Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

El Cos Europeu de Solidaritat amplia la convocatòria de propostes per a voluntariat en equip en àmbits d’alta prioritat
Convoca:
Cos Europeu de Solidaritat
Descripció:

L’objectiu del Cos Europeu de Solidaritat és promoure la solidaritat com un valor, principalment a través del voluntariat, i augmentar la participació dels joves i les organitzacions en activitats solidàries accessibles i de gran qualitat com a mitjà per contribuir a reforçar la cohesió, la solidaritat, la democràcia i la ciutadania a Europa, responent al mateix temps als desafiaments de la societat i enfortint les comunitats, amb un interès especial en promoure la inclusió social.

 

Els objectius dels voluntariats en equip en àmbits d’alta prioritat seran, en particular, els següents:

 • Abordar necessitats socials clarament definides no satisfetes;
 • Fomentar la solidaritat entre els estats membres;
 • Permetre als joves voluntaris adquirir capacitats i competències útils per al seu desenvolupament personal, educatiu, social i professional;
 • Aportar beneficis tangibles a les comunitats en les que es duen a terme les activitats;
 • Atendre els joves amb menys oportunitats, inclosos els migrants, els refugiats i els sol·licitants d’asil;
 • Promoure la diversitat, el diàleg intercultural i interreligiós, els valors comuns de llibertat, tolerància i respecte dels drets humans, així com projectes que potenciïn l’alfabetització mediàtica, el pensament crític i la iniciativa dels joves;
 • Reforçar la capacitat i l’abast internacional de les organitzacions participants;
 • Incrementar la sensibilització dels participants i la seva comprensió d’altres cultures i països, oferint-los l’oportunitat de construir xarxes de contactes internacionals, perquè puguin participar activament en la societat i desenvolupar una consciència de ciutadania i identitat europees.

Les propostes enviades hauran de girar entorn d’una de les següents prioritats:

(1) el patrimoni cultural europeu;

(2) la integració dels nacionals de tercers països (inclosos els sol·licitants d’asil i els refugiats); i (3) una resposta als reptes mediambientals, incloses la prevenció, preparació i recuperació de catàstrofes.

Són subvencionables els tipus d’activitats que figuren a continuació:

 • Activitats solidàries que permetin a equips de participants procedents d’almenys dos països diferents realitzar junts accions de voluntariat durant un període d’entre dues setmanes i dos mesos;
 • Visites de planificació prèvia;
 • Activitats complementàries dirigides a augmentar els resultats i impacte del projecte, sensibilitzar als joves sobre el valor del voluntariat i reforçar el reconeixement de les capacitats i competències adquirides pels voluntaris.

Són candidats admissibles les organitzacions públiques i privades que, en el termini de sol·licitud, disposin d’una acreditació de voluntariat o un segell de qualitat per a voluntariat Erasmus + vàlids.

El projecte ha de tenir una durada d’entre tres i quatre mesos.

Pressupost: 1.018.325,00 €  |   Data límit: 24/01/2020

Bases:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps/funding/european-solidarity-corps-2019_en
Termini de presentació:
24.01.2020
4a edició del concurs ICIP de Hip Hop per la Pau
Convoca:
ICIP - Institut Català Internacional per la Pau
Descripció:

L’ICIP ha oberta la convocatòria de la quarta edició del Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau que, un any més, té per objectiu donar visibilitat al compromís i la creativitat dels joves en l’àmbit de la cultura de pau.

Com en les anteriors edicions, el concurs té dues modalitats:

– Modalitat 1: s’hi poden presentar estudiants d’educació secundària obligatòria, formació professional o batxillerat de Catalunya.

– Modalitat 2: s’hi poden presentar nois i noies d’entre 12 i 25 anys vinculats a centres i entitats juvenils, cultural, cíviques o d’acció socioeducativa de Catalunya.

En tots dos casos, cal presentar-se al concurs formant un grup d’un mínim de tres persones, composar una peça de hip-hop amb versos de creació pròpia i fer una gravació en vídeo de la seva interpretació, d’un màxim de 4 minuts de durada.

La lletra de les cançons ha d’estar relacionada amb la convivència en els espais urbans o escolars; la crítica de la violència; la denúncia de violacions de drets humans; la solidaritat amb persones atrapades o que fugen de conflictes armats; o el paper dels joves en la construcció de pau. El jurat valorarà la qualitat de les lletres i la qualitat musical, la posada en escena i coreografia, les qualitats tècniques i artístiques de la gravació, així com la inclusió de la perspectiva de gènere en el contingut dels versos i en la composició del grup.

La convocatòria del concurs estarà oberta fins al dia 30 de gener de 2020, coincidint amb la commemoració del Dia Escolar de la Noviolència i la Pau (DENIP), data límit per a presentar les candidatures. La documentació completa s’haurà de registrar a través del Portal de Tràmits de la Generalitat i posteriorment les gravacions s’hauran d’enviar a l’ICIP.

