Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Tècnic/a de gestió econòmica, projectes i secretaria de la Casa Orlandai

Descripció anunci:

L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) obre la present convocatòria l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’un/a tècnic/a per desenvolupar les seves tasques dins les àrees de Gestió econòmica i laboral, Projectes i Secretaria de l’ACCO.

Funcions:

Dins l’Àrea de Gestió econòmica i laboral:

 • Assegurar la gestió administrativa del centre pel que fa als àmbits laboral, fiscal i comptable, així com la tresoreria.
 • Fer el seguiment del pressupost anual i la confecció d’informes i de la memòria econòmica.
 • Gestió de la compatibilitat, facturació, control de caixa i cobraments.
 • Interlocució amb l’assessoria laboral, comptable i fiscal i seguiment de les gestions administratives pertinents.
 • Suport administratiu en els diferents projectes de l’entitat i les seves fonts de finançament.
 • Centralitzar els indicadors de gestió periòdics i presentar-los a la direcció i al Districte.
 • Revisió i seguiment dels serveis subcontractats i dels convenis amb tercers, aplicació de les clàusules de revisió anuals.
 • Gestió de compres i actualització de l’inventari.
 • Arxivística i documentació administrativa.
 • Vetllar per l’aplicació de la normativa i el bon ús del centre.

Dins l’àrea de projectes:

 • Finançament: Seguiment i proposta de convocatòries de subvenció.
 • Elaboració i redacció de projectes i justificació.
 • Seguiment i actualització dels acords de col·laboració actuals amb altres entitats i empreses i foment de noves aliances.

Dins l’àrea de secretaria:

 • Socis i entitats: Gestió i manteniment de les sol·licituds d’alta i baixa de persones, famílies i entitats associades.
 • Gestió de la documentació de l’entitat.
 • Suport a l’entitat en les seves propostes i projectes (Campanya de socis, Espai Gardenyes, Pla Estratègic, balanç social, etc.).

Funcions transversals:

 • Implicació en el projecte de l’ACCO.
 • Seguiment dels indicadors de les àrees corresponents i els de gestió ciutadana i elaboració de les memòries requerides.
 • Assistència a les reunions de l’equip tècnic i a les comissions que ho requereixen.

Requisits indispensables:

 • Titulació: Llicenciatura, grau universitari o cicle formatiu de grau superior en els àmbits de administració i finances, econòmiques i/o empresarials.
 • Experiència: Mínim 3 anys d’experiència en tasques d’administració, comptabilitat i gestió laboral. Experiència en iniciatives promogudes des del tercer sector i/o de gestió ciutadana.
 • Domini de les eines ofimàtiques i de programes de comptabilitat i de gestió.
 • Nivell de català C o superior.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica

Es valorarà:

 • Conèixer la realitat i l’oferta sociocultural del barri de Sarrià i de la ciutat.
 • Vinculació en projectes socioculturals i processos comunitaris.
 • Capacitat d’iniciativa i de treball en equip.

Condicions generals:

 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Jornada completa:37,5 hores setmanals (emmarcades dins de l’horari
 • Retribució: 20.949,17€ bruts anuals segons conveni
 • Període de prova: 3 mesos. comunicació. gestió ciutadana. ciutat. d’obertura del centre).
 • Data d’incorporació: 01/09/2016
 • Lloc de treball: Casa Orlandai. C/Jaume Piquet,23.08017-Barcelona
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.

Les persones interessades de participar en aquesta convocatòria hauran d’enviar un currículum vitae precedit per una carta de presentació explicant les motivacions per presentar-se a aquesta convocatòria i el motiu pel qual és considera un candidat/a idoni per aquesta oferta.

Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats en el procés de selecció, les candidatures s’hauran de presentar en el següent format:

 • Una primera pàgina de carta de presentació i explicant les motivacions i perquè és considera candidat/a òptim/a per aquesta convocatòria.
 • El currículum de (màxim) dues pàgines.
 • La carta i el CV es poden presentar en un únic document o bé en dos, que en qualsevol cas hauran de tenir format PDF. La persona seleccionada haurà de presentar originals que acreditin els mèrits descrits al currículum.
 • Les sol·licituds s’enviaran per correu electrònic a rrhh@casaorlandai.cat amb l’assumpte: “Convocatòria Tècnic d’activitats i de comunicació”.

