Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Coordinador/a delegació de Justícia Alimentària a Catalunya

Descripció anunci:

Justícia Alimentària (JA) és una organització no governamental, fundada l’any 1987, que duu a terme accions en suport de les organitzacions pageses i treballa per canviar el model agroalimentari global. A través de totes aquestes accions JA articula la lluita per la Sobirania Alimentària, un canvi de paradigma econòmic, polític i social amb l’objectiu d’aconseguir unes relacions justes i equitatives entre tots els pobles i de respecte al medi ambient.

A l’Estat espanyol disposa d’un equip professional repartit entre la seu central a Barcelona i setze delegacions territorials. A Àfrica la seva tasca s’articula a través de la Coordinació Àfrica que agrupa Senegal i RD Congo. A Amèrica Llatina mitjançant les Coordinacions Regionals a Bolívia, Centreamèrica (agrupa Hondures, Guatemala i El Salvador) i Carib (agrupa República Dominicana, Cuba i Haití).

Es requereix: Coordinador/a delegació de Justícia Alimentària a Catalunya

Descripció del lloc

La persona seleccionada s’integrarà a la Delegació de Catalunya de Justícia Alimentària (Barcelona) sota supervisió directa del Coordinador de Projectes de Cooperació Nord per responsabilitzar-se de les relacions de la organització de caràcter autonòmic i local.

A més, haurà d’actuar com a responsable dels programes i accions compromeses a la delegació.

Competències

El perfil requereix d’una persona amb experiència en la coordinació d’accions d’una delegació territorial d’una organització estatal amb capacitat per les relacions humanes, representació institucional, l’objectiu de consensos i el treball en equip i flexibilitat. A la vegada es busca una persona amb capacitat per desenvolupar programes i projectes relacionats amb l’enfortiment d’organitzacions de la societat civil.

Funcions coordinació de la delegació 

 • Coordinar l’elaboració de l’estratègia pròpia de l’organització a Catalunya (anual i estratègica) en el marc de l’estratègia global de l’organització, així com coordinar i implementar aquesta.
 • Identificar les àrees de treball dins l’estratègia de l’organització per desenvolupar a Catalunya, així com aconseguir fons per a la seva realització. 
 • Identificació i participació en les xarxes estratègiques per a aconseguir els objectius de l’organització al territori. 
 • Donar suport a l’articulació de xarxes i enfortiment d’actores claus a Catalunya. 
 • Representar a l’organització davant les Administracions Públiques, institucions, etc. respectant les directrius i l’estratègia de comunicació. 
 • Coordinar la captació, integració, formació i motivació de l’equip (contractat i voluntariat) en coordinació amb RRHH, la persona delegada i la persona coordinadora del departament. 
 • Assegurar el compliment de les obligacions administratives establertes per l’organització: memòria anual, comptabilitat trimestral, registro de altes i baixes, i document de compromís del voluntariat.
 • Coordinar l’elaboració de continguts i la participació a les eines orientades a la difusió externa amb coordinació amb la Unitat de Comunicació. 
 • Donar suport a la persona portaveu de Justícia Alimentària de cara als mitjans de comunicació de la seva Comunitat Autònoma d’acord als protocols definits i en coordinació amb la Unitat de Comunicació. 
 • Rendir comptes a la persona coordinadora de Cooperació Nord

Gestió de projectes 

Formular, executar i justificar els projectes de la delegació, en coordinació amb el personal tècnic de l’organització.

Seguiment i realització de la justificació tècnica i econòmica dels projectes de la delegació

Control del compliment de terminis i activitats així como el plantejament de mesures correctives a les accions y projectes que l’organització porta a terme a Catalunya.

Perfil requerit 

 • Experiència en la gestió del cicle de projectes (formulació, seguiment i justificació) Experiència en gestió d’equips i experiència en voluntariat. 
 • Experiència en projectes entorno a l’Agenda 2030 i els ODS, així como campanyes de sensibilització. 
 • Experiència com a representant d’organitzacions davant administracions públiques. 
 • Coneixements d’àmbits relacionats amb l’alimentació, la salut i/o el medi ambient. 
 • Coneixements sobre la perspectiva de gènere i la seva aplicació pràctica a l’educació pel desenvolupament.
 • Coneixements en finançament públic. 
 • Domini del català 
 • Capacitat per a treballar en equip i en processos altament participatius. 
 • Facilitat de tracte personal i capacitat per les relacions humanes. 
 • Flexibilitat i adaptació al canvi. 
 • Habilitats comunicatives. 
 • Bon nivell de redacció. 
 • Facilitat de tracte personal. 
 • Disponibilitat de viatjar i vehicle propi

