Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Descripció:

El Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, impulsat per la Generalitat de Catalunya i promogut per la Unió Europea, vol reduir l’atur juvenil amb ocupació de qualitat.

El SOC, mitjançant aquesta convocatòria, vol incentivar la contractació laboral en pràctiques de persones joves amb formació beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per tal de millorar la seva ocupabilitat.

El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.

A qui va dirigit?

 • Als ajuntaments de Catalunya.
 • Als consells comarcals de Catalunya.
 • A les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya.

Més informació 

Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=823051
Termini de presentació:
03.11.2020
CREA FEINA, BARCELONA! Subvencions per fomentar l’ocupació
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa aquest programa d’ajuts a la contractació per alleugerir les despeses que afronta la teva empresa a l’hora de realitzar noves contractacions i per fomentar l’ocupació a la ciutat.

El Programa ofereix ajuts de 5.000 euros per contractar persones en situació d’atur i empadronades a la ciutat de Barcelona. Els contractes han de ser d’un mínim de sis mesos (o indefinits) i a jornada completa.

LA TEVA EMPRESA POT DEMANAR LA SUBVENCIÓ SI…

  • Té com a mínim un centre de treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on presta els seus serveis la persona contractada.
  • Desenvolupa la seva activitat des de fa més de sis mesos.
  • Està al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal d’Hisenda), l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
  • No està afectada actualment per processos de regulació d’ocupació.
 • Subscriu i formalitza un contracte laboral d’un mínim de 6 mesos (o indefinit) a jornada completa.

Cal tenir en compte que el màxim de contractacions a subvencionar en una mateixa organització és de 10 i que el nombre de persones treballadores amb subvenció no podrà superar la plantilla que tenies prèviament.

Consulteu les bases legals per conèixer tots els requisits.

Més informació

Bases:
https://aplicnotes.barcelonactiva.cat/aplic%2Fsubvencions%2Fcreafeina%2Fcreafeina.nsf/0/EA0FBC4B26806AD2C125860100348600/$FILE/201014%20BOPB%20Bases%20CREA%20FEINA-BARCELONA.pdf
Termini de presentació:
20.11.2020
Pàgina 1 de 11