Skip to Content

Tècnic/a d’intervenció social – ACPP
Descripció anunci:

Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) – Catalunya busca una persona per al seu equip tècnic. La persona contractada s’encarregarà de gestionar els projectes d’Intervenció Social de la Delegació d’ACPP-Cataluña que els siguin assignats. Per tant, hauria d’idear, analitzar, identificar, formular, executar i fer el seguiment tècnic i econòmic dels projectes i tasques corresponents.

Funcions:

 • Supervisar, implementar els projectes i impulsar els projectes en l’àmbit d’intervenció social a Catalunya sota la seva responsabilitat.
 • Supervisar i fer seguiment als ingressos i despeses imputades als projectes, assegurant la conciliació de les dades financeres i comptables de les intervencions sota la seva responsabilitat.
 • Elaborar amb autonomia els informes tècnics i econòmics dels projectes, assegurant el compliment de la normativa i procediments.
 • Recolzament a la identificació i la formulació de projectes d’Intervenció Social de la Delegació d’ACPP-Catalunya sota la seva responsabilitat.
 • Treball amb centres i comunitats educatives relacionats amb els projectes.
 • Participació a reunions de consells de cooperació i grups de treball de diferents xarxes.
 • Coordinar els processos d’avaluació i auditoria i assegurar la devolució i difusió de resultats i recomanacions.

Perfil/Requisits:

 • Experiència en formulació i seguiment de projectes.
 • Imprescindible bon nivell de català i castellà, parlat i escrit.
 • Imprescindible bona capacitat de treball en equip, bona gestió dels temps, maneig de vàries tasques paral·leles, capacitat de resolució i bona gestió de situacions d’estrès.  Bones habilitats comunicatives i organitzatives.
 • Ús d’eina Excel a nivell avançat. Domini del paquet Windows-Office
 • Afinitat amb els valors de l’organització

Es valorarà positivament:

 • Domini de l’anglès i/o el francès.
 • Experiència en el món de la cooperació.
 • Bon ús de Xarxes Socials.
 • Capacitats creatives.
 • Experiència al món associatiu, l’activisme i l’interès en la incidència política.
 • Coneixements i experiència en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària
 • Coneixements addicionals en Enfocament basat en Drets Humans, Cultura de Paz, Interculturalitat i equitat de Gènere i Feminismes, entre uns altres.

Condicions de l’oferta de Treball:

 • Tipus de contracte: contracte per obra, jornada completa de 40 h setmanals
 • El salari segons l’escala salarial de l’organització.
 • Lloc de treball: Seu d’ACPP a Barcelona
 • Data d’Incorporació: Procés de selecció durant el mes de juny i juliol. Incorporació al mes de juliol.

La persona interessada pot enviar el seu CV i carta de motivació a l’adreça catalunya@acpp.com amb la següent referència a l’assumpte: “Vacant tècnic / a de Intervenció Social+ Nom i cognom de la persona candidata” fins el 3 de juliol 2020.

Els CV enviats fora de termini no es tindran en compte en el procés de selecció. Només es contestaran aquelles candidatures que siguin pre-seleccionades.

En la selecció de CV i de perfil definitiu, es tindrà en compte l’equilibri de gènere en el relacionat amb el sector sub-representat.

 

Entitat o associació:
Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)
Telèfon:
932 681 496