Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Plaça de coordinador/a de projectes del Sector Barcelonès Nord

Descripció anunci:

Esplac obre un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir la plaça de coordinador/a de projectes dels Sector geogràfic del Barcelonès Nord d’Esplais Catalans.
El termini finalitza el dia 22 de febrer de 2016. Els currículums i les cartes de motivació les heu de fer arribar a esplac@esplac.cat amb la referència ST_BCNN a l’assumpte del mail.

Funcions:

 • Coordinar i desenvolupar el suport associatiu i pedagògic als esplais.
 • Assistir a les reunions de Sector i a les de l’Equip general de sector que s’escaiguin.
 • Suport al funcionament, activitats i projectes definits en el Pla de treball del Sector geogràfic.
 • Redacció, seguiment i avaluació dels projectes definits en el Pla de treball d’Esplais Catalans.
 • Coordinació amb la Secretaria tècnica per a les funcions assignades i d’altres que puguin sorgir com part de l’equip.

Requisits:

 • Titulació universitària en el camp de l’educació i/o social o en procés d’obtenir-la.
 • Títol de Director/a d’entitats de lleure infantil i juvenil.
 • Tenir menys de 30 anys.
 • Nivell alt de català i competència escrita.
 • Coneixement de l’elaboració de projectes, memòries i altra documentació.
 • Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme educatiu i els esplais.
 • Coneixements: LibreOffice, gestió de correu i Internet.
 • Capacitat d’organització i gestió del temps.
 • Capacitat de treball en equip i autonomia personal.
 • Capacitat de fexibilitat i adaptabilitat.
 • Assistència a reunions o activitats d’especial interès fora de l’horari laboral.
 • Vocació de servei als esplais i compromís amb els valors d’Esplais Catalans.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

Es valorarà:

 • Experiència com a responsable d’esplai.
 • Experiència en les funcions descrites.
 • Coneixement d’idiomes.
 • Coneixement en temes específics relacionats amb el projecte educatiu d’Esplais Catalans.

Condicions laborals:

 • Contracte de 20h setmanals. Sou segons l’escala salarial de l’entitat (11.172,87 € bruts anuals).
 • Incorporació immediata.
 • Lloc de treball habitual: Badalona i Barcelona.
Entitat o associació:
Esplais Catalans
Telèfon:
93 302 61 03
Llegir més

Responsable dinamització sociocultural Casal de Barri Can Portabella

Descripció anunci:

L’Associació veïnal Sant Andreu Sud obre la següent convocatòria l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’una persona responsable de la dinamització sociocultural al Casal de Barri de Can Portabella.

Requisits:

 • Formació específica en l’àmbit de l’animació sociocultural o la gestió cultural.
 • Experiència en el sector de la dinamització comunitària.
 • Experiència de treball amb voluntaris i entitats socials diverses.
 • Capacitat de treball en equip i organitzativa.
 • Català i castellà parlats i escrits.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a activitats i/o necessitats.
 • Perspectiva de continuïtat en el projecte.
 • Coneixements d’ofimàtica, internet i xarxes socials.

Es valorarà:

 • Estar al dia de l’oferta sociocultural de la ciutat.
 • Habilitats socials, relacionals i de mediació social.
 • Experiència de treball amb col·lectius diversos (gent gran, adults, adolescents i infants).
 • Coneixements de manipulació d’aparells d’audiovisuals (taules i equips d’àudio, llums i vídeo).

Funcions:

 • Vetllar pel compliment dels objectius del projecte del Casal de Barri de Can Portabella.
 • Implicació en la globalitat del projecte, participant de l’equip de treball i dels canals i mecanismes de participació.
 • Atenció al públic, suport logístic al taulell d’informació i en la preparació de sales.
 • Elaborar, revisar, fer el seguiment del programa d’activitats del Casal Barri d’acord amb el projecte d’aquest.
 • Treballar i enfortir les relacions amb entitats del territori.
 • Detectar interessos, necessitats i les oportunitats socioculturals al territori.
 • Donar suport logístic als actes que es realitzin al Casal de Barri.
 • Dinamitzar i donar suport a les entitats i col·lectius allotjats.
 • Coordinar la comunicació (elaboració de materials en paper i digitals, gestió de web, trameses virtuals i xarxes socials).
 • Atenció al públic i tasques d’administració.
 • Dinamitzar els canals i mecanismes de participació del Casal de Barri.
 • Donar suport a l’elaboració d’informes i les memòries del projecte i fer-ne les corresponents valoracions.
 • Treball en equip per cobrir actes que es realitzin al Casal o en què el Casal hi participi.
 • Coordinar les exposicions artístiques: agenda, muntatge i desmuntatge.

 Condicions:

 • Tipus de contracte: Indefinit amb 1 mes de prova.
 • Horari: 37,5 hores setmanals.
 • Retribució: 18.876€ bruts anuals en 14 pagues.
 • Data d’incorporació: 01/03/2016
 • Lloc de treball: Casal de Barri de Can Portabella
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.

Interessades portar el Currículum Vitae presencialment al Casal de Barri de Can Portabella (c/Virgili 18, 08030 Barcelona), en l’horari de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h, o bé telemàticament a: canportabella@santandreusud.com, posant a l’assumpte: “Convocatòria responsable dinamització”.

Data màxima de presentació del CV: diumenge 14 de febrer del 2016.

Entitat o associació:
Casal de Barri de Can Portabella
Telèfon:
93 597 01 94
Llegir més

Professional d’inferemeria al Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat de Barcelona

Descripció anunci:

CJAS busca incorporar a una persona professional d’infermeria amb versatilitat per dur a terme intervencions comunitàries amb joves sobre temes relacionats amb salut sexual i afectiva en el territori català. CJAS és un servei d’atenció gratuït, anònim i confidencial en tot allò relacionat amb sexualitat i anticoncepció per a adolescents i joves de fins a 30 anys i l’sensibilització i la intervenció comunitària n’és un pilar fonamental.

