Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Plaça de Cooperant-Expatriat/da a El Salvador – Enginyeria Sense Fronteres

Descripció anunci:

Els projectes d’ESF a El Salvador es centra en el compliment del Dret Humà a l’Aigua i Sanejament a El Salvador mitjançant l’apoderament de la ciutadania.  A través de la millora de la confiança i la seguretat en les seves capacitats, el seu potencial i en la importància de les seves accions i decisions per a generar transformacions positives es fomenta l’exercici de l’exigibilitat del dret de forma activa, enfortida i articulada. Donant continuïtat i complementant actuacions anteriors, es volen enfortir expressions territorials de defensa del Dret Humà a l’aigua i de la gestió pública i comunitària: les taules territorials i les xarxes de sistemes comunitaris d’aigua.

L’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres requereix la incorporació de el/la Responsable de projectes a El Salvador d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) per tal d’acompanyar els projectes i el Programa que duem a terme actualment a El Salvador. Data límit 07/02/2020.

Funcions a desenvolupar:

 • Representació d’ESF davant diverses institucions, tant en el marc del projecte com fora del mateix: cooperació espanyola, finançadors en general, institucions governamentals salvadorenques, organitzacions locals i estrangeres, coordinadora d’ONGs, etc.
 • Aspectes legals: realització de tràmits necessaris vinculats amb l’estança del personal expatriat i voluntari i el funcionament d’ESF al país (tramitació de residència de les persones desplaçades a terreny, mantenir legal la situació d’ESF al país, compliment de les obligacions tributàries, laborals i altres).
 • Coordinació, gestió i seguiment del personal voluntari d’ESF desplaçat a terreny, així com d’altres persones expatriades d’ESF al país. Contractació, gestió i seguiment del personal local que ESF pugui tenir a terreny.
 • Funcionament de l’oficina a El Salvador: contractacions, adquisicions de serveis, manteniment de vehicles, realitzar pagaments. Seguiment pressupostari dels fons destinats a funcionament d’ESF El Salvador.
 • Coordinació i gestió de tots els projectes de cooperació de l’entitat a El Salvador actualment en execució garantint-ne el compliment dels objectius i resultats: presentació a finançadors, seguiment i reformulació de pressupost i cronograma, seguiment tècnic i econòmic, realització de justificacions per als diversos finançadors, preparació d’auditories econòmiques, definició i seguiment d’avaluacions externes.
 • Suport i seguiment a les ONGs locals amb les que es treballa en la planificació i execució de les activitats previstes, la gestió econòmica dels fons, la coordinació de personal local a càrrec del projecte, així com qualsevol altre aspecte que es consideri necessari en funció del context/situació.
 • Definir, juntament amb les organitzacions sòcies d’ESF al país i l’equip de voluntariat a Catalunya, línies estratègiques d’intervenció que permetin la definició i implementació de nous projectes i programes coherents amb els valors i la planificació estratègica d’Enginyeria Sense Fronteres. Formulació d’aquests nous projectes per a presentar-los a diferents entitats finançadores en coordinació amb el personal de projectes a la seu.
 • Coordinació amb el personal de seguiment dels projectes sud a seu per a la realització de totes les tasques detallades per tal de facilitar el seguiment mutu de les activitats.
 • Dinamització del grup de voluntariat a Catalunya: es requereix la comunicació fluïda amb el grup mitjançant reunions telemàtiques periòdiques així com l’enviament d’informació per diversos canals que permetin al grup fer el seguiment de l’avanç dels projectes i participar en la definició de noves accions.
 • Avaluació de les organitzacions sòcies locals actuals i Identificació de noves organitzacions amb qui desenvolupar noves línies d’intervenció a El Salvador.
 • Recerca de finançament sud mitjançant la realització d’assessories tècniques​.
 • Donar suport i promoure altres activitats d’ESF al país que es consideri necessari.