Condicions laborals

 • Contracte laboral per un període de 3 anys amb 6 mesos de període de prova
 • Jornada de 40 hores setmanals.
 • Salari segons l’escala salarial de Justícia Alimentària.
 • Incorporació: abril-maig de 2021
 • Lloc de treball: seu de Justícia Alimentària (Barcelona)

Les persones interessades hauran d’enviar CV i carta de motivació personal indicant Coordinadora Catalunya a administracion@justiciaalimentaria.org.

El termini de presentació de candidatures finalitzarà el dia 18/04/2021.

Només seran valorades les candidatures que incloguin CV acompanyat de carta de motivació personal

 

Entitat o associació:
Justícia Alimentària
Telèfon:
934 237 031
Llegir més

Tècnic/a d’administració i comptabilitat del Centre Delàs – Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs

Descripció anunci:

El Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs és una entitat independent d’anàlisi de pau, seguretat, defensa i armamentisme dedicada a realitzar investigació i incidència política i social sota un prisma de cultura de pau, sobre els efectes negatius del militarisme i els conflictes armats. Les principals línies de treball són el comerç d’armes, el finançament de la indústria d’armes, la despesa militar, les forces armades, la indústria militar, la Investigació i el Desenvolupament (R+D) d’armes i les operacions militars a l’exterior.

El Centre Delàs compta amb un grup de al voltant de 40 experts que voluntàriament, realitzen tasques de recerca, anàlisi i incidència, que conformen el grup de treball de l’entitat. L’equip tècnic està composat per cinc treballadores, que gestionen els projectes de l’entitat amb un marc estatal i europeu de treball, però amb especial presencia a Catalunya, València, Euskadi i Andalusia, així com a Brussel·les, Berlin i Ginebra a través de les xarxes pacifistes en les que l’entitat en té un rol especialment actiu.

Objectius del lloc de treball:

El tècnic d’administració i comptabilitat del Centre Delàs és la persona responsable de gestionar de manera íntegra la comptabilitat i l’administració de l’entitat, tasques entre les quals s’inclou la gestió de socis. El tècnic d’administració i comptabilitat del Centre Delàs participarà activament en cooperació amb el tècnic d’administració i recursos humans en els processos de captació de fons públics i privats, així com en la formulació de propostes de finançament i de justificació de subvencions sota supervisió de la Coordinadora de projectes.

El tècnic d’administració i comptabilitat del Centre Delàs té com a superior jeràrquic el Coordinador del Centre Delàs i, en relació a la gestió directa dels projectes, a la Coordinadora de Projectes. Treballarà de manera coordinada amb el tècnic d’administració i recursos humans i estretament sota supervisió comptable de la Tresorera de l’Associació Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs.

Responsabilitats i tasques:

Realització de la comptabilitat de l’associació:

 • Comptabilitzar factures.
 • Actualització comptable a diari.
 • Seguiment de la comptabilitat analítica.
 • Control mensual de la comptabilitat per projectes.

Control de la caixeta:

 • Elaboració del full auxiliar arqueig de caixeta.
 • Realització dels pagaments i cobrament de caixeta.
 • Elaboració de rebuts.

Gestió de persones sòcies:

 • Gestió d’altes i baixes.
 • Seguiment, manteniment i actualització del llistat de sòcies.
 • Interlocució amb sòcies.
 • Gestió de l’apartat web i de les sol·licituds.
 • Cobraments: trimestrals, semestrals i anuals.

Elaboració de les Justificacions econòmiques i auditories dels projectes:

 • Supervisió i suport de la part econòmica de tots els projectes.
 • Elaboració de les justificacions econòmiques.
 • Elaboració de la part econòmica de les auditories.

Elaboració de les liquidacions per dietes i rebuts.

Gestió full auxiliar de despeses indirectes:

 • Creació d’una previsió de despeses indirectes i control i actualització d’aquesta.
 • Actualització de les noves despeses indirectes.
 • Imputació de les despeses indirectes per projectes.

Col·laborar en la gestió del full auxiliar Imputacions Salarials:

 • Creació d’una previsió de despeses Salarials, control i actualització d’aquesta.
 • Imputació de les despeses Salarials per projecte.

