Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Tècnic/a responsable d’economia i finances de SETEM Catalunya

Descripció anunci:

Cerquem una persona professional per incorporar-la a la posició de tècnic/a responsable d’economia i finances i així cobrir una plaça de nova delimitació a l’entitat. Data límit 26/07/2020.

Funcions:

 • Realitzar el conjunt de tasques comptables, financeres i de prospecció i seguiment econòmic de SETEM.
 • Seguiment i justificació dels fons econòmics disponibles per a l’execució de l’activitat quotidiana de SETEM Catalunya, amb fons propis i amb fons públics provinents d’administracions (municipals, nacionals, estatals, europees i altres), i d’institucions privades.
 • Gestionar i supervisar la part econòmica i financera dels projectes assumits per SETEM i com participar en la confecció del pressupost anual i el seu desplegament i execució.
 • Proporcionar de manera regular i proactiva informació econòmica i financera al govern de l’entitat i suport en la presa de decisions estratègiques.
 • Dur a terme les justificacions econòmiques de les subvencions concedides a SETEM i atendre els requeriments que en resultin i ajudar el conjunt de l’equip tècnic en tasques relacionades amb la seva responsabilitat.
 • Capacitat estratègica en l’orientació econòmica i financera de SETEM, en col·laboració amb les altres àrees tècniques i de govern de SETEM.
 • Mantenir la relació tècnica quotidiana amb entitats financeres i institucionals en aquesta àrea.
 • Cerca de la informació relativa a la seva àrea mitjançant els canals d’informació, publicació, comunicació, resolució i aprovació de les convocatòries i crides a aplicació.
 • Coordinar-se amb el proveïdor extern de l’entitat per a facilitar la informació necessària a la presentació dels models tributaris i la gestió econòmica vinculada als contractes i nòmines.
 • Ajudar en la recerca de finançament públic i privat.
 • Dur a terme una comptabilitat analítica de l’economia de SETEM.
 • Gestionar el software de comptabilitat de SETEM.
 • Organització documental física i virtual de les finances de SETEM.
 • Donar suport a les auditories econòmiques de què sigui objecte SETEM.
 • Garantir el control pressupostari donant suport i orientació a la junta de govern, la tresorera i la direcció tècnica de SETEM.

Aptituds, coneixements i competències requerides:

 • Experiència en la Justificació Econòmica de Subvencions Públiques.
 • Conèixer la Llei General de Subvencions i la normativa nacional, estatal i europea.
 • Coneixement de les tipologies de despesa computable depenent de la naturalesa d’aquesta (directaindirecta, fixes-variables, etc.).
 • Coneixements en comptabilitat per realitzar previsions i reajustament en els pressupostos si s’escau. Coneixement dels sistemes de tramitació documental habituals per lliurar la documentació necessària (acceptació, revocació, desestimació, justificació, etc.)
 • Solvència en el maneig d’assentaments comptables, conciliació bancaria i de caixa, factures rebudes i emeses i de la documentació oficial de l’entitat.
 • Conèixer el software SAGE Contaplus Elite, SAGE Murano, A3software o similiar.
 • Nivell avançat d’Ofimàtica i de les eines Excel i Access
 • Experiència en comptabilitat analítica.
 • Capacitat i voluntat de treball en Equip.
 • Bones actituds i habilitats socials i de comunicació.
 • Orientació a la qualitat.
 • Identificació amb els valors de SETEM Catalunya.

Perfil requerit:

 • Grau universitari o formació professional equivalent o experiència demostrable, preferentment en l’àrea d’economia, finances i comptabilitat.
 • Grau de Empresarials o Cicle Formatiu de Grau Superior Finances / FP II Comptabilitat i Gestió.
 • Experiència de 5 anys posicions equivalents.
 • Experiència de treball en equip
 • Experiència en resposta ràpida i eficaç en afers relacionats amb la posició que ocuparà.
 • Coneixements ofimàtica elevats. Professional amb coneixements avançats de fulls de càlcul (Excel, Google Sheet) i Access (o bases de dades en General).
 • Ple coneixement i domini de les llengües catalana, anglesa i/o francesa i castellana.

Serà valorada:

 • Experiència en gestió d’entorns CRM. Molt valorable coneixement actiu i ús de SinergiaCRM.
 • Experiències de treball en acció solidària.

Condicions del lloc de treball:

 • Jornada parcial de 35 hores setmanals
 • Contracte indefinit amb 2 mesos de prova inicials.7
 • Flexibilitat horària.
 • çLloc de treball: seu de SETEM Catalunya, a la ciutat de Barcelona.
 • Salari: 23.935,00€ bruts anuals, aproximadament.
 • Incorporació: 3 d’agost de 2020.