Perfil requerit:

 • Experiència en la gestió de projectes i/o programes de cooperació al desenvolupament, havent elaborat informes tècnics i econòmics per organismes espanyols.
 • Domini del cicle de projectes i específicament del Marc Lògic.
 • Experiència en cooperació al desenvolupament al terreny, preferiblement a El Salvador o Centreamèrica.
 • Experiència en projectes de defensa del Dret Humà a l’Aigua.
 • Capacitat per treballar en equip, iniciativa i pro activitat. Es requereix una persona motivada per treballar amb persones de diferent cultura i manera de pensar. S’espera d’ella una gran disponibilitat i flexibilitat especialment per al treball amb voluntariat i a distància.
 • Autonomia, capacitat organitzativa i de gestió.
 • Alta capacitat de comunicació i representació.
 • Sensibilitat amb els temes de Cooperació.
 • Excel·lent nivell de redacció en castellà i català.
 • Informàtica: Domini de l’Excel i coneixement de les altres aplicacions del paquet Office.
 • Carnet de conduir.

Es valorarà:

 • Nombre d’anys d’experiència en la gestió de projectes per organismes espanyols, específicament l’AECID i en cooperació al desenvolupament a El Salvador (o Centreamèrica).
 • Experiència de treball en campanyes d’incidència política.
 • Sensibilitat i/o experiència de treball en projectes amb component de treball en canvi climàtic.
 • Capacitat d’anàlisi política de context
 • Formació en l’àrea de l’enginyeria o arquitectura, coneixements en:
  • Hidrologia, hidràulica i hidrologia aplicada.
  • Gestió, planificació i protecció de recursos hídrics.
 • Experiència com a soci actiu d’ESF o organitzacions afins.

Condicions laborals de l’oferta:

 • Lloc de treball: Oficina d’ESF a San Salvador amb desplaçaments periòdics a l’àrea rural. Seu d’ESF a Barcelona.
 • Jornada de 40 hores setmanals.
 • Retribució de 28.579 € bruts anuals (dietes incloses)
 • Incorporació immediata.
 • Durada fins a final 2021 amb possibilitat de continuïtat.

Les persones interessades poden enviar una carta d’intencions i el seu Currículum Vitae en format pdf a projectes@esf-cat.org  indicant la referència REF: 2020_ELSALVADOR

Data límit per enviar el CV: 07/02/2020

 

Entitat o associació:
Enginyeria Sense Fronteres
Telèfon:
-
Llegir més

Coordinació de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya – XES

Descripció anunci:

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) obre convocatòria per cobrir una plaça de coordinació de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC). La FESC és un esdeveniment anual referent que vol mostrar l’ampli i variat ventall d’experiències i projectes de l’àmbit de l’economia social i solidària que existeixen al territori català. De l’organització de la Fira se n’ocupa una Comissió composta per una quarantena d’activistes que s’organitzen en subcomissions de treball. Aquest any volem fer un salt d’escala i executar millores estructurals en la fira. Per aquest motiu, necessitem una persona que destini una jornada de 30 h/setmanals a liderar el procés per repensar el model de FESC amb la comissió i elaborar i executar un pla de treball que hi doni resposta. Data límit 12/02/2020.

Funcions del lloc de treball:

 • Dinamització de la comissió de Fira i seguiment de les subcomissions
 • Convocatòria, preparació, seguiment, recordatoris i actes de les reunions plenàries mensuals
 • Elaboració d’un pla de treball que respongui a les propostes rebudes en l’AGE sobre la FESC
 • Assessorament per un nou model de Fira
 • Coordinació de les expositores
 • Seguiment de la proposta de continguts de la FESC
 • Seguiment econòmic del projecte
 • Coordinació i seguiment de les millores logístiques
 • Representació i portaveu de la fira (mitjans de comunicació, administracions, altres fires d’economia solidària o similars, diversos espai de la XES,…)

Perfil demanat:

 • Compromís i coneixements en l’àmbit de l’economia solidària i consum responsable i altres causes de justícia social i/o ambientals
 • Experiència demostrable en organització d’esdeveniments
 • Capacitat de treballar en equip
 •  Capacitat de coordinació d’equips
 • Capacitat d’autonomia, iniciativa, organització i innovació