Per qualsevol dubte o aclariment durant el procés, cal fer-ho a través d’aquesta mateixa adreça de correu electrònic. No s’acceptaran sol·licituds rebudes amb posterioritat a la data 2/7/2016 a les 23:59 hores.

Entitat o associació:
AC Casa Orlandai
Telèfon:
93 252 42 62
Llegir més

Tècnic/a d’activitats i comunicació de la Casa Orlandai

Descripció anunci:

L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) obre la present convocatòria l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’un/a tècnic/a d’activitats i tècnic de comunicació. Serà el responsable de dur a terme la programació d’accions formatives i exposicions, així com la implantació del nou pla de comunicació.

Funcions:

Dins l’Àrea de programació:

 • Confeccionar la proposta de calendari i continguts formatius (tallers) i exposicions per presentar a la Direcció i a la Junta de l’Entitat.
 • Garantir les funcions de programació, seguiment i avaluació de les activitats formatives (selecció de talleristes, gestió del programa informàtic d’inscripcions, calendaris, preparació de material per a alumnes i talleristes).
 • Seguir i controlar el pressupost de l’àrea de formació.
 • Col·laborar en l’atenció al públic i suport logístic al taulell, sobretot en períodes d’inscripcions, això com en la regidoria d’actes i activitats de la Casa que es desenvolupin durant l’horari laboral.
 • Coordinar-se amb: o L’Equip tècnic. o La Junta de l’ACCO. o La Comissió de Programació de la Casa Orlandai. o Escoles reglades i no reglades i d’altres equipaments i serveis del barri.

Dins de l’Àrea de comunicació:

 • Coordinar la comunicació de la programació, de les activitats i els tallers de l’equipament.
 • Responsabilitzar-se de la comunicació de l’entitat (xarxes socials, web associativa, web municipal, responsables de comunicació del Districte de Sarrià – St Gervasi i de l’Institut de Cultura de Barcelona i mitjans de comunicació).
 • Implementar el nou pla de comunicació i adequar-lo als valors i missió de la Casa.
 • Coordinar-se amb els vocals de la Junta corresponents a les àrees sota la seva responsabilitat per fer seguiment.
 • Coordinar la Comissió de Comunicació.

Funcions transversals:

 • Implicació en el projecte de l’ACCO
 • Seguiment dels indicadors de les àrees corresponents i els de gestió ciutadana i elaboració de les memòries requerides.
 • Assistència a les reunions de l’equip tècnic i a les comissions que ho requereixen.

Requisits indispensables:

 • Titulació: Llicenciatura, grau universitari o cicle formatiu de grau superior en Periodisme, Publicitat i RRPP, Comunicació Audiovisual, Humanitats o Gestió Cultural.
 • Experiència: Mínim 2 anys d’experiència en el món de la superior en Periodisme, Publicitat i RRPP, Comunicació Audiovisual, Humanitats o Gestió Cultural. producció/programació d’activitats formatives i en la comunicació associativa i/o d’iniciatives culturals i comunitàries.
 • Habilitats en disseny gràfic i d’edició de vídeos.
 • Domini d’eines ofimàtiques.
 • Nivell de català C o superior.
 • Capacitat d’organització i coordinació.
 • Capacitat de comunicació i de relacions públiques.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica

Es valorarà:

 • Formació específica en l’àmbit de la dinamització sociocultural i la comunicació.
 • Formació específica en el camp de la comunicació.
 • Experiència en iniciatives promogudes des del tercer sector i/o de
 • Conèixer la realitat i l’oferta sociocultural del barri de Sarrià i de la ciutat.
 • Capacitat d’iniciativa i de treball en equip.

Condicions generals:

 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Jornada completa:37,5 hores setmanals (emmarcades dins de l’horari
 • Retribució: 20.949,17€ bruts anuals segons conveni
 • Període de prova: 3 mesos. comunicació. gestió ciutadana. ciutat. d’obertura del centre).
 • Data d’incorporació: 01/09/2016
 • Lloc de treball: Casa Orlandai. C/Jaume Piquet,23.08017-Barcelona
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.

Les persones interessades de participar en aquesta convocatòria hauran d’enviar un currículum vitae precedit per una carta de presentació explicant les motivacions per presentar-se a aquesta convocatòria i el motiu pel qual és considera un candidat/a idoni per aquesta oferta.

Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats en el procés de selecció, les candidatures s’hauran de presentar en el següent format:

 • Una primera pàgina de carta de presentació i explicant les motivacions i perquè és considera candidat/a òptim/a per aquesta convocatòria.
 • El currículum de (màxim) dues pàgines.
 • La carta i el CV es poden presentar en un únic document o bé en dos, que en qualsevol cas hauran de tenir format PDF. La persona seleccionada haurà de presentar originals que acreditin els mèrits descrits al currículum.
 • Les sol·licituds s’enviaran per correu electrònic a rrhh@casaorlandai.cat amb l’assumpte: “Convocatòria Tècnic d’activitats i de comunicació”.

Per qualsevol dubte o aclariment durant el procés, cal fer-ho a través d’aquesta mateixa adreça de correu electrònic. No s’acceptaran sol·licituds rebudes amb posterioritat a la data 2/7/2016 a les 23:59 hores.

Entitat o associació:
AC Casa Orlandai
Telèfon:
93 252 42 62
Llegir més

Tècnic/a de projectes socials – Fundació Pere Tarrés

Descripció anunci:

Enviar CV’s a seleccio@peretarres.org fins el 31-07-2016

La Fundació Pere Tarrés requereix una persona per identificar, analitzat, redactar i presentar projectes acció social, a organismes públics o privats a fi de gestionar serveis relacionats amb acció social. S’ofereix contracte fins a setembre-octubre de dilluns a divendres de 30h en horari de matins.

Funcions

 • Recerca de concursos potencialment interessants en acció social
 • Identificació, preparació, investigació, redacció i correcció dels projectes.
 • Assistència a l’obertura de pliques
 • Elaboració de projectes marc. Recerca de noves vies de finançament pel Departament.
 • Innovació i recerca respecte a les diferents metodologies de treball.

Requisits mínims

 • Experiència mínima 3 anys en recerca de concursos i redacció de projectes.
 • Coneixement demostrable en el sector d’acció social.
 • Català a nivell excel·lent.
 • Domini d’eines informàtiques.
 • Planificació, capacitat comunicativa, lideratge i perspectiva estratègica.
 • Carnet de conduir.

Les persones interessades haurien d’enviar el cv a seleccio@peretarres.org indicant en assumpte Tecnic projectes socials.

Entitat o associació:
Fundació Pere Tarrés
Telèfon:
93 430 16 06
Llegir més

Tècnic/a de persones – Amics de la Gent Gran

Descripció anunci:

Enviar CV’s a asaenz@amicsdelagentgran.org fins el 23-06-2016

Àrea: Desenvolupament de Persones

Grup: Tècnic

Descripció genèrica

La persona seleccionada assumirà la gestió de l’equip tècnic de les diferents delegacions d’Amics de la Gent Gran.

Tasques

 • Gestió dels Recursos Humans de l’entitat: selecció, plans de desenvolupament i millora per a l’equip tècnic.
 • Selecció de noves vacants a l’entitat
 • Contractació i gestió laboral
 • Elaboració, juntament amb la Direcció, de la política anual de Recursos Humans.
 • Supervisió de la política de protecció de dades i supervisió de la política de Riscos laborals.
 • Selecció, gestió seguiment dels estudiants en pràctiques que s’incorporin a l’entitat.
 • Coordinació dels descriptius dels llocs de treball actualitzats.
 • Gestió de les incidències professionals (absències, horaris, conflictes, etc).
 • Disseny dels plans formatius de l’equip tècnic de l’entitat.
 • Suport en la gestió de les polítiques de captació i selecció de voluntariat.

Perfil requerit

 • Formació: Psicologia o postgrau en matèria social.
 • Experiència: Experiència en coordinació d’equips humans. Experiència en selecció de personal i/o voluntariat.
 • Idiomes: Català i Castellà, Francès i Anglès valorables
 • Informàtica: Domini de les principals eines ofimàtiques ( excel, word i power point). Valorable administració i domini de bases de dades, CRM.
 • Competències: Persona organitzada i planificada, habilitats de comunicació i negociació, persona flexible, proactiva, i autònoma.