Les persones interessades podeu trametre el vostre CV i llistat de referències dels darrers 4 anys a rrhh@setem.org amb l’assumpte “Oferta economia i finances” abans del diumenge 26 de juliol de 2020.

 

Entitat o associació:
SETEM Catalunya
Telèfon:
934 415 335
Llegir més

Convocatòria de la plaça de tècnic/a de Justícia Global per al projecte “Barcelona, ciutat acollidora de lluites juvenils al món” del Consell de la Joventut de Barcelona

Descripció anunci:

‘Barcelona, ciutat acollidora de les lluites juvenils al món’ és un projecte nou impulsat pel CJB que té per objectiu radiografiar l’estat de les mobilitzacions juvenils actuals i connectar ciutat, barris i regions on les joves són les protagonistes de lluites socials. Aquest projecte consta de quatre fases diferents durant dos anys. L’entitat o la persona serà l’encarregada de dur a terme les dues primeres fases del projecte: la definició final del mateix, la cerca de fonts de finançament i el document d’investigació i recerca marc. Data límit 15/07/2020.

Tasques:

 • Execució tècnica del projecte
 • Interlocució amb entitats de diferents regions del món (telèfon, correu electrònic i
  videotrucades)
 • Investigació i recerca de l’estat i principals actors implicats en mobilitzacions juvenils en
  diferents regions i ciutats del món
 • Recerca de fonts de finançament pel desplegament complet del projecte
 • Suport tècnic al Secretariat del CJB (junta)
 • Coordinació periòdica amb la tècnica de Justícia Global i Direcció de Participació i Projectes
 • Coordinació amb la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament
  de Barcelona

Resultats esperats:

 • Definició i redacció del projecte: “Barcelona, ciutat acollidora de les lluites juvenils al món”
 • Creació d’una base de dades del projecte amb tots els contactes
 • Elaboració d’un document resum de l’estat de les principals lluites juvenils al món

Es demana:

 • Edat de 20 a 35 anys
 • Estudis universitaris o superiors
 • Experiència associativa en entitats juvenils de Barcelona
 • Experiència associativa en entitats juvenils internacionals
 • Experiència en la gestió de projectes
 • Capacitat de redacció de projectes adaptats a les necessitats
 • Disponibilitat i flexibilitat horària
 • Idiomes: català, castellà i anglès. Parlat i escrit.

Es valorarà:

 • Coneixement de l’organització de l’administració pública local i europea.
 • Formació complementària en gestió de projectes o entitats
 • Experiència en metodologies d’anàlisi i recerca social

S’ofereix:

 • Contracte temporal
 • Dates de contractació: 07/09/2020 fins 31/12/2020 amb possibilitat d’ampliar
 • Jornada de 25 hores setmanals
 • Horari flexible adaptat a les necessitats dels projectes (a convenir)
 • Sou brut anual 15319,1€ (5100€ bruts aproximadament pel període setembre-desembre).

Les candidatures s’han de presentar per correu electrònic a la direcció seleccio@cjb.cat amb l’assumpte “Ref.Lluites2020” i respondre aquest formulari (Important: no es tindran en compte candidatures que no realitzin els dos passos).

La data límit de lliurament de currículums serà el dimecres 15 de juliol de 2020 a les 23:59 hores.

 

Entitat o associació:
Consell de la Joventut de Barcelona
Telèfon:
932 654 736
Llegir més

Tècnic/a de Secretaria a l’Oficina de Serveis Generals de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Descripció anunci:

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya convoca un procés de selecció per a una plaça de Tècnic/a de Secretaria a l’Oficina de Serveis Generals (OSG) de l’associació, amb seu a Valldoreix. Data límit 07/09/2020.

TASQUES

De secretaria

 • Fer certificats per als membres de l’entitat
 • Redacció de les actes dels Espais Generals
 • Tramitar i gestionar la relació amb la FEEC

    Suport als agrupaments

 • Suport en la implementació i el compliment de la LOPD
 • Suport en els tràmits dels agrupaments amb institucions 
 • Suport en la redacció de convenis de locals dels agrupaments

   Assegurances

 • Acompanyament dels agrupaments en la gestió de les assegurances
 • Suport a la planificació de les assegurances contractades. 

   Arxiu

 • Mantenir l’arxiu de l’entitat

De logística

 • Suport en la preparació logística dels Espais Generals
 • Suport en la preparació logística de l’Assemblea General Ordinària

De manteniment de la seu

 • Avituallament de la seu
 • Comandes de materials per a l’entitat
 • Coordinació de les tasques de manteniment de la seu
 • Gestió de les claus

La posició permet agafar experiència i desenvolupar-se professionalment en un ambient dinàmic i jove. L’entorn de treball és una masia de Valldoreix en una entitat socialment compromesa i que vetlla per la conciliació laboral. 

