Skip to Content

Tècnic projecte europeu sobre pobresa energètica
Descripció anunci:

L’associació catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) convoca la selecció d’un / a tècnic/a per projecte europeu Empowermed: Apoderament de dones per emprendre accions contra la pobresa energètica al Mediterrani.

Data límit: 7 de juliol de 2019.

El projecte Empowermed, del qual ESF és una de les 7 contraparts, té per objectiu reduir la pobresa energètica al Mediterrani a través de:

a) la implementació d’un conjunt de mesures dissenyades per apoderar llars en situació de pobresa energètica específicament centrades en dones i salut.

b) avaluar l’eficiència i impacte per formular recomanacions de polítiques.

c) Promoure solucions polítiques entre els actors claus per estimular accions a nivell nacional i UE.

Funcions a desenvolupar:

  • Execució de les activitats del projecte tals com organització de jornades i seminaris, participació en les trobades internacionals amb altres membres del projecte, coordinació amb entitats col.laborades del projecte, activitats de comunicació i incidència política, entre altres.
  • Justificació econòmica i tècnica del projecte europeu.
  • Interlocució amb finançadors i organismes oficials de la Unió Europea.
  • Seguiment i execució de les diferents activitats que preveu el projecte.
  • Dinamització i coordinació amb el grup de voluntariat vinculat al projecte.
  • Suport a la campanya d’energia i extractives.

Perfil demanat:

  • Formació en gestió de projectes europeus.
  • Experiència demostrable en gestió i execució de projectes europeus.
  • Experiència en treball amb moviments socials, treball en xarxa i incidència política.
  • Coneixement de la problemàtica vinculada a la pobresa energètica.
  • Excel·lents capacitats comunicatives orals i escrites, tant en castellà, català i anglès.
  • Persona dinàmica, resolutiva, autònoma i amb iniciativa.
  • Capacitat de lideratge i coordinació d’equips de treball diversos.
  • Excel·lent ús del paquet office.

Es valorarà:

  • Experiència com a soci actiu d’ESF o organitzacions afins.
  • Coneixement de gestió web i xarxes socials.
  • Estudis de grau superior .

Condicions de l’oferta:

  • Jornada:25 hores setmanals.
  • Lloc de treball: Seu d’Enginyeria Sense Fronteres a Barcelona (Múrcia 24, baixos).
  • Data d’incorporació: mitjans de setembre. 
  • Retribució: 15.100 euros /any brut. 
  • Flexibilitat horària i disponibilitat per viatjar.

Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de motivacions en pdf, a: organitzacio@esf-cat.org, indicant la referència REF: 2019/ExtractivesEuropa

Data límit: 7 de juliol de 2019.

Trobaràs tota la informació aquí

 

Entitat o associació:
Enginyeria Sense Fronteres (ESF)
Telèfon:
933 022 753