Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Responsable del servei d’informació i gestió de cursos i tallers de l’Ateneu Harmonia

Descripció anunci:

La Federació d’entitats socioculturals i de lleure de Sant Andreu de Palomar obre un procés de selecció per a la selecció i contractació d’una persona responsable del servei d’informació i de la gestió dels cursos i tallers a l’Ateneu l’Harmonia.

L’entrega de currículums i cartes de presentació s’ha de fer de manera presencial abans de divendres 30 de desembre. 

Funcions:

 • Atenció, acollida i informació al públic, presencial i telefònica.
 • Gestió del correu electrònic d’informació de l’Ateneu i elaboració de mailings.
 • Suport al desenvolupament i a l’organització de les activitats de l’equipament.
 • Gestió de la base de dades de l’equipament.
 • Realització d’inscripcions a cursos i tallers i venda d’entrades a espectacles i activitats.
 • Suport a la gestió d’espais i horaris, en funció de la disponibilitat i necessitats de les entitats , col·lectius, veïnes i veïns.
 • Manteniment i actualització del material de difusió i comunicació en expositors, cartellera, taulell d’anuncis.
 • Planificació i gestió integral dels cursos i tallers de l’Ateneu:
  • Programació.
  • Contractació de talleristes.
  • Gestió i coordinació d’horaris i espais.
  • Supervisió dels materials de comunicació.
  • Gestió de materials fungibles i no fungibles.
  • Gestió d’incidències.
  • Avaluació.
 • Implicació en la globalitat del projecte, participant de l’equip de treball i dels canals i mecanismes de participació.
 • Vetllar pel compliment dels objectius de l’Ateneu Harmonia.

Requisits:

 • Experiència en el treball amb entitats i col·lectius diversos.
 • Català i castellà parlats i escrits.
 • Domini d’eines ofimàtiques.
 • Caràcter afable i empàtic.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a activitats i/o necessitats.
 • Habilitats socials, relacionals i de mediació.

Es valorarà:

 • Experiència en tasques d’atenció al públic.
 • Experiència en gestió de cursos i tallers.
 • Tenir nocions tècniques bàsiques de so i vídeo
 • Coneixement i/o vinculació amb el territori, el projecte de l’Ateneu i/o el teixit associatiu de Sant Andreu.
 • Perspectiva de continuïtat en el projecte.

Condicions Generals:

 • Tipus de contracte: indefinit fins a la finalització de conveni amb 1 mes de prova.
 • Horari: 37,5 hores setmanals, principalment en torn de tarda-nit, de dilluns a dissabte.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària per atendre activitats i necessitats del projecte.
 • Retribució: 16.500 € bruts anuals en 12 pagues.
 • Data d’incorporació: 06/02/2016
 • Lloc de treball: Ateneu L’Harmonia

Les persones interessades han de dur el CV i una carta de presentació i motivació a l’Ateneu. (c/Sant Adrià, 20, 08030, Barcelona). En cas que a la persona interessada no li sigui possible apropar-se, cal posar-se en contacte amb l’Ateneu telefònicament. Data màxima de presentació del CV: divendres 30 de desembre de 2016.

Entitat o associació:
Ateneu Harmonia
Telèfon:
93 256 60 85
Email:
-----------
Llegir més

Tècnic/a d’inserció en programes de suport a l’habitatge – Associació ProHabitatge

Descripció anunci:

Tècnic/a d’inserció en programes de suport a l’habitatge. Enviar CV’s a prohabitatge@prohabitatge.org fins el 31-12-2016.

Formació:

 • Formació reglada en ciències socials: Integració social,  Educació social, Ciències del treball, Sociologia, Antropologia, Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o Ciències polítiques i de l’administració. Relacions laborals, Educació Social o Treball Social o Magisteri.
 • Formació complementària: Formació en metodologies d’orientació i inserció laboral.
 • Es valorarà: Formació de formadors/es. Formació en enfocament de gènere.

Experiència:

 • Intermediació laboral contrastable:
  • Coneixements del mercat de treball: entorn econòmic, empresarial…
  • Recerca de noves ocupacions i sectors laborals.
  • Prospecció d’empreses i tècniques de relació amb clients.
  • Establiment de vincles i col·laboracions amb empreses diana.
  • Gestió d’ofertes de treball: aparellament, seguiment, manteniment…
 •  Tutor/a d’inserció (itineraris inserció, circuits d’orientació-inserció o similars):
  • Acompanyament tutorial individual i grupal.
  • Docència (mòduls formatius: competències instrumentals)
 • Gestió administrativa i tècnica de projectes socials
  •  Elaboració d’informes.
  • Gestió de documentació oficial de projectes.

Es valorarà:                

 • Experiència en la recerca d’Habitatges.
 • Experiència en la gestió i manteniment d’habitatges.
 • Coneixement i aplicació del model de competències.
 • Treball amb col·lectiu de dones i/o grups vulnerables.