Altres activitats relacionades amb l’administració:

 • Suport administratiu a totes les tasques de gestió de projectes de l’entitat.
 • Participació e implementació dels canvis en la gestió i administració econòmica i estructural decidies en l’entitat.
 • Participar en la cerca, anàlisi i ampliació de les opcions de finançament de subvencions del Centre Delàs, tant de Catalunya, Espanya, Europa o la resta del món, i en l’elaboració i implementació d’una estratègia de captació de fons privats (fundacions, empreses, socis i donatius). Suport tècnic a altres activitats i tasques que siguin necessàries.

Requisits:

 • Formació superior o equiparable en administració i comptabilitat.
 • Experiència d’un mínim de dos anys en tasques d’administració i comptabilitat assimilables a les d’aquesta oferta de feina.
 • Coneixement dels aspectes administratius i comptables bàsics del tercer sector.
 • Català i castellà.

Es valorarà:

 • Haver treballat al tercer sector.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat de treball autònom i per objectius.

Condicions:

 • Contracte indefinit de 24 hores setmanals.
 • Condicions laborals i salarials segons conveni de l’entitat (inclou 9 dies de lliure elecció anuals i horari flexible).
 • Lloc de treball a Barcelona amb possibilitat de teletreball parcial.
 • Incorporació immediata (idealment al mes de juny).

Persones interessades enviar carta de motivació i CV a: info@centredelas.org (no es consideraran candidatures incompletes). Data límit: 12 maig 2021.

 

Entitat o associació:
Centre d’Estudis per la Pau J.M
Telèfon:
934 411 947
Llegir més

Responsable d’Economia i captació de fons – L’AEIRaval (Associació Educativa Integral del Raval)

Descripció anunci:

L’AEIRaval (Associació Educativa Integral del Raval) busca una Responsable d’Economia i captació de fons.

 Condicions Laborals i presentació candidatures:

Jornada: 30 hores setmanals, de dilluns a divendres.

Horari: Matins i tardes.

Sou brut mensual: Segons conveni d’acció social.

Presentació de CV: direccio@aeiraval.org 

Data límit de recepció de CV30 d’abril 2021

Tasques a desenvolupar:

 • Coordinació de l’equip tècnic.
 • Gestió econòmica de l’entitat.
 • Confecció de pressupostos i justificacions econòmiques de subvencions.
 • Suport en la formulació de projectes a les convocatòries (apartat econòmic).
 • Redacció i implementació d’un Pla de Captació de Fons.
 • Cerca de partners, exploració i contactes amb empreses.
 • Disseny de campanyes de socis i voluntariat.

Formació: Preferible titulació superior en l’àmbit d’economia i/o en l’administració d’empreses.

Experiència:

Es busca persones que tinguin experiència en:
 •  La gestió i/o coordinació d’entitats, empreses o organitzacions del Tercer Sector.
 • El desenvolupament de noves fonts de finançament i gestió de pressupostos.
 • La formulació i justificació econòmica de projectes.

Competències bàsiques:

 • Català i castellà escrit i parlat amb fluïdesa. Es valora coneixements d’anglès.
 • Domini del paquet office i valorable coneixement bàsic de programes de disseny.
 • Domini d’eines i programes específics pel disseny de documents.
 • Valorable coneixements en l’elaboració de productes comunicatius.

Característiques personals:

 • Capacitat de gestió en entorns complexos i multidisciplinaris.
 • Persona dinàmica, amb iniciativa i capacitat resolutiva.
 • Haver estat vinculat amb el món de l’associacionisme i/o el voluntariat i/o la cooperació.
 • Ordenada i estructurada en la feina.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Adaptabilitat i empatia.
 • Creativa e imaginativa.

Interessats/des cal enviar CV’s a direccio@aeiraval.org fins el 30/04/2021.

 

Entitat o associació:
AEIRaval (Associació Educativa Integral del Raval)
Telèfon:
934 426 534
Llegir més

Tècnic/a sociolaboral pel servei Punt Formatiu INCORPORA al barri del Raval (Barcelona) – Casal dels Infants

Descripció anunci:

Formació:

Titulació universitària en Educació Social o estudis afins.

Competències:

 • Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Capacitat de dissenyar, executar, avaluar i fer seguiment d’accions socioeducatives i itineraris d’acompanyament a la inserció laboral i social per joves en risc social.
 • Capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant imprevistos i incidències, mediació i resolució de conflictes.
 • Persona emprenedora, positiva, dinàmica, persuasiva, comunicativa.
 • Coneixedora de treball per competències.