PERFIL

 • Persona que conegui MEG (no en actiu).
 • Habilitat amb l’ofimàtica:
  • Processadors de text.
  • Fulls de càlcul.
  • Presentacions de diapositives.
  • Bases de dades (es valorarà). 
 • Coneixement de recursos per internet:
  • Gestions on-line (compra de bitllets, reserves de cases, càterings…)
  • Gestió de les eines de google (calendar, drive, …)
  • Eines pròpies (assegurances, afiliacions…)
 • Català Nivell C. Amb capacitat de fer atenció al públic expressant-se correctament.
 • Habilitat de síntesi i redacció de documents.
 • Persona amb bon tracte, pacient, responsable, curosa amb la presentació i correcció de documents i enviaments, proactiva, i amb capacitat d’organització i endreça.
 • Disponibilitat per treballar 37.5 hores/setmana
 • Disponibilitat per treballar un dissabte al mes 
 • Disponibilitat de desplaçar-se en cotxe

Envia la teva candidatura a csecretaria@escoltesiguies.cat abans del 7 de setembre del 2020, amb una presentació i el teu currículum.

Les primeres entrevistes es faran via Meet i després se’n faran de presencials a la Seu (Rambla Mn Jacint Verdaguer 10, 08197, Valldoreix).

 
Entitat o associació:
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Telèfon:
935 902 700
Llegir més

Tècnic/a de creixement i suport associatiu

Descripció anunci:
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la plataforma que aglutina les principals entitats juvenils de Catalunya. Un dels seus objectius és defensar els interessos de les persones joves a través de la incidència política, la sensibilització social i la formació.

A més a més, el foment de l’associacionisme, la participació i l’organització juvenil també és una de les funcions originals del CNJC i actualment busquem una persona que pugui liderar i executar aquest objectiu. Aquesta persona ha de ser capaç de poder dinamitzar grups de joves per a la seva autoorganització i donar suport als municipis en la creació d’associacions o plataformes de coordinació associativa. També haurà de desenvolupar, juntament amb la resta de l’equip tècnic i el secretariat, l’estratègia d’implantació territorial del CNJC per tal de descentralitzar l’activitat i arribar arreu de Catalunya i construir un nou servei que doni suport a les entitats juvenils.

Descripció general del perfil buscat
 
Requisits

 • Titulació universitària en ciències socials o coneixement elevat acreditat en l’àmbit social.
 • Trajectòria personal associativa o en moviments socials.
 • Coneixements sobre món associatiu juvenil, participació i polítiques socials.
 • Experiència en coordinació d’entitats juvenils de base i dinamització de grups.
 • Nivell C de català o domini elevat.
 • Domini oral i escrit de l’anglès i el castellà.
 • Carnet de conduir, possibilitat d’ús de vehicle propi i disponibilitat per moure’s dins de l’àmbit català.
 • Flexibilitat horària.
 • Coneixement mitjà en TIC.
 Competències necessàries
 • Capacitat de dinamització de grups de joves.
 • Capacitat d’entendre la realitat juvenil més enllà de l’àrea metropolitana de Barcelona.
 • Habilitats comunicatives i adaptació a interlocutors diferents (grups de joves, administracions públiques…).
 • Anàlisi crítica de la realitat social i en especial la juvenil.
 • Entendre i conèixer el funcionament del món associatiu juvenil i el moviment organitzat (participació, equips de persones voluntàries…).
 • Alta autonomia, iniciativa i organització personal.
 • Versatilitat i multifuncionalitat en les tasques a realitzar.
 • Capacitat de treballar en equip, empatia i assertivitat.
 • Organització i gestió eficient del temps. 
Es valorarà:
 • Experiència en llocs de treball a projectes associatius juvenils i de participació ciutadana en l’àmbit local.
 • Coneixement de les polítiques de joventut, les administracions públiques i dels canals d’interlocució amb l’administració.
 • Altres estudis demostrables en joventut.
 • Títol de director en el lleure.
 • Coneixement d’altres idiomes i nivell superior (D) de català.
 • Ser menor de 30 anys.
Funcions Generals
 • Acompanyament a grups de joves per la creació d’associacions i consells locals de joventut o  plataformes de coordinació interassociativa.
 • Acompanyament a municipis en el foment de l’associacionisme i la participació juvenil, a través dels ajuntaments, oficines joves o altres serveis de joventut públics.
 • Oferir suport a les associacions en tràmits administratius, subvencions i formacions.
 • Coordinar l’equip de formadores i facilitadores del CNJC.
 • Dinamitzar i donar suport a la xarxa de consells locals de joventut.
 • Connectar l’associacionisme de base i apropar noves entitats al CNJC.
 • Dissenyar, executar i avaluar els projectes assignats de l’àrea de participació i associacionisme.
 • Analitzar la realitat juvenil per tal d’extreure’n conclusions.
 • Suport tècnic en la concreció dels objectius estratègics de l’entitat.
 • Suport general a les activitats ordinàries del CNJC. 
S’ofereix:
 • Contractació: 25 h setmanals.
 • Període de prova: 2 mesos.
 • Sou brut anual aproximat: 17.500€ en 14 pagues.
 • Lloc de treball: Barcelona, seu del CNJC amb mobilitat dins de Catalunya.

