Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

Atenció! Amb motiu de les mesures establertes al decret d’estat d’alarma 463/2020, queden suspesos i interromputs els terminis pel que fa als tràmits de subvencions de les administracions públiques. També alguns organismes privats han decidit ajornar els terminis de presentació. Per aquest motiu, tot i que des del CRAJ estem fent un seguiment exhaustiu per tal de modificar les noves dates, us recomanem que també consulteu la pàgina web de l’organisme corresponent per tal d’assegurar el nou termini establert. 

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

Ajuts

X Convocatòria d’ajuts MAPFRE a projectes socials 2020
Convoca:
Fundación MAPFRE
Descripció:

La Fundación MAPFRE engega una nova edició de la seva convocatòroria d’ajuts anual amb la qual vol donar suport a projectes d’entitats socials sense ànim de lucre que desenvolupin accions d’integració per a col·lectius en risc d’ exclusió social, que contribueixin a millorar la seva qualitat de vida i que promoguin la participació del voluntariat de Fundació MAPFRE en la seva activitat.

Àmbits de l’ajut: Sanitat, atenció social, educació i formació, voluntariat. 

Quantia de l’ajut: l’import total màxim serà de 240.000 euros, que es dividirà entre deu demarcacions territorials de Espanya i Portugal, amb un màxim de 24.000 euros per cadascuna d’elles.

Més informació

Bases:
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/bases-ayudas-proyectos-sociales-2020-v2_tcm1069-595367.pdf
Termini de presentació:
17.04.2020
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2020 – Inserció Sociolaboral
Convoca:
Obra Social 'La Caixa'
Descripció:

L’Obra Social ‘La Caixa’ obre convocatòria amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones més vulnerables.

Finalitat

Promoure projectes adreçats a joves, a persones amb discapacitat o trastorn mental i a persones en risc d’exclusió social, amb l’objectiu de potenciar les seves capacitats i competències d’acord amb les necessitats del teixit empresarial del territori, per facilitar-ne la incorporació al mercat laboral.

Qui s’hi pot presentar?

 • Entitats sense ànim de lucre
 • Entitats de l’economia social que, entre les finalitats indicades als seus estatuts, hi consti explícitament com a objectiu principal l’interès o la cohesió socials

Àmbits d’actuació

 • Formació per a la millora de l’ocupabilitat.
 • Promoció de l’autoocupabilitat i l’apoderament per a col·lectius vulnerables.
 • Suport a les empreses d’inserció i als centres especials d’ocupació.

Quantia

Els projectes han de tenir una durada de 12 mesos i es poden presentar com a projectes:

 • Individuals: la quantitat demanada no pot ser superior a 40.000 €.
 • Conjunts (partenariats): la quantitat demanada no pot ser superior a 60.000 €.

La quantitat demanada no pot superar el 75 % del cost total del projecte

 
Bases:
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/717651/bases-insercio-sociolaboral-2020.pdf/e049ff5d-dc48-4956-2850-1bd798266957?t=1578660160717
Termini de presentació:
27.04.2020
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2020 – Habitatges per a la inclusió social
Convoca:
Obra Social 'La Caixa'
Descripció:

L’Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la finalitat de contribuir a superar els reptes residencials actuals en els col·lectius més vulnerables i promoure la inclusió residencial i la vida independent a través de programes d’intervenció integral centrada en la persona per fomentar l’apoderament i l’autonomia personal.

Qui s’hi pot presentar?

 • Entitats sense ànim de lucre
 • Entitats que tinguin com a objectiu principal, indicat explícitament als estatuts, l’interès social o la cohesió social

Accions subvencionables Línies prioritàries:

 • Recursos residencials temporals per a persones en situació de dependència, amb discapacitat i/o trastorn mental
  • Programes d’inici de processos d’autonomia personal i de vida independent
  • Programes de descàrrega per a familiars amb persones en situació de dependència, discapacitat o trastorn mental
 • Recursos residencials temporals per a persones amb discapacitat o trastorn mental.
  • Projectes de recurs habitacional per fomentar l’apoderament i l’autonomia de les persones en situació d’exclusió social
  • Projectes educatius per a joves en situació d’emancipació

Quantia

Els projectes han de tenir una durada de 12 mesos i es poden presentar com a projectes:

 • Individuals: la quantitat demanada no pot ser superior a 40.000 €.
 • Conjunts (partenariats): la quantitat demanada no pot ser superior a 60.000 €.

La quantitat demanada no pot superar el 75 % del cost total del projecte.

 
 

 

Bases:
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/717651/bases-habitatge-inclusio-social-2020.pdf/4ca056c3-4c84-64c9-072c-8e7dcd65ea8a?t=1578659958549
Termini de presentació:
27.04.2020
Beques Educar Fomentant l’Esforç – 9a edició
Convoca:
Fundació Espavila
Descripció:

La Fundació Espavila convoca la 9a convocatòria de les Beques Educar Fomentant l’Esforç, que tenen com a objectiu estimular i promoure totes aquelles iniciatives que es duguin a terme a Catalunya i en l’àmbit educatiu i lúdic de 0 a 18 anys per promoure els valors de la cultura de l’esforç.

S’instauren 4 beques d’entre 1.000 i 3.000 euros cada una. Dotació total 8.000 euros.

Les beques s’atorgaran als projectes que s’apliquin, ja sigui a dins l’escola, ja sigui a fora, però sempre en un entorn de desenvolupament lúdic i educatiu, i que siguin capaços de transmetre amb continuïtat en els infants i els joves un compromís per una educació basada en l’esforç.

Per a accedir al formulari d’inscripció podeu consultar l’enllaç següent: Formulari d’inscripció

Bases:
http://www.espavila.cat/bases-del-concurs/
Termini de presentació:
30.04.2020
Ajuts Fundación Solidaridad Carrefour 2020
Convoca:
Fundación Solidaridad Carrefour
Descripció:

Poden presentar-s’hi institucions o entitats no governamentals sense ànim de lucre (fundacions o associacions, així com les federacions o confederacions de les mateixes), amb seu social i fiscal a Espanya, els projectes de les quals tinguin com a lloc de realització arreu del territori espanyol i promoguin millores en les condicions de vida de nens/nenes o joves en situació de desavantatge social (edats compreses entre 0 i 21 anys residents a Espanya).

El termini d’admissió dels projectes es mantindrà obert fins el 30 d’abril de 2020 a les 14: 00h. Posteriorment, seran els treballadors i treballadores de la companyia que, amb el seu vot, triïn les entitats guanyadores.

La dotació de cada un dels sis projectes seleccionats serà de 30.000 euros.

Bases:
https://www.carrefour.es/_includes/pdfs/bases_convo_ayudas_2020_20200228.pdf
Termini de presentació:
30.04.2020
Pàgina 1 de 212