Experiència i requeriments:

 • Experiència mínima d’un any en el treball educatiu amb persones en risc social.
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb persones en desavantatge social.
 • Experiència en el treball amb la xarxa d’agents socials.
 • Bon nivell de coneixement de l’entorn Moodle i Classroom.
 • Alt nivell de coneixement de l’entorn Google Workspace.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
 • Experiència en el sector de l’atenció al client.
 • Experiència en el sector de l’atenció telefònica i online.

Feina: 

 • Treballar la formació de les competències tranversals en clau laboral a través d’accions socioeducatives i estratègies pedagògiques actives i participatives.
 • Treballar la formació de l’entorn laboral del Auxiliar d’oficina i recepció a través d’accions socioeducatives i estratègies pedagògiques actives i participatives.
 • Programar i dinamitzar accions socioeducatives en l’àmbit de la formació en els sector del Auxiliar d’oficina i recepció.
 • Executar, itineraris personals d’acompanyament, amb avaluació dels resultats.
 • Coordinació i treball en xarxa amb projectes, serveis i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals del territori.
 • Coordinació amb empreses.

Horari 40 h setmanals de dilluns a divendres. Flexibilitat horària per activitats ocasionals en caps de setmana, a compensar al còmput anual d’hores.

Durada del contracte: fins juliol 2021.

Sou brut: 1.799,98 € bruts mensuals per 12 pagues.

Incorporació: maig 2021.

Altres: 

 • Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
 • Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
 • No es podran respondre consultes particulars o específiques.
 • Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
 • Només es donarà resposta als candidats entrevistats.

Enviar el currículum abans del 26/04/21 en document adjunt en format Word o PDF amb la referència 2012TIR a l’assumpte a rh018@casaldelsinfants.org

 

Entitat o associació:
Casal dels Infants
Telèfon:
933 170 013
Llegir més

Auxiliars Educatius/ves de reforç pels casals d’estiu i colònies amb infants i adolescents (Barcelonès) – Casal dels Infants

Descripció anunci:

Busquem Auxiliars educatius/ves per donar reforç a les activitats d’estiu (casals i colònies) en els serveis dels Centres Oberts d’infants i adolescents que tenim als diferents territoris de Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Barcelona.

Formació

Títol de Monitor/a o Director/a d’activitats de lleure.

Valorable estudiant Cicle formatiu de Grau Superior en Integració Social, Animació Sociocultural  o relacionats o bé cursant estudis universitaris relacionats amb l’àmbit de l’educació.

Competències

 • Capacitat de programar, executar i avaluar activitats socioeducatives amb infants o adolescents en desavantatge social.
 • Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal.
 • Dinamisme, flexibilitat i empatia.
 • Capacitat de coordinar equips de voluntariat i estudiants en pràctiques.

Experiència i requeriments

 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
 • Valorable experiència en el treball socioeducatiu amb infants o adolescents en desavantatge social.
 • Implicació en el desenvolupament de la globalitat del projecte.

Feina

 • Dinamització de grups d’infants de 3 a 12 anys o adolescents de 12 a 16 anys en risc d’exclusió social.
 • Participar en el disseny de la programació, realització i avaluació de les activitats socioeducatives al casal d’estiu i les estades de colònies sota la supervisió de l’educador/a.
 • Coordinació i animació de l’equip de voluntaris i alumnes en pràctiques.
 • Preparació, manteniment i gestió dels materials i espais del projecte.

Horari: De 40 h setmanals de 9 a 17 h (aprox.) de dilluns a divendres els casals d’estiu i estades de colònies. Activitats durant els mesos de Juliol i/o Agost segons servei.

Sou brut: 1.420,66 € bruts mensuals per 12 pagues.

Incorporació: 21 de Juny. Les entrevistes es realitzaran entre el mes d’abril i maig.

Altres: 

 • Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.                                
 • Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció                                                                                  
 • No es podran respondre consultes particulars o específiques.                                                              
 • Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.                                                                           
 • Només es donarà resposta als candidats entrevistats.

Envieu el currículum abans del 30/04/2021 en document adjunt en format Word o PDF per correu electrònic a rh016@casaldelsinfants.org amb la referència “2103AEGR” a l’assumpte.

 

Entitat o associació:
Casal dels Infants
Telèfon:
933 170 013
Llegir més
Pàgina 1 de 16912345...102030...Última »