Skip to Content

Tècnic/a per al casal de barri Transformadors
Descripció anunci:

L’Associació Ateneu Transformadors obre una convocatòria per a la selecció i contractació d’una persona per unir-se a la gestió cívica del Casal de Barri Transformadors.

Funcions

 • Atenció, acolliment i informació al públic, de manera presencial, telefònica i per correu.
 • Seguiment de la cessió d’espais i acompanyament en la preparació i acondicionament posterior.
 • Suport en l’organització i desenvolupament de les activitats que es realitzin al Casal o  aquelles en les quals el Casal participi.
 • Coordinació amb les comissions existents en el Casal i aquells grups de treball eventuals que puguin sorgir per requeriment de l’activitat de l’equipament.
 • Assistència a les reunions de coordinació.
 • Suport tècnic en la preparació de projectes, memòries i justificacions descriptives i econòmiques relacionades amb l’Administració pública.
 • Crear o reforçar el vincle veïnal i amb les entitats del barri.

Requisits

 • Experiència amb projectes comunitaris i coordinació de xarxes veïnals.
 • Predisposició per a la flexibilitat horària i polivalència en les funcions per desenvolupar el projecte.
 • Capacitat de mediació i coordinació en la xarxa de treball del Casal.
 • Capacitat per a la creació de nous projectes.
 • Capacitat de gestió de subvencions i elaboració de memòries econòmiques.
 • Capacitat en l’elaboració de memòries d’activitat, amb avaluació de resultats segons indicadors i redacció d’informes de seguiment.
 • Coneixement del català oral i escrit.
 • Coneixement d’informàtica a nivell usuari i xarxes socials.

Es valorarà

 • Experiència en processos grupals i comunitaris.
 • Experiència en la coordinació d’equips de treball.
 • Proactivitat davant dels projectes del barri.
 • Coneixements sobre gestió comunitària.
 • Coneixement d’altres llengües (xinesa, àrab, anglès…).

Què s’ofereix

 • Incorporació: A pactar.
 • Contracte d’obra i servei vinculat a la durada del conveni firmat amb l’Ajuntament, amb possibilitat de continuïtat en cas de renovació o pròrroga del conveni.
 • Període de prova: 2 mesos.
 • Jornada: 25 hores setmanals.
 • Horari: De dilluns a divendres, principalment de 16.00 a 21.00 h; amb flexibilitat horària per cobrir algun matí, festiu o cap de setmana, en què haurà d’atendre les activitats del Casal.
 • Salari: Tècnic de Gestió Nivell B, 4 del conveni del lleure.

Les persones interessades han de fer arribar el seu CV a casaltransformadors@gmail.com

Data màxima d’enviament: 16 de maig de 2021 (inclòs).

 

Entitat o associació:
Casal de Barri Transformadors
Telèfon:
937 065 860