Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Formació associativa sobre salut mental

Descripció anunci:

Des de la 10a Àgora Jove, celebrada l’abril de 2015, el CNJC hem iniciat una línia de treball sobre salut mental i joventut. Sota el lema paraigües “Tenim la Salut en Ment” i el hashtag #AssociativaMent, un dels reptes que les entitats juvenils ens vam marcar el cap de setmana de l’àgora va ser començar a treballar per a ser espais saludables i de benestar emocional.

És per això que des del CNJC organitzem una jornada formativa, adreçada a membres d’entitats juvenils, o bé del moviment associatiu en general, per dotar-nos d’eines per treballar per la plena inclusivitat i efectiva participació de les nostres associades, per donar resposta i prevenir el “burn-out” associatiu, treballar per la resolució de conflictes al si de les nostres entitats i dur a terme un bon acompanyament emocional de les nostres persones associades. La formació partirà de les pròpies experiències de cadascuna de les persones participants a la seva entitat, i mitjançant exercicis pràctics, descobrirem eines per treballar diàriament totes aquestes qüestions.

La formació, a càrrec de l’entitat Fil a l’Agulla, serà gratuïta i tindrà lloc el dissabte 23 de generde 2016, de 10h a 14.30h i de 16h a 19h, al Centre Cívic Barceloneta  (Carrer de la Conreria, 1-9, 08003 Barcelona). Podeu inscriure-us fins el 14 de gener de 2016 (inclòs) a http://goo.gl/forms/bfmquJaSfW

Llegir més

Les violències masclistes des d’una perspectiva juvenil i associativa

Descripció anunci:

Com intervindries per abordar una situació de violència masclista a dins la teva entitat? Coneixes quines són les pautes d’actuació i els diferents canals d’intervenció? Com abordaries el fenomen des d’una perspectiva juvenil?
 
Amb la intenció de continuar treballant per lluitar contra les violències masclistes, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, juntament amb la Direcció de General de Joventut organitza una Formació sobre el Protocol de joventut per a l’abordatge de violències masclistes, el dimarts dia 19 de gener a les 18h a la Seu del CNJC (Pl. Cardona, 1, baixos. 08006, Barcelona).
La formació és gratuïta i s’adreça a membres d’entitats juvenils del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Podeu fer la inscripció fins al 15 de gener omplint aquest formulari.

Dia: 19 de gener de 2016
Lloc: CNJC
Horari: 18.00h-21.00h
Formadora: Sílvia Migueiz, tècnica d’inclusió i gènere de l’Agència Catalana de la Joventut (Direcció General de Joventut).

Objectius específics:

* Dotar de coneixements específics sobre les violències masclistes en persones joves.  

* Facilitar eines i recursos per a la prevenció, la detecció i l’acompanyament de joves en situació de violències masclistes.  

* Conèixer els diferents canals i serveis especialitzats en l’atenció de les violències masclistes.  
 
Continguts del Programa
 
18.00-19.00h
Part 1: Conceptes: Joves i violències masclistes
1.1 Estat de la qüestió de les violències masclistes en població jove.
1.2 Percepcions, creences i actituds dels i les joves davant la violències masclistes.

19.00-21.00h
Part 2: La intervenció: Protocol de Joventut per a l’abordatge de les violències masclistes
2.1. La Prevenció i sensibilització
2.2 La Detecció
2.3 L’Atenció i l’acompanyament

Metodologia: Es realitzarà una primera part més teòrica per situar l’estat de la qüestió (1h)  i a continuació es treballarà a través de recursos pràctics la intervenció d’actuació davant la violència masclista amb joves (2h). 

Entitat o associació:
Consell Nacional de Joventut de Catalunya
Telèfon:
93 368 30 80
Llegir més

Curs de cooperació al desenvolupament des d’una perspectiva de gènere

Descripció anunci:

El fet que el gènere masculí hagi estat el que, des de sempre, ha manejat els àmbits de poder, ha situat a les dones en un lloc secundari quant a la presa de decisions en assumptes relatius a l’economia, la política o el món laboral, mentre que les dones s’han afermat com a protagonistes i sustentació en l’àmbit privat i familiar. Malgrat l’avanç en matèria de gènere que ha tingut lloc el passat segle, no és fins a la IV Conferència Mundial de les Dones, celebrada en 1995 en Beijing, quan es marquen les metes d’igualtat de gènere i apoderament de les dones. En aquesta conferència més de 180 governs participants, entre ells l’espanyol, van consensuar i van signar dos documents: la DECLARACIÓ DE BEIJING i la PLATAFORMA PER A l’ACCIÓ, mitjançant els quals es van comprometre a integrar la perspectiva de gènere en les seves actuacions.

Qualsevol política pública és susceptible d’integrar l’enfocament de gènere, però la PLATAFORMA PER A l’ACCIÓ, crida l’atenció de forma particular sobre els alts nivells de desigualtat de gènere als països en desenvolupament i la greu situació de les dones pel fenomen de la “feminització de la pobresa”.

Programa:

MÒDUL I: Dones, Gènere i Desenvolupament.

1. Algunes dades de la situació de desigualtat entre homes i dones.

2. Marc Normatiu.
2.1.- Marc Normatiu Internacional:
    2.1.1.- Nacions Unides i Conferències Mundials.
    2.1.2.- Unió Europea.
    2.1.3.- Organització Mundial del Treball.
    2.1.4.- Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

2.2.- Marc Normatiu Nacional.
2.3.- Marc Normatiu Autonòmic.
2.4.- Marc Sindical.