Les persones interessades podeu enviar un mail a direccio@centrejove.org amb l’assumpte: “Oferta de feina infermeria CJAS” i amb una carta de presentació i el CV. Termini de presentació: fins 15 de febrer del 2016.

Requisits:

 • Titulació d’infermeria
 • Experiència en el treball amb adolescents i joves
 • Experiència en treball educatiu/comunitari (tallers, xerrades…)
 • Domini del català i castellà

Es valorarà:

 • Formació en temes de sexualitat
 • Formació en atenció i joves
 • Formació en perspectiva de gènere
 • Disponibilitat immediata

Perfil competencial:

 • Capacitat d’anàlisi de la realitat amb perspectiva de gènere i intercultural
 • Capacitat d’organització i planificació de la feina
 • Capacitat d’autonomia i responsabilitat
 • Capacitat de treball en equip multidisciplinar i seguiment supervisat
 • Capacitat de comunicació, empatia i habilitats interpersonals especialment amb població adolescent i jove.
 • Capacitat d’organització i planificació de la feina.

Taques Principals:

 • Participar en el disseny i impartir formacions en salut sexual a adolescents i joves a tot el
 • Donar suport a la gestió tècnica global
 • Donar suport a l’atenció al CJAS

Condicions:

 • Contracte d’1 Març a 31 de desembre de 2016.
 • La tasca principal es durà a terme a centres educatius per a joves i adolescents
 • 15 hores setmanals
 • L’horari és obert en funció de la calendarització de les activitats amb els centres
 • Sou brut anual: 9.100 euros
Entitat o associació:
Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat
Telèfon:
93 415 10 00
Llegir més

Professional per a l’atenció mèdica al Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat de Barcelona

Descripció anunci:

CJAS busca incorporar a una persona professional amb tasques d’atenció mèdica-ginecològica a joves que acudeixen al nostre centre del carrer la Granja 19, de Barcelona. El CJAS és un servei d’atenció gratuït, anònim i confidencial en tot allò relacionat amb sexualitat i anticoncepció per a adolescents i joves de fins a 30 anys i l’atenció mèdica hi és un pilar fonamental.

Les persones interessades podeu enviar un mail a direccio@centrejove.org amb l’assumpte: “Oferta de feina atenció mèdica CJAS” i amb una carta de presentació i el CV. Termini de presentació: fins 15 de febrer del 2016.

Requisits:

 • Titulació de medecina
 • Experiència professional en atenció mèdica a adolescents i joves
 • Domini del català i castellà

Es valorarà:

 • Experiència en el treball amb joves
 • Especialitat ginecologia
 • Experiència en activitats amb el tercer sector
 • Formació amb perspectiva de gènere
 • Coneixement d’idiomes complementaris
 • Disponibilitat immediata

Perfil competencial:

 • Capacitat de comunicació, empatia i habilitats interpersonals especialment amb població
 • adolescent i jove.
 • Capacitat d’organització i planificació de la feina.
 • Capacitat per fer propostes de millora del servei, circuits…
 • Capacitat d’autonomia i responsabilitat.
 • Capacitat de treball en equip multidisciplinar i seguiment supervisat.

Taques Principals:

 • Atenció mèdica/ginecològica en temes relacionats amb anticoncepció i sexualitat
 • Consell assistit i detecció ITS
 • Assessorament i inici de tractament anticonceptiu
 • Col·locació de DIU, implants i altres mètodes

Condicions:

 • Incorporació: Març 2016
 • Contracte anual amb possibilitat d’indefinit
 • Jornada laboral de 20 hores setmanals –en horari de tarda- amb la possible valoració d’ampliació a jornada sencera a llarg termini.
 • Sou brut anual: 16.180 euros
Entitat o associació:
Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat
Telèfon:
93 415 10 00
Llegir més

Responsable de l’Àrea d’Acció Comunitària – Fundació SURT

Descripció anunci:

Enviar CV’s a rrhh@surt.org fins el 05-02-2016

Formació:

 • Acadèmica: Formació universitària en ciències socials
 • Complementària
  • Formàció Complementària en Gènere.
  • Formàció Complementària en acció comunitaria, interculturalitat i mediació

Experiència:

 • Responsable de projectes de l’area d’activitat
 • Disseny d’ actuacions en diverses linees de l’àrea
 • Planificació dels recursos de l’àrea
 • Planificar l’estratègia de l’àrea conjuntament amb la direcció de l’entitat
 • Representació externa
 • Interlocució amb client i seguiment dels serveis

Competències tècniques:

 • Coneixements en metodologies intervenció de l’àmbit comunitari.
 • Domini en disseny de projectes epr diferents formats de convocatories, direcció d’equips i persones.
 • Planificació d’àrea; disseny de pla estratègic per l’àrea de treball, sistemes de seguiment de projectes, inidcadors de seguiment i impacte.

Competències transversals:

 • Visió estratègica
 • Pensament analitic
 • Capacitat en gestió i en la presa de decisions
 • Lideratge i comunicació
 • Orientació a la construcció d’equips
 • Treball compartit

Condicions del lloc de treball:

 • Jornada i horari: Segons disponibilitat
 • Contracte: Obra i servei
 • Remuneració: segons nivell competencial.

Adreça i persona de contacte

Enviar mail a Eva Tedó rrhh@surt.org amb la referencia Resp. ACI

Entitat o associació:
Fundació Surt
Telèfon:
933 42 83 80
Email:
rrhh@surt.org
Llegir més
Pàgina 141 de 151« Primera...102030...139140141142143...150...Última »