Es valorarà:

 • Participació activa a la XES, en especial a la comissió de fira, i/o ser sòcia individual o membre d’una organització sòcia
 • Coneixements en perspectiva de gènere
 • Participació en moviments socials
 • Treball amb dinamització i treball amb joves
 • Nivell superior de català, castellà i anglès

Condicions laborals:

 • Jornada de 30 hores setmanals del 17 de febrer fins al 30 Novembre 2020, amb voluntat de renovació
 • Salari: 1.663 € bruts mensuals (12 pagues)
 • Lloc de treball: Barcelona
 • Incorporació prevista: 17 de febrer 2020 (Incorporació negociable)

Procediment de selecció:

Les persones interessades en aquest lloc de treball han d’enviar a coordinacio.fesc@xes.cat:

 • CV
 • Carta de motivació

El termini de presentació de candidatures finalitza el dimecres 12 de febrer de 2020.

 

Entitat o associació:
Xarxa d'Economia Solidària - XES
Telèfon:
661 508 895
Llegir més

Persona administrativa 15h/setmanals a Fil a l’Agulla

Descripció anunci:

A Fil a l’agulla busquem una persona amb experiència com a administrativa, per a incorporar-se a l’equip de manera immediata. 

Funcions: 

Serà l’encarregada de dur a terme les tasques administratives necessàries pel correcte funcionament de la cooperativa i donar suport a l’àrea de Gestió i Administració: 

 • Gestió diària del correu i el telèfon de la cooperativa. Gestió inicial de les demandes.
 • Gestió i seguiment de la posada en marxa i desenvolupament dels cursos formatius de l’entitat. Gestió d’incidències i resolució de dubtes. 
 • Gestió del calendari de les activitats de curta durada de l’Àrea d’Educació i Formació. Assignació i organització del calendari amb els diferents municipis i l’equip. Contacte amb els referents (clients). Gestió d’incidències.
 • Realització de tràmits i gestions burocràtiques puntuals relacionades amb la gestió de l’entitat.
 • Suport en la justificació de subvencions. 
 • Altres gestions de suport administratiu a l’equip: fotocòpies, compres, transcripcions… 

Perfil de la persona candidata 

 • Busquem una persona amb iniciativa, resolutiva i proactiva, que sàpiga gestionar la diversitat de tasques amb eficiència i agilitat.
 • Capacitat organitzativa i de planificació.
 • Habilitats per treballar en equip i de cara al públic.

Formació requerida: 

 • Formació reglada: Grau mig Tècnic gestió administrativa.
 • Formació complementària en gestió d’entitats socials i sense ànim de lucre.
 • Experiència de 2 anys en departament d’Administració i gestió.

Competències: 

 • Domini del paquet Office (Word, Excel, Power Point).
 • Idiomes: català, castellà i es valorarà coneixements bàsics d’anglès.

Es valorarà 

 • Coneixement de l’àmbit de les cooperatives i entitats sense ànim de lucre.
 • Que sigui una persona amb perspectiva feminista, perquè pugui donar resposta de manera conscient i curosa a la diversitat de demandes i la diversitat de persones clientes.

Condicions: 

 • 15 hores setmanals. De dilluns a divendres de 10 a 13 h.
 • Contracte inicial temporal amb possibilitat de ser indefinit a mig termini, condicions salarials segons Conveni Col·lectiu de Lleure Educatiu i Sociocultural. Categoria Oficial administrativa. Salari 500,37€ bruts mensuals (14 pagues).
 • Incorporació immediata.

Candidatura 

Enviar el CV a info@filalagulla.org amb una carta de motivació. 

Data límit: 05/02/2020 

Una vegada superat el termini, revisarem les candidatures i contactarem a les persones preseleccionades per fer una entrevista personalitzada. 

