesa, creativa i resolutiva.
 • Capacitat per treballar en entorns professionals i associatius multidisciplinaris i amb diversitat d’orígens culturals.
 • Titulació universitària preferentment en l’àrea de les Ciències Socials.
 • Capacitat de flexibilitat i adaptació per respondre a les necessitats organitzatives de la campanya.

Es valorarà:

 • Coneixements sobre drets laborals, específicament en el sector tèxtil.
 • Coneixements en perspectiva de gènere i feminisme.
 • Experiència de treball amb institucions públiques, pel que fa a incidència política i a compra pública.
 • Experiència en dinamització d’equips de treball i gestió d’activistes.
 • Experiència en l’organització d’esdeveniments.
 • Coneixements d’anglès, de francès i/o d’altres idiomes.
 • Disponibilitat per viatjar.
 • Ser soci/a o voluntari/a de SETEM Catalunya.

Condicions del lloc de treball:

 • Lloc de treball: seu de SETEM Catalunya (Barcelona).
 • Jornada laboral de 35 hores setmanals.
 • Contracte d’obra i servei fins a la finalització del projecte Flexibilitat horària.
 • Disponibilitat ocasional en cap de setmana.
 • Remuneració: entre 24.000 € -­‐26.400 € bruts mensuals en 12 pagues.
 • Incorporació prevista: a principis de setembre

Les persones interessades han d’enviar un CV i carta de motivació en català a Recursos Humans de SETEM Catalunya: candidatures@setem.org amb la referència “Oferta de treball: Responsable de la Campanya Roba Neta” fins al 24 de Juliol de 2019.

 

Entitat o associació:
SETEM Catalunya
Telèfon:
934 415 335
Llegir més
Pàgina 20 de 133« Primera...10...1819202122...304050...Última »