Skip to Content

Tècnic de suport en comunicació al Centre de Sarrià
Descripció anunci:

Busquem una persona per incorporar-se a l’equip del Centre i Teatre de Sarrià com a suport en comunicació i difusió. L’oferta està subjecte a la contractació laboral en el marc del Programa de Garantia Juvenil.
Des del Centre treballem per la promoció de la cultura en tots els seus àmbits d’actuació entre tota la població de la Ciutat de Barcelona i especialment en l’àmbit del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Busquem una persona per incorporar-se durant sis mesos en pràctiques a l’equip tècnic i donar suport a direcció del Centre en l’àmbit de la comunicació. Aquesta és una oferta vinculada al Programa Garantia Juvenil.

Requisits obligatoris del Programa de Garantia Juvenil:

 • Ser beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i estar inscrit.
 • Esta inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • En possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol
  oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.
 • No haver participat a la convocatòria del Programa de Garantia Juvenil anteriors.

Definició de tasques:

 • Suport comunicació general de l’entitat (difusió d’activitats, representacions, concerts, òperes,
  etc… al teatre).
 • Donar suport en el desenvolupament informatiu i de continguts a les webs i altres canals comunicatius del Centre (butlletins, blocs, revistes, diaris, …).
 • Suport i gestió de les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, …).
 • Suport a la gestió de revista “L’Empremta del centre”.
 • Col·laborar en l’edició dels diferents models de la documentació del Centre.
 • Elaborar i fer seguiment de l’estratègia comunicativa en coordinació amb els responsables del Centre.
 • Actualització de les informacions d’activitats en les agendes de comunicació.
 • Seguiment i manteniment de les activitats a les xarxes socials.
 • Coordinar les accions de promoció amb els diferents grups i seccions del Centre, participant en els actes que aquests organitzin.
 • Gestionar els contactes amb mitjans de comunicació: notes de premsa, seguiment dels mitjans, etc.
 • Donar suport a la organització de les activitats generals i projectes Centre i en especial a les activitats del nostre Teatre de Sarrià.
 • Coordinar la promoció associativa del Centre en general, presencia a mostres i altres actes externs, etc.

Requisits per la plaça:

 • Llicenciat o estudiant dels darrers cursos de Periodisme o Comunicació.
 • Bon nivell de comprensió i redacció en català.
 • Coneixement i experiència en l’àmbit de la comunicació en entitats del associacionisme cultural i/o del tercer sector.
 • Coneixement ampli i domini de les eines TIC.
 • Coneixements MS Office, i de programes d’edició de fotografia i de vídeo.
 • Possibilitat de flexibilitat i adaptabilitat a les tasques i horaris del Centre.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixements tècnics bàsics de fotografia i gravació.

Habilitats personals:

 • Capacitat de treballar autònomament.
 • Habilitats per parlar en públic.
 • Responsable, compromesa.
 • Organitzada, resolutiva i polivalent.
 • Habilitats socials i interculturals.

Es valorarà:

 • Formació en el camp de les ciències de la comunicació.
 • Coneixement del teixit associatiu català.
 • Participació i experiència associativa i en moviments socials.
 • Ser soci/sòcia, voluntari/a i/o haver participat d’activitats de Centre.

S’ofereix:

 • Oferta subjecte a les condicions i finançament de la convocatòria per a la concessió de subvencions de Joves beneficiaris del programa de Garantia juvenil a Catalunya-TSF/1779/2017).
 • Contractació laboral durant 6 mesos en el marc del Programa de Garantia Juvenil 2017. Contracte de en pràctiques.
 • Retribució segons el que estableix el conveni del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (Oficial Administratiu/va – contracte pràctiques). Entre 15.000 i 16.000 euros brut/anual.
 • Jornada completa. L’horari serà estable però a la vegada adaptable a les necessitats i activitat de l’entitat i puntualment en caps de setmana.
 • Incorporació immediata. Abans 30/10/2018.
 • Jornada complerta, 40 hores setmanals.
 • Horari pels matins de 9 a 15 h. i un cap de setmana alternatiu per les tardes.
 • Lloc de treball: a la seu de l’Associació a Sarrià. C/ Pare Miquel de Sarrià, 8. 08023 Barcelona.

Interessats/es envieu el currículum i carta de presentació a cpsarriaa@gmail.com fins el dimecres 19 d’octubre a les 20 h (inclòs).
Per a més informació podeu contactar al 932 039 772.

 

Entitat o associació:
Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
Telèfon:
932 039 772