Skip to Content

Tècnica de programes de Calala
Descripció anunci:

Calala és una fundació constituïda a nivell estatal, amb seu a Barcelona, que promou els drets, l’apoderament i el lideratge de les dones a Llatinoamèrica i el Carib i l’Estat espanyol, mitjançant la mobilització de recursos destinats a enfortir les seves organitzacions, xarxes i moviments.

Funcions:

 Àrea de Programes:

 •  Seguiment tècnic i econòmic de l’execució dels projectes finançats per donants institucionals públics i privats.
 • Elaboració d’informes de seguiment i informes finals tècnics i econòmics dels projectes i programes executats per Calala, segons els requisits dels finançadors.
 • Suport a l’execució de projectes d’enfortiment d’organitzacions de dones.
 • Suport al seguiment a grups de dones finançats per Calala i al sistema de seguiment, monitoreig, avaluació i aprenentatge.

Mobilització de Recursos:

 • Formulació de projectes per a donants institucionals públics i privats, inclosa la part tècnica i econòmica.
 • Participació en xarxes, trobades, fòrums, associacions i altres espais relacionats amb la mobilització de recursos.

Comunicació:

 • Suport a l’elaboració de continguts per al web, xarxes socials i mitjans de comunicació sobre els projectes executats per Calala Fondo de Mujeres i les organitzacions sòcies.
Requisits:

Coneixements i Habilitats Teòrics i Metodològics Requerits

Essencials:

 • Estudis de Grau/Llicenciatura.
 • Estudis de postgrau en temes relacionats amb Gènere, Drets de les Dones, Drets Humans, Relacions Internacionals i/o Desenvolupament i Cooperació.
 • Experiència amb pressupostos i informació financera.
 • Experiència amb matriu de marc lògic.

Desitjables:

 •  Formació específica en formulació, gestió i justificació econòmica i tècnica de projectes.

Compromisos i Habilitats Requerides

Essencials:

 • Compromís amb la missió, els principis i valors de la Fundació.
 • Bona productivitat sota pressió i amb dates límits.
 • Autonomia i capacitat de treball en equip.
 • Habilitat per organitzar el treball i posar atenció als detalls.
 • Iniciativa i creativitat.
 • Castellà natiu o nivell fluït, excel·lent redacció i capacitat de síntesis.
 • Alt nivell d’anglès comunicacional.
 • Ús de Windows, Microsoft Office i de Internet. Domini de Excel.

Desitjables:

 • Nacionalitat llatinoamericana
 • Bilingüe (espanyol/anglès)
 • Nivell C de català
 • Contactes personals amb xarxes i organitzacions feministes de l’Estat Espanyol i Amèrica Llatina.
 • Coneixement teòric i experiència en projectes de defensa dels drets sexuals i drets reproductius, de drets de les dones migrants i/o del dret a defensar drets.
 • Experiència en organització d’esdeveniments.

Experiència requerida (pràctica, social i professional):

 • Dos anys mínim d’experiència en organismes de cooperació i/ o fundacions, en l’àrea de gestió i execució de projectes.
 • Experiència en la formulació tècnica i econòmica de projectes internacionals per a donants institucionals bilaterals i multilaterals i fent informes tècnics i econòmics.
 • Haver participat en alguna organització social (com a voluntària o empleada), preferiblement amb una organització de Drets de les Dones i/o Fons de Dones.
Condicions de la plaça:

 • La persona contractada treballarà sota la supervisió de la Directora de Programes de Calala.
 • La persona treballarà en l’oficina de Barcelona.
 • Es signarà un contracte de 37.5 hores a la setmana (jornada completa). Es farà un primer contracte de 6 mesos, dels quals els 3 primers seran el període de prova, durant qual podria rescindir-se’n el contracte si la col·laboració no es satisfactòria. En acabar el contracte de 6 mesos i després de fer una avaluació, es signaria un contracte indefinit.
 • De forma orientativa, l’horari de treball serà de dilluns a dijous de 9 a 18:00 i de 9 a 15:00 els divendres. Tot i així, hi haurà flexibilitat si es necessita treballar en caps de setmana. Totes les hores fora de l’horari habitual seran compensades.
 • La treballadora es regirà pel conveni de despatxos i oficines i tindrà 23 dies de vacacions per any treballat.
 • S’ofereix un salari de 19.800 euros bruts anuals, en 13 pagues.
 • El procés de selecció es farà al setembre.
Informació requerida:

Presenta la teva candidatura a través de hacesfalta.org o enviant el teu CV i la resposta a aquestes tres preguntes a recursoshumanos@calala.org abans del 31 d’agost de 2019:

1) Quines funcions has tingut en llocs similars?

2) Per què t’agradaria treballar en una organització feminista com Calala?

3) Per què creus que ets la persona adequada para aquest lloc de treball?

 

Entitat o associació:
Fondo de Mujeres Calala
Telèfon:
938 523 798