Skip to Content

Tècnic/a de projectes de cooperació internacional
Descripció anunci:

Per a incorporar-se a l’equip de Cooperació Sud a Barcelona, sota la supervisió de la Coordinació Financera Sud.

Data límit 10 de juliol del 2019.

Funcions:

 • Preparació d’expedients de sol·licituds de finançament per a projectes de cooperació adaptant la informació disponible de cada projecte a un model concret per a cada finançador.
 • Elaboració dels informes pels finançadors, a partir de la informació rebuda de les Coordinacions Regionals. Informes:
  • Tècnics: revisions tècniques dels informes y retroalimentació a les coordinacions regionals.
  • Financers: gestió pressupostària i financera (integració de despesa, control de transferències, tipus de canvi i gestió d’arxius excel).
 • Suport a la gestió dels processos d’auditoria.
 • Gestió de les sol·licituds de pagaments procedents de les Coordinacions Regionals.
 • Sistematizació i actualització de tota la informació relativa al finançament (convocatòria, bases, reglaments financers, formats…).
 • Traspàs de informació al seu responsable directe, a les Coordinacions Regionals, i al Departament de Gestió.
 • Actualització de la planificació de tots els expedients de projectes gestionats des del departament Sud.
 • Gestió i resolució de les demandes i interessos de caràcter tècnic i operatiu dels finançadors.
 • Gestió i resolució de les demandes i interessos dels diferents interlocutors (Departament de Gestió i Departament de Cooperació Nord).
 • Participació i aportacions de valor en els processos d’identificació i formulació de projectes.

Perfil:

 • Llicenciatura universitària.
 • Experiència en cooperació internacional. Treball a ONG de Desenvolupament i en gestió de projectes de cooperació.
 • Experiència en formulació i seguiment de projectes de desenvolupament; de les administracions locals, nacionals i internacionals. Desitjable experiència en la gestió de convenis AECID.
 • Domini de Excel, Word y gestió de correu electrònic.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Imprescindible coneixement de castellà i francès (oral y escrit). Desitjable coneixement d’anglès i català.
 • Coneixements sobre el procés global de lluita per la sobirania alimentària: agronomia, agroecologia, gestió de projectes d’economia social…
 • Desitjable coneixements sobre la perspectiva de gènere i la seva aplicació pràctica.
 • Disponibilitat per viatjar.

Condicions laborals:

 • Contracte inicial de 2 anys amb possibilitat de pròrroga.
 • Jornada laboral: 35 hores setmanals (ampliable si és possible).
 • Lloc de treball a la Seu de Justícia Alimentària a Barcelona.
 • Salari segons la escala salarial de Justícia Alimentaria.
 • Incorporació immediata.

Les persones interessades poden enviar CV i carta de motivació personal indicant Ref. Cooperació Sud a: administracion@justiciaalimentaria.org

El termini de presentació de candidatures en la convocatòria interna finalitzarà el 10/07/19.

Només seran valorades les candidatures que incloguin CV acompanyat de carta de motivació personal.

 

Entitat o associació:
Justícia Alimentària
Telèfon:
934 237 031