Skip to Content

Tècnica de programes d’Escoltes Catalans
Descripció anunci:

Escoltes Catalans obre convocatòria per tal d’incorporar a l’Estructura Tècnica de l’Associació una Tècnica de Programes. A continuació, us detallem les condicions generals de la plaça:

La persona contractada acompanyarà i donarà suport als equips associatius en la planificació i execució dels programes que s’aproven a l’Assemblea General de l’entitat, aportant visió estratègica i connectada amb la realitat social. També serà la responsable de la implementació i la coordinació tècnica dels projectes de l’entitat. A més, donarà suport a les activitats d’Escoltes Catalans, com trobades o actes, i als equips associatius. 

Requisits:

 • Titulació universitària en ciències socials (Ciències Polítiques, Dret, Sociologia o similar) o coneixement elevat acreditat en l’àmbit social.
 • Experiència en programació, gestió i avaluació de projectes, especialment en el camp de la joventut, l’educació i de la participació social.
 • Domini alt de comprensió i redacció en català.
 • Motivació i interès en els moviments socials i polítiques de joventut.
 • Flexibilitat horària per adaptar-se a l’horari associatiu (matins, tardes i caps de setmana).

Competències necessàries:

 • Coneixement de les polítiques públiques, les administracions i els seus canals d’interlocució.
 • Capacitat de lideratge, iniciativa i coordinació d’equips.
 • Capacitat d’organització de manera autònoma, gestió eficient del temps i del treball en equip.
 • Versatilitat i multifuncionalitat en les tasques a realitzar.
 • Habilitat per a les relacions humanes (empatia, assertivitat…) i per generar consensos.
 • Capacitat d’anàlisi de la realitat social, síntesi i gestió de la informació
 • Entendre i conèixer el funcionament del món associatiu juvenil i el moviment organitzat (participació, equips de persones voluntàries…).
 • Capacitat resolutiva i proactiva.

Es valorarà:

 • Coneixement del cicle de subvencions i justificacions de la Generalitat de Catalunya.
 • Experiència i vinculació amb el món associatiu, especialment amb les entitats de l’associacionisme educatiu.
 • Coneixement d’idiomes, especialment d’anglès.

S’ofereix: 

 • Contracte laboral estable a jornada completa a 37,5 hores setmanals.
 • Horari a convenir, tot i que es demana disponibilitat durant les trobades associatives i per l’assistència a reunions o activitats fora de l’horari laboral.
 • Retribució bruta anual segons l’escala laboral de 20.546,17€.
 • Incorporació prevista pel mes de maig.

Els/Les interessats/des hauran de fer arribar el seu currículum a través del formulari Tècnica de programes d’Escoltes Catalans. 

La data límit de lliurament de currículums serà el pròxim 6 d’abril de 2020. Per a més informació, podeu enviar un correu a gerencia@escoltes.org o trucar al telèfon 93 268 91 10 i preguntar per Caterina Maulini.

 

 

Entitat o associació:
Escoltes Catalans
Telèfon:
932 689 110