Data prevista d’incorporació: setembre de 2020

Data límit de recepció de currículums: les 23:59 del 12 de juliol de 2020

Per formalitzar la candidatura és imprescindible que emplenis el següent formulari on també podràs adjuntar el CV+Carta de presentació, cartes de recomanació i certificats.

 

Entitat o associació:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Telèfon:
933 683 080
Email:
-
Llegir més

Convocatòria d’una plaça d’informador/a del Punt infoJOVE Gràcia gestionat pel Consell de la Joventut de Barcelona

Descripció anunci:

El Consell de la Joventut de Barcelona ha obert la següent convocatòria de feina: Plaça d’informador/a del Punt infoJOVE Gràcia. Data límit 12/07/2020.

Tasques a realitzar:

 • Informació i orientació sobre diferents temàtiques: formació acadèmica, formació no reglada, habitatge,
  salut, cultura, participació i associacionisme, oci i lleure, mobilitat i cooperació internacional, turisme, medi
  ambient i sostenibilitat, etc. (presencialment, telefònicament, via correu electrònic, xarxes socials, etc.).
 • Organització i execució d’activitats, campanyes i tallers que es duen a terme des del PIJ.
 • Actualització i recerca d’informació d’interès per a joves.
 • Seguiment i avaluació continua de les activitats generades des del servei.
 • Suport en l’actualització, creació i planificació de tots els continguts de la web del centre, les seves xarxes
  socials (Facebook, Twitter i Instagram), canal de Youtube, butlletí (a través de Mailchimp) i cartelleria.
 • Representació del servei.
 • Coordinació i treball amb xarxa amb la resta de serveis i agents que treballen a l’Espai Jove La Fontana,
  districte i ciutat.

Es demana:

 • Tenir entre 20 i 30 anys.
 • Formació relacionada amb l’àmbit social i el treball amb joves.
 • Actitud proactiva, flexible, dinàmica i preparada pel treballar en equip.
 • Experiència en el treball amb joves i en la dinamització comunitària i d’activitats socioculturals.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjectes a activitats i/o necessitats del projecte.
 • Capacitat de comunicació i relació amb el públic.
 • Nivell alt de català escrit i parlat. Bona comunicació oral i escrita.
 • Coneixement de la realitat juvenil, capacitat de detecció d’interessos i necessitats de les persones joves.
 • Experiència associativa en entitats juvenils de Barcelona.
 • Coneixement de l’entorn Linux, del paquet Open Office, Google drive i correu electrònic.

Es valorarà:

 • Coneixement de la dinàmica pròpia del teixit associatiu del Districte de Gràcia.
 • Coneixement dels serveis adreçats a les persones joves de Barcelona i el seu funcionament.
 • Capacitat d’iniciativa i treball en equip.
 • Coneixement i seguiment de les polítiques municipals de joventut.
 • Coneixement d’idiomes.
 • Vinculació amb projectes i moviments socials i culturals d’àmbit general.

S’ofereix:

 • Incorporació 1 de setembre.
 • Contracte indefinit, amb període de prova d’1 mes
 • Jornada de 30 hores setmanals.
 • Horari:
  • Matins de dilluns i dijous, i dimecres quinzenalment.
  • Tardes de dilluns a divendres.
  • Altres dies puntuals segons necessitats del servei.
 • Sou brut anual de 17.667,98 euros (12 pagues).

Les candidatures s’han de presentar per correu electrònic adjuntant el currículum a la direcció seleccio@cjb.cat indicant a l’assumpte del missatge “Ref.InfoPIJjuny2020” i respondre el següent formulari (important: no es tindran en compte les candidatures que no realitzin els dos passos).

La data límit de lliurament de currículums i formulari serà el diumenge 12 de juliol de 2020 a les 23:59 hores.

 

Entitat o associació:
Consell de la Joventut de Barcelona
Telèfon:
932 654 736
Llegir més
Pàgina 2 de 14212345...102030...Última »