Condicions laborals

 • 25 hores setmanals
 • Horari: A acordar amb l’entitat
 • Contracte: 6 mesos
 • Retribució: 12,500 € bruts anuals
 • Data límit rebuda candidatures: 23 de juny
 • Incorporació: 11 de juliol

Interessats/des enviar el cv per mail a asaenz@amicsdelagentgran.org

Entitat o associació:
Amics de la Gent Gran
Telèfon:
93 207 67 73
Llegir més

Responsable de gestió i desenvolupament tècnic – Aspaym Catalunya

Descripció anunci:

Enviar CV’s a rrhh.aspaymcat@gmail.com fins el 17-07-2016

Funcions:

Responsable de l’entitat en totes les seves àrees: Gestió, Coordinació i Desenvolupament Tècnic de Projectes (amb report a Junta Directiva i Assemblea de Socis  i suport directe de la Gestoria Externa en tasques de Control Comptable i de Recursos Humans)

Tasques a desenvolupar:

 • Establir les accions de direcció necessàries per vetllar per l’acompliment dels objectius estratègics actuals de l’entitat, fixats per la Junta Directiva i votats en Assemblea de Socis.
 • Definir i elaborar el Nou Pla Estratègic, presentant-lo a Junta Directiva i un cop votat en Assemblea, responsabilitzar-se del seu desenvolupament posterior.
 • Presentar a Junta Directiva i a l’Assemblea de Socis/es els Comptes Anuals i els Resultats dels Exercicis (amb el suport de la Gestoria Externa)
 • Definir i elaborar el Pressupost Anual de l’Entitat, presentant-lo a Junta Directiva i un cop votat en Assemblea, responsabilitzar-se del seu acompliment i de les possibles desviacions y/o rectificacions posteriors (amb el suport de la Gestoria Externa)
 • Definir i elaborar l’Estratègia de Captació de Fonts (subvencions públiques i privades, RSC, facturació per serveis, …) presentant-lo a Junta Directiva i un cop votat en Assemblea, responsabilitzar-se del seu desenvolupament posterior.
 • Responsabilitzar-se i portar a terme la gestió de l’entitat (Administrativa / Financera i de Desenvolupament / Técnica) i de mantenir una comunicació constant amb Junta Directiva, amb la transmissió d‘informació de les incidències importants i de les decisions que determini adoptar.
 • Contacte directe amb la Gestoria Externa i derivació de la documentació comptable i d’informació dels expedients laborals dels treballadors/es (altes, baixes, substitucions, baixes per IT, …)
 • Control de l’acompliment de protocols i/o circuits establerts dins de cada àrea de treball i coordinació de l’equip professional de l’entitat, Treballadora Social, Tècnic Esportiu de Quad Rugby, Fisioterapeuta, Monitor de Handbike, Monitora de Ioga, Voluntària de Comunicació i resta de personal voluntari, amb distribució i definició de les tasques dels mateixos, a fi d’assegurar  el correcte funcionament de l’entitat.
 • Seguiment, redacció i presentació de projectes a Subvencions (públiques i privades) amb l’elaboració dels pressupostos corresponents i dels procediments Justificatius posteriors.
 • Disseny i elaboració de projectes nous i/o re-formulació dels ja existents, en funció de les necessitats detectades, amb l’establiment de processos pel seu correcte seguiment posterior.

Experiència demostrable:

 • Experiència, mínim 3 anys, Gestió d’Entitats Socials (ONG’s)
 • Experiència en tasques d’execució i control Administratiu, Comptable i de Desenvolupament Tècnic de Projectes.
 • Experiència en Finançament d’Entitats Socials i en Captació de Fonts Privats i Públics (Subvencions)
 • Experiència en el disseny, elaboració, redacció i presentació de projectes socials.

Competències:

 • Persona compromesa i amb compromís social
 • Lideratge i capacitat de comunicació
 • Agent de canvi
 • Anticipació i presa de decisions
 • Capacitat d’aprenentatge i visió global
 • Organització, planificació, flexibilitat i automotivació
 • Capacitat de treball en equip i resolució de conflictes

Condicions contractuals:

 • Salari brut aprox. any: 15.771 € (per 12 pagues)
 • Salari Brut aprox. mes: 1314,25 € (aprox. 1.350,00 € nets/mes)
 • Hores: 30 h (setmanals)
 • Horari: 
  • 25h/set. per la realització de la Gestió Directiva i Tècnica i la comunicació amb Junta Directiva (de Dilluns a Divendres de 09:00h a 14:00h).
  • 5h/set. pels procediments de Subvencions i/o Captació de Recursos i l’elaboració i/o reformulació de projectes (repartides entre Dilluns, Dimarts i Dijous per les tardes).

Enviament de CV a rrhh.aspaymcat@gmail.com

Entitat o associació:
Aspaym
Telèfon:
93 314 00 65
Llegir més
Pàgina 114 de 133« Primera...102030...112113114115116...120130...Última »