Competències:

 • Ofimàtica (Word, Excell, Acces).
 • Noves tecnologies aplicades a la recerca de feina.
 • Català parlat i escrit.
 • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
 • Gestió de l’estrès i la frustració.
 • Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.
 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.

Condicions del lloc de treball

 • Jornada i horari: jornada parcial amb possibilitat a passar a jornada completa.
 • Contracte (tipus i durada) i remuneració: segons barems de l’entitat.
Entitat o associació:
Associació ProHabitatge
Telèfon:
93 453 40 19
Llegir més

Monitor/a de sensibilització Barcelona i rodalies – Federació ECOM

Descripció anunci:

Enviar CV’s a sensibilitzacio@ecom.cat fins el 08-01-2017. La data límit de lliurament de currículums serà el proper 8 de gener de 2017. Tots els CV seleccionats seran contactats i entraran a formar part de la borsa de monitoratge d’ECOM.  

Tasques a realitzar:

 • Preparació i dinamització del tallers de sensibilització.
 • Dinamització de grups d’infants, joves i adults.
 • Preparació, recollida, organització i manteniment del material de sensibilització. 
 • Donar suport al personal tècnic en l’organització de l’esdeveniment.
 • Coordinació periòdica amb ECOM, organització, valoració, reunions, etc.

Es demana:

 • Titulació: CFGS Animació Sociocultural, Activitats Físiques i Esportives, Integració Social, Educació Infantil, estudiant de Magisteri, Pedagogia, monitor de lleure.
 • Capacitat de treball en equip i iniciativa pròpia.
 • Capacitat d’organització i flexibilitat horària.
 • Certificat d’antecedents penals conforme no s’ha estat condemnat per sentencia ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
 • Nivell alt de català parlat i escrit.

Es valorarà:

 • Experiència en atenció directa amb persones amb discapacitat.
 • Experiència com a monitor de lleure o d’activitats esportives.
 • Persones amb certificat de discapacitat.
 • Capacitat resolutiva.

S’ofereix:

 • Dinamitzar activitats de sensibilització a escoles i a altres espais.
 • Incorporació  immediata.
 • Jornada laboral variable en funció de l’activitat (matí, tarda o matí i tarda)
 • Contractacions puntuals segons calendari d’activitats.

Lloc de treball: Barcelona i rodalies.

Forma de lliurament: (Especificant REF.111G)

 • A la seu d’ECOM: Gran Via de les Corts Catalanes 562, Principal 2a 08011 Barcelona
 • Fax 93.451.69.04
 • Adreça electrònica: sensibilitzacio@ecom.cat
Entitat o associació:
Federació ECOM
Telèfon:
93 451 69 04
Llegir més

Tècnic/a de suport a l’habitatge

Descripció anunci:

A l’associació ProHabitatge de Terrassa estem buscant un/a tècnic/a de suport per ajudar en les tasques d’assignació de famílies, redacció de projectes, etc.

Formació:

 • Formació reglada en ciències socials: Integració social, Educació social, Dret, Ciències del treball, Sociologia, Antropologia, Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o Ciències polítiques i de l’administració. Relacions laborals, Educació Social o Treball Social o Magisteri.
 • Formació complementària: Formació en metodologies d’acompanyament amb col·lectius vulnerables.
 • Es valorarà: Formació de formadors/es. Formació en enfocament de gènere. Coneixements en polítiques i recursos d’ Habitatge social.

Funcions:

 • Selecció dels diferents candidats/es d’entrada al projecte d’habitatge social
 • Entrevista inicial, recopilació de documentació i avaluació dels cas
 • Acompanyament en l’entrada a l’allotjament de la família o persona (signatura de l’Acord d’allotjament, el Reglament de Règim Intern i l’inventari d’entrada, així com recollida del dipòsit d’entrada)
 • Elaboració del Pla de Treball de la família o persona (el Pla de treball es farà de forma coordinada amb altres agents sempre que el projecte així ho estableixi)
 • Supervisió, acompanyament i seguiment socioeducatiu d’acord amb el Pla de Treball Registre quotidià de la informació resultant de les diferents visites o trucades a la persona o família al Diari de Seguiment Registre dels diferents acords presos amb la persona o família al Document d’Acords i Responsabilitats Supervisió i gestió de les obligacions inherents a l’habitatge (aportació per l’ús de l’habitatge, pagament dels subministres, neteja i manteniment de l’habitatge i el seu contingut, convivència, …)
 • Gestió i resolució de conflictes amb les persones i/o famílies Cobertura dels corresponents torns del telèfon d’urgència (actiu 365 dies a l’any i sempre que la oficina no realitza atenció al públic)
 • Elaboració dels Informes mensuals de les persones i/o famílies
 • Acompanyament i supervisió de la sortida de l’allotjament de les persones i/o famílies (Comprovació i posada a punt dels habitatges per a noves incorporacions Confecció de la Memòria tècnica anual del corresponent projecte)

Es valorarà:

 • Experiència en la recerca d’Habitatges.
 • Experiència en la gestió i manteniment d’habitatges.
 • Coneixement i aplicació del model de competències.
 • Treball amb col·lectiu de dones i/o grups vulnerables.

