Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

Ajuts

Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 2021: Cooperació internacional
Convoca:
Obra Social 'La Caixa'
Descripció:

L’Obra Social ‘La Caixa’ obre convocatòria de subvencions per tal de contribuir a la lluita contra la pobresa i les desigualtats a països d’Àfrica, Àsia i Llatinoamèrica a través de projectes que millorin les condicions de vida de les poblacions mes vulnrables.

Va dirigit a entitats sense ànim de lucre i entitats de l’economia social en els estatuts de la qual consti explícitament entre els seus fins la promoció de la cooperació internacional al desenvolupament.

Les entitats hauran d’estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili en territori espanyol, i disposar d’un soci local al país en el qual es durà a terme el projecte.

Àmbits d’actuació:

  • Desenvolupament socioeconòmic.
  • Millora de la salut.
  • Promoció de l’educació i la formació.

Més informació

Bases:
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/1682613/bases-cooperacio-internacional-2021.pdf/219159bc-3e85-2812-3dc5-b4ce89556f9d?t=1614242307419
Termini de presentació:
02.06.2021
Pàgina 1 de 11