Skip to Content

Tècnic del grup territorial del Vallès Occidental i del Pla integral de Sabadell Sud
Descripció anunci:

La Plataforma per la Llengua és l’ONG del català. Una entitat dinàmica i en constant evolució, que des de fa 25 anys treballa per promoure el català com a eina de cohesió social als diferents territoris de parla catalana i en diversos àmbits.

La Plataforma per la llengua requereix incorporar un tècnic del grup territorial del Vallès Occidental i del Pla integral de Sabadell Sud.

Es requereix:

 • Persona dinàmica i proactiva.
 • Capacitat de treball en equip i de coordinació.
 • Disponibilitat horària.
 • Disponibilitat de treballar alguns caps de setmana.
 • Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma (poder organitzar, dissenyar i fer el seguiment de documents, actes, campanyes, etc.).
 • Capacitat de comunicació i de relacions públiques.
 • Informàtica: ofimàtica, internet i xarxes socials
 • Motivació per a la defensa de la llengua catalana
 • Català escrit i parlat (plena capacitat de redacció. Nivell C)
 • Carnet de conduir i cotxe propi.

Es valorarà:

 • Llicenciatura o grau.
 • Preferentment veí del Vallès Occidental.
 • Màster en gestió cultural o lingüística.
 • Coneixements del món associatiu de tot el domini lingüístic.
 • Coneixements de la situació de la llengua catalana a tot el domini lingüístic.
 • Coneixement del funcionament de l’Administració local (subvencions, permisos, llicències, etc.)
 • Coneixements de la comarca del Vallès Occidental.
 • Experiència en redacció de projectes.

Tasques:

La persona contractada passarà a formar part de l’àrea de domini lingüístic i l’àrea social de l’entitat i farà les tasques següents:

 • Coordinació i dinamització de l’activitat regular, de les campanyes i accions del grup territorial de la Plataforma per la Llengua Vallès Occidental.
 • Coordinació i dinamització de les activitats regulars dels diferents àmbits del Pla integral: lleure, educació, salut, comunitats religioses i comerç.
 • El tècnic és el canal de comunicació tècnic i habitual entre la Territorial i la resta de l’organització, a través del coordinador tècnic de les territorials.
 • Participació i coordinació territorialment de les campanyes que proposi la Plataforma per la Llengua.
 • Dinamització i seguiment del voluntariat que formen la Plataforma per la Llengua Vallès Occidental i el del Pla integral.
 • Coordinació i realització de les tasques de comunicació, relació amb la premsa local i comarcal, gestió de les xarxes socials, etc.
 • Redacció anual del Pla de Treball de la secció territorial, d’acord amb l’Executiva i la Direcció.
 • Execució de projectes, juntament amb el grup territorial i l’àrea social.
 • Redacció de la memòria anual final, juntament amb el grup territorial, l’àrea social i la Direcció.
 • Seguiment de les despeses i pressupostos.
 • Seguiment de possibles subvencions.
 • Elaboració del butlletí informatiu de la territorial i elaboració de les notes web del Pla integral.
 • Difusió dels actes que organitzin la territorial i el Pla integral.

S’ofereix:

 • Treball en un entorn dinàmic
 • Jornada laboral: 35 h a la setmana
 • El lloc de treball serà en una o diverses poblacions del Vallès Occidental. El repartiment d’hores es farà sempre segons les necessitats de la territorial i del Pla.
 • Retribució: 16.750€ anuals (12 pagues).
 • Contractació: Contracte de sis mesos, amb possibilitat de renovació.
 • Incorporació: Immediata després del procés de selecció.
 • En funció de l’experiència i coneixements de la candidatura, es preveu valorar el reajustament d’algunes de les tasques assignades.

Els interessats feu-nos arribar el Currículum Vitae i la Carta de presentació explicant la idoneïtat per cobrir la plaça convocada a l’adreça seleccio@plataforma-llengua.cat, indicant-hi la referència: Tècnic Vallès Occidental i Pla integral.

 

Entitat o associació:
Plataforma per la llengua
Telèfon:
933 211 803