Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Subvencions per a la subtitulació en català de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

Són subvencions per promoure la subtitulació en català dels continguts audiovisuals de festivals i mostres audiovisuals que se celebren a Catalunya.

S’entén per festival audiovisual aquell esdeveniment que programa obres audiovisuals, amb una línia definida, que té lloc durant un període específic de temps, amb un reglament de participació, amb una secció oficial com a eix principal de la programació, un jurat i uns premis.

S’entén per mostra audiovisual aquell esdeveniment que programa obres audiovisuals amb una línia definida, que té lloc durant un període específic de temps i que disposa d’un equip de programació.

Queden exclosos d’aquestes subvencions:

a) Els festivals i mostres audiovisuals amb un pressupost superior a 800.000 euros.

b) Les sessions de tràilers, anuncis publicitaris, vídeos musicals i similars, així com sessions esporàdiques de cinema.

c) Les retransmissions d’esdeveniments culturals (obres de teatre, òpera, concerts, etc.).

d) Els festivals o mostres impulsats per l’àmbit acadèmic amb objectius de formació.

A qui va dirigit?
  • A les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, que organitzin festivals o mostres audiovisuals a Catalunya.
  • A les entitats públiques o privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya, que organitzin festivals o mostres audiovisuals a Catalunya.

Termini de sol·licitud: del 23 de juny al 30 d’octubre de 2020.

Més informació

Bases:
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/DOCUMENTACIO_X_A_TOTS_ELS_TRAMITS/Tercer-Text-refos_Bases-generals-OSIC-2018.pdf
Termini de presentació:
30.10.2020
Pàgina 2 de 212