 

Entitat o associació:
Fil a l'Agulla
Telèfon:
654 070 358
Llegir més

Coordinador/a general i de comunicació a l’AJAC

Descripció anunci:

A l’AJAC estem buscant un coordinador/a. Si creus que et pot interessar, si us plau adreça’ns el teu CV al correu de l’agrupació (agrupacio.ajac@gmail.com) i, si saps d’algú que pot encaixar, reenvia-li aquesta info o etiqueta’l. Ajuda’ns a fer córrer la veu!

Aquí les característiques de l’oferta de feina:

Missió del Lloc de Treball:

Les funcions principals són: portar les xarxes socials de l’agrupació, gestió de la logística general, llegir i respondre correus, atenció als agrupats/des, gestió i programació cultural dels actes propis de l’agrupació, coordinació dels Premis AJAC XII, muntatge d’exposicions pròpies, assistència a les juntes de l’agrupació i aixecament d’actes.

Responsabilitats:

Les tasques seran encomanades per la Junta de l’AJAC

Formació:

 • Estudiant d’arquitectura o Arquitecte / Carnet de conduir B.

Formació Reglada Estrictament Necessària:
Cap.

Experiència tècnica requerida:
Cap.

Temps d’experiència mínim:
Zero.

Indiqui els àmbits en els quals és convenient tenir experiència:
Cap.

Formació Complementària a considerar:
Cap.

Competències:

 • Capacitat de gestió, domini i coneixement de les xarxes socials, gestió del temps de treball, motivació i/o interès per al desenvolupament d’aquestes competències.
 • Idiomes: Català i Castellà. Altres valorables.

Retribució:

 • 4.600 euros bruts anuals.

Tipus de contractació:

Contracte laboral a temps parcial (25% de jornada) o règim d’autònom general (en funció de la voluntat del candidat).

Observacions:
Es valoraran totes les candidatures que compleixin els requisits, procurant no causar discriminació de cap tipus.

Incorporació prevista 15 dies vista de la publicació de l’oferta (publicada el 26 de gener del 2020).

 

Entitat o associació:
Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya - AJAC
Telèfon:
-
Llegir més

Tècnic/a del projecte “Fem salut, fem barri” (ASPB) – Unió d’entitats de la Marina

Descripció anunci:

L’objectiu és contractar una persona que porti les tasques de continuïtat del servei d’intervenció del projecte de l’Agència de Salut Pública de Barcelona ‘Fem salut, fem barri’ al barri de la Marina de Port. Data límit 7/02/2020.

L’objectiu d’aquesta intervenció es millorar el benestar emocional i la salut de la població en risc d’exclusió social mitjançant la participació en activitats grupals recreatives i/o posteriorment, fent un retorn social a la comunitat.

Objectius específics:

 • Millora l’estat de salut mental
 • Millorar l’estat de salut percebuda
 • Augmentar el suport i capital social
 • Promoure un retorn social a la comunitat de les persones participants en formadors o amb la vinculació o l’organització de programes comunitaris i barri.

Requisits indispensables:

 • Diplomatura, llicenciatura o grau universitari, preferentment en Educació Social o Treball Social.
 • Experiència mínima de dos anys en la seva professió.
 • Es valorarà l’experiència prèvia en treball comunitari i/o coordinació de programes comunitaris en els darrers cinc anys.
 • Es valorarà la formació en l’àmbit comunitari.

S’ofereix:

 • Contracte fins el 31 de juliol. Incorporació immediata.
 • Jornada laboral de 20 hores setmanals. Flexible segons les activitats programades.
 • Sou brut mensual aproximat de 1007,51 €.
 • Enviar correu electrònic amb el teu CV i carta de motivació a: dinamitzacioue@gmail.com Cal posar com a referència: “Fem salut”.

Data límit de presentació: 7 de febrer de 2020.

 

Entitat o associació:
Unió d'entitats de la Marina
Telèfon:
933 313 842
Llegir més
Pàgina 12 de 144« Primera...1011121314...203040...Última »