Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores dels Drets Humans
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament
Descripció:

El PCPDDH té per objecte oferir protecció integral a defensores i defensors dels DDHH en situació de risc a causa de la seva activitat de defensa dels drets humans per mitjans pacífics, mitjançant una acollida de 6 mesos a Catalunya i un acompanyament integral, que inclou:

  • Eix d’atenció psicosocial i auto cura;
  • Eix formatiu;
  • Agenda d’incidència i enfortiment de la xarxa de suport;
  • Suport al retorn i seguiment posterior en el marc del vincle habitual de treball entre l’entitat d’origen de la persona defensora i l’entitat catalana que presenta la candidatura.

Per a l’edició del PCPDDH 2020, està prevista l’acollida temporal de 3 persones defensores dels drets humans en situació de risc. Si entre les persones defensores seleccionades alguna vol venir acompanyada de familiars (fills/es i/o parella), el PCPDDH disposa d’una plaça per a candidatures en aquesta situació.

En l’edició d’enguany, cal tenir en compte a l’hora de presentar una candidatura les possibles afectacions de la pandèmia de la Covid-19. Es recomana treballar en aquest sentit les expectatives amb la persona defensora i l’organització d’origen abans de presentar la candidatura.

A qui va dirigit?

Poden presentar candidatures les ONGD que:

  • Treballin en solidaritat amb altres països o regions, i que tinguin experiència de treball conjunt amb l’entitat d’origen de la persona defensora proposada.
  • Estiguin inscrites en el Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament que preveu la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, gestionat per l’ACCD, o al Registre d’organitzacions no governamentals de desenvolupament adscrit a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament.
  • Disposin de seu social o delegació a Catalunya.

També poden presentar candidatures les agrupacions d’ONGD que compleixin els requisits de l’anterior apartat, amb associacions, xarxes, col·legis professionals, ajuntaments, etc. sense personalitat jurídica diferenciada.

El pressupost que les administracions donants han destinat al PCPDDH el gestiona íntegrament la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. Les ONGD que hagin presentat les candidatures seleccionades rebran 10.000 € en concepte de costos indirectes que hauran de justificar en el format i termini que s’indiqui i tindran cobertes, a més, les despeses de viatges i estades resultants de l’acompanyament al defensor/a acollit/da en activitats d’incidència, en cas que se’n realitzin si l’evolució de la pandèmia ho permet.

On presentar les candidatures

S’ha de presentar el formulari normalitzat per correu electrònic a: programa.proteccio@ccar-cear.org.

Més informació

Bases:
Termini de presentació:
18.12.2020
Pàgina 2 de 212