El concurs compta amb el suport del Departament d’Educació, la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Bases:
http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/linstitut/convocat_ries__beques_i_feina/Concurs_hiphop/Quarta_edicio/DOGC_bases-Hip-Hop-2019.pdf
Termini de presentació:
30.01.2020
Subvencions destinades a finançar projectes educatius de les entitats sense finalitat de lucre a realitzar dins de la demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 i 2020.
Convoca:
Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut - Diputació de Barcelona
Descripció:

Beneficiàries.
Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de
Barcelona.

Objecte.
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació,
concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona, a través de la
Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, destinades a finançar projectes
educatius de les entitats sense finalitat de lucre a realitzar dins de la demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 i 2020.
Les subvencions estan adreçades a contribuir al finançament d’activitats i projectes que s’emmarquin en
els principis del model educació 360 i que es puguin inscriure en les següents línies d’acció:

1. Projectes que proposin noves oportunitats educatives o bé que millorin la qualitat de les ja existents:
introduint nous sistemes d’avaluació, gestió o reconeixement de les activitats, desenvolupant programes
que millorin les competències dels participants, incidint en la capacitació del monitoratge o proposant
noves figures orientades a facilitar la coordinació de les activitats en entorns lectius i no lectius.
2. Projectes que fomentin l’equitat en les activitats organitzades: millorant l’accés a la informació a les
famílies, facilitant accessibilitat econòmica pels col·lectius amb risc d’exclusió social, incloent la
perspectiva de gènere a l’activitat, o realitzant adaptacions metodològiques per garantir la participació de
persones amb necessitats educatives especials.
3. Projectes que fomentin la relació i interdependència entre agents de la comunitat educativa:
desenvolupant experiències que reforcin i relacionin aprenentatges en temps lectiu i no lectiu, que
connectin espais escolars i comunitaris, i/o que connectin l’escola amb entitats, institucions o equipaments
de l’entorn.

Termini: Començarà el dia 7 de gener i anirà fins  el 30 de gener de 2020

Bases:
https://bop.diba.cat/temp/11_022019020503.pdf
Termini de presentació:
30.01.2020
Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat – 2020
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat. Ja està disponible la informació de les bases, amb les diferents àrees i programes pels projectes que presentin les entitats, però encara no està oberta la convocatòria. 

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2020 estarà comprès entre el 2 i el 30 de gener de 2020, ambdós inclosos.

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible al començament de la convocatòria en el mateix web esmentat. De moment, la documentació que es pot trobar a la web és la següent: 

Recordeu que per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb l’assessora de finançament del CRAJ a través del correu  assessoraments@crajbcn.cat o trucant al 93 265 52 17.

El dijous 16 de gener a les 18h des del CRAJ es farà una sessió informativa dirigida a totes aquelles entitats interessades en les particularitats de la convocatòria a l’Espai Jove La Fontana. Ja us hi podeu inscriure a través del següent formulari: Inscripció a la sessió informativa sobre la Convocatòria de subvencions municipals 2020. 

A més, al final de la sessió es dedicarà una estona a la resolució de dubtes sobre el certificat digital, ja que enguany el tràmit només es podrà fer telemàticament

Bases:
https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_2020_corregides_17.12.2019.pdf
Termini de presentació:
30.01.2020
Subvencions per la contractació de persones aturades desocupades del Programa Empleaverde
Convoca:
Ministerio para la Transición Ecológica
Descripció:

Beneficiàries:

Persones jurídiques privades amb o sense ànim de lucre legalment constituïdes , degudament inscrites al registre corresponent, amb personalitat jurídica pròpia i seu a l’Estat Espanyol.

Objecte:

Subvencions per la contractació de persones desocupades a temps complert per un període mínim de sis mesos en entitats que estiguin vinculades directa o indirectament amb l’economia verda i/o blava o entitats que, encara que no hi estiguin vinculades, generen ocupació que contribueixi a una línia de negoci sostenible o a la gestió d’una millora ambiental en l’entitat.

Dotació:

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 2.000.000€.  L’import sol·licitat per l’entitat beneficiària per cada persona contractada serà de tres vegades el salari mínim interprofessional vigent al moment de la publicació de la convocatòria. Aquesta quantitat es veurà incrementada en 500€ en aquells casos en que la persona contractada pertanyi a algun dels col·lectius prioritaris.

Termini de presentació de sol·licituds:

Començarà als 6 mesos de la publicació de la convocatòria (6 de maig) i finalitzarà el dia 17 de febrer del 2020 a les 14:00h.

Per a més informació, podeu consultar l’enllaç següent: Més informació 

Bases:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-19979
Termini de presentació:
17.02.2020
Pàgina 1 de 212