Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

Ajuts

Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2020 | Acció social en l’ambit rural
Convoca:
Obra Social 'La Caixa'
Descripció:

L’Obra Social ‘La Caixa’ obre convocatòria de subvencions per tal de promoure projectes en el medi rural, adaptats a les seves característiques territorials i necessitats socials, per millorar les condicions de vida i generar oportunitats per a les famílies, la infància i l’adolescència, les dones, la gent gran i les persones en risc d’exclusió social.

Quines entitats s’hi poden presentar?

  • Entitats sense ànim de lucre
  • Entitats de l’economia social que, entre les finalitats indicades als seus estatuts, hi consti explícitament com a objectiu principal l’interès o la cohesió socials

Àmbits d’actuació

  • Promoció de l’autonomia personal, l’atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia
  • Atenció a la infància i joventut, i a les persones en situació d’exclusió social
  • Impuls a accions de desenvolupament sociolaboral, especialment adreçat a la població amb dificultats per a l’accés a l’ocupació
  • Suport al valor de la comunitat local i la cohesió social

Quantia

L’aportació de la Fundació Bancària ”la Caixa” és d’entre el 60 % i el 100 % de l’import demanat per l’entitat, en funció de la puntuació obtinguda.
75 % del cost del projecte:
Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més.

Aquesta convocatòria està pensada com una presentació de projecte per fases:

Del 10 de febrer al 2 de març de 2020, a les 23.59 h.

Entre els projectes de la primera fase se seleccionaran les sol·licituds que entraran a la segona fase (del 25 de maig al 22 de juny de 2020). Aquestes entitats seran informades de la seva continuïtat en el procés.

 
Bases:
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/717651/bases-accio-social-ambit-rural-2020.pdf/dca70e91-99b9-02dd-70f5-bd386e47309e?t=1578659718991
Termini de presentació:
03.03.2020
Beques Educar Fomentant l’Esforç – 9a edició
Convoca:
Fundació Espavila
Descripció:

La Fundació Espavila convoca la 9a convocatòria de les Beques Educar Fomentant l’Esforç, que tenen com a objectiu estimular i promoure totes aquelles iniciatives que es duguin a terme a Catalunya i en l’àmbit educatiu i lúdic de 0 a 18 anys per promoure els valors de la cultura de l’esforç.

S’instauren 4 beques d’entre 1.000 i 3.000 euros cada una. Dotació total 8.000 euros.

Les beques s’atorgaran als projectes que s’apliquin, ja sigui a dins l’escola, ja sigui a fora, però sempre en un entorn de desenvolupament lúdic i educatiu, i que siguin capaços de transmetre amb continuïtat en els infants i els joves un compromís per una educació basada en l’esforç.

Per a accedir al formulari d’inscripció podeu consultar l’enllaç següent: Formulari d’inscripció

Bases:
http://www.espavila.cat/bases-del-concurs/
Termini de presentació:
30.04.2020
Pàgina 1 de 11