MÒDUL II: Enfocaments i Estratègies.

1. Enfocaments i Estratègies.
1.1.- Enfocament dels tres rols de Moser.
1.2.- Marc d’apoderament de Longwe.
1.3.- Matriu d’anàlisi de gènere.
1.4.- Enfocament de les relacions socials.
1.5.- Anàlisis socioeconòmiques en funció del gènere: Programa ASEG.

2.- Gènere en la política espanyola de Cooperació al Desenvolupament.

MÒDUL III: Transversalització de Gènere en els projectes de desenvolupament.

1.- Necessitat d’integrar el gènere en els projectes de desenvolupament.

2.- L’Enfocament del Marc Lògic.

3.- Marc d’anàlisi de gènere en projectes de desenvolupament.

Llegir més

Monogràfic d’Eines Creatives per al treball amb dones

Descripció anunci:

Formació adreçada a personal tècnic o voluntariat associatiu que desenvolupa projectes o activitats per a dones.

Està orientat a conèixer metodologies i processos de treball que permetin desenvolupar projectes i accions innovadores i fer fluir la creativitat.

Objectius:

Conèixer com generar espais creatius de treball amb dones, aplicant eines i metodologies innovadores que enriqueixin el treball amb aquest col·lectiu.

Estructura i contingut de les matèries:

  1. L’especifitat del treball amb dones

   Ateses les relacions històricament desiguals entre homes i dones, molt del col·lectiu femení (especialment de mitjana edat en amunt) arrossega un llast fruit del què ha après pel fet de ser dones: culpa, autoexigència extrema, preocupació pels altres, dependència emocional, etc., que fa autolimitar-se i posar-se un fre a l’hora de realitzar-se personal i professionalment.

  2. Activitats només amb dones, per a què?

   Amb la perspectiva a llarg termini d’assolir una equitat efectiva entre dones i homes, el treball específic amb dones per al seu desenvolupament personal esdevé fonamental, per enfortir les seves capacitats, visibilitzar les seves aptituds i, en definitiva, millorar la seva autoestima.

  3. Atrevim-nos a ser creatives/us en el nostre treball amb dones!

A l’hora de realitzar projectes i activitats, sovint realitzem sempre el mateix i de la mateixa manera. Innovar ens permet explorar nous llenguatges, i provar noves maneres de fer. En aquest sentit, el curs pretén posar en valor les arts com a eina per a treballar amb dones el seu desenvolupament personal.

Metodologia: Metodologia vivencial i participativa. Al curs s’exposen diferents tècniques i metodologies, a les quals es convida als/les assistents a experimentar.

Acreditació: Certificat del curs

Sessions
3 sessions de 3h (9 hores)

Modalitat: Presencial

Preu: 45€

Lloc de realització:
Escola Traç
Carrer Vilamarí, 54, baixos
08015 Barcelona

Entitat o associació:
Escola Traç
Telèfon:
93 425 48 23
Llegir més

Curs de directors/es en el lleure

Descripció anunci:

L’Escola Lliure El Sol ofereix un curs intensiu de directors als matins de febrer i març.

Dates : Del dia 2016-02-01 al dia 2016-03-18
Lloc : Escola Lliure El Sol – Av. de les Drassanes, 3 – BARCELONA
Places : 22
Horari: de dilluns a divendres de 10h a 14h

El curs s’adreça a totes aquelles persones que, amb formació prèvia i experiència en l’àmbit del lleure infantil i juvenil, estan interessades en desenvolupar, ja sigui de forma voluntària o remunerada, les tasques de coordinació d’equips i de direcció i gestió de projectes d’educació en el lleure infantil.

 • Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia, o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o d’integració social, o bé amb el màster de formació del professorat o el CAP.
 • Acreditar experiència de 2 anys (700 hores) en tasques de monitoratge en l’àmbit del lleure infantil i juvenil.

Per a un bon seguiment i aprofitament del curs és necessari disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements per a una àgil navegació per la xarxa, la gestió del correu electrònic i la utilització d’algun programa informàtic de processadors de textos, així com per a fer presentacions.

L’alumne/a disposa de 5 anys per tal de completar aquesta acció formativa, a comptar des de la data d’inici de l’etapa lectiva del curs al qual s’ha inscrit i fins la darrera convocatòria possible de lliurament de memòries.

L’alumne pot anul·lar la seva matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

Etapa lectiva, 200h

 • Formació presencial, 136 hores.
 • Aquesta formació es desenvolupa mitjançant la realització de sessions formatives que imparteixen el professorat quallificat de l’Escola Lliure El Sol. L’assistència a totes aquestes sessions presencials és obligatòria. Faltar a més de 20 hores suposa l’exclusió de l’avaluació i, per tant, la impossibilitat de superar l’etapa lectiva. D’altra banda, queda a criteri de la tutoria del curs com es realitza la recuperació d’hores en el cas que no es traspassi aquest límit.

Formació a distància, 64 hores.

 • Activitats on-line durant la formació presencial (39 hores)
 • Treball propi (inclou l’elaboració de la memòria) (25 hores)

Etapa de pràctiques, 120h

 • Es duu a terme mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil.
 
Condicions:
 
Hi ha dues vies d’accés per poder fer el curs de director/a:
 • VIA 1: estar en possessió del títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil o tenir el grau superior en animació sòcio-cultural
 • VIA 2: cal complir els dos requisits:
Entitat o associació:
Escola Lliure El Sol
Telèfon:
93 481 73 83
Llegir més
Pàgina 157 de 173« Primera...102030...155156157158159...170...Última »