Competències:

 • Ofimàtica (Word, Excell, Acces).
 • Noves tecnologies aplicades a la recerca de feina.
 • Català parlat i escrit.
 • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
 • Gestió de l’estrès i la frustració.
 • Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.
 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.

Condicions:

 • Jornada i horari: jornada parcial amb possibilitat de jornada completa
 • Contracte (tipus i durada) i remuneració segons barems de l’entitat.
 • Enviar CV’s a prohabitatge@prohabitatge.org fins el 31-12-2016
Entitat o associació:
Associació ProHabitatge
Telèfon:
93 453 40 19
Llegir més

Tècnic/a d’ONG del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Descripció anunci:

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau obre una plaça de tècnic/a d’ONG per a la seva seu a Barcelona. El Centre Delàs d’Estudis per la Pau és una entitat independent dedicada a l’anàlisi de la pau, seguretat, defensa i armamentisme. Combina el treball d’estudi i publicació amb la difusió i mobilització social al voltant dels efectes negatius del militarisme i la proliferació d’armes. Presta especial atenció a les polítiques de seguretat i defensa, les exportacions d’armes, el finançament de la indústria militar, els pressupostos i despeses militars, el funcionament de les forces armades, la indústria militar, la Recerca i Desenvolupament (R+D) militars i les operacions militars a l’exterior, i en un sentit més ampli a la Cultura de Pau. 

Funcions:

 • Campanyes de sensibilització de pau i desarmament 
  • Participar i donar suport a la gestió de campanyes de l’entitat, en concret amb una dedicació especial a la gestió i dinamització de la campanya internacional sobre la despesa militar (Global Campaign on Military Spending). 
  • També hi col·laborarà en les altres campanyes del Centre Delàs sobre la producció i comerç d’armes (Campanya contra el comerç d’armes i No EU Money for Arms); desarmament (International Campaign Against Nuclear Arms, Stop Killer Robots,…); finançament de la indústria militar (Banca Armada i Stop Inversions Explosives) 
 • Comunicació i divulgació web 
  • Elaboració i millora del contingut i el disseny web en col·laboració amb un informàtic de diversos apartats de la pàgina web en català, castellà i anglès. 
  • Gestionar l’actualització de la web, bloc i xarxes socials i butlletins del Centre Delàs així com de la base de dades del cicle econòmic militar amb suport extern informàtic. 
 • Administració i captació de fons 
  • Suport a l’elaboració de les justificacions i dels formularis de sol licitud de les subvencions que es decideixin durant el període així com a d’altres tasques administratives i comptables quan sigui necessari. 
  • Participar en la cerca, anàlisi i ampliació de les opcions de finançament de subvencions del Centre Delàs, tant de Catalunya, Espanya, Europa o la resta del món. 
  • Col·laborar en l’elaboració i implementació d’una estratègia de captació de fons privats (fundacions, empreses, socis i donatius). 
  • Organització, planificació i gestió dels documents de les seves tasques a l’entitat. Suport tècnic a altres activitats i tasques que siguin necessàries. 
Requisits:

 • Titulació universitària preferentment en l’àrea de les Ciències Socials
 • Experiència en captació de fons públics i privats
 • Experiència en tasques de comunicació i gestió de web
 • Capacitat de treballar amb autonomia
 • Capacitat de treball en equip
 • Català, castellà i nivell alt d’anglès
 • Coneixements informàtics de la utilització de processadors de textos, fulls de càlcul 
Es valorarà:

 • Experiència en el sector de les ONG
 • Coneixement de l’entorn web a nivell usuari, en particular del programa Joomla
 • Coneixements de programari relacionat amb les bases de dades: Acces i Excel
 • Coneixement de les principals xarxes socials
 • Coneixement o experiència en el sector de la pau, en especial d’armamentisme,
  economia de defensa i conflictes 
Condicions de la plaça:

 • Horari: Jornada completa
 • Lloc de treball: Oficines del Centre Delàs
 • Remuneració: entre 18.900 i 22.661 € anuals
 • Contracte temporal de 6 mesos (amb possibilitat d’ampliació segons capacitats
  pressupostàries)
 • Incorporació: immediata 
Informació requerida:

Les persones interessades han d’enviar carta de motivació i CV fins el 6 de gener del 2017 a info@centredelas.org 

Entitat o associació:
Telèfon:
Email:
Web:
Llegir més
Pàgina 106 de 141« Primera...102030...104105106107108...120130140...Última »