Skip to Content

Tècnic/a de llum i so al teatre
Descripció anunci:

L’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià necessita una persona per donar suport a la gestió del Teatre de Sarrià com a tècnic de llum i so. Entre aquestes tasques s’inclouen principalment: Les tasques de suport a la gestió del teatre, la gestió dels sistemes tècnics de llum i so, l’atenció als responsables dels diferents grups, al públic i visitants i la gestió dels diferents espectacles i actes que s’hi desenvolupen, especialment tots els vinculats a la gestió escènica. Col·laborarà també en altres tasques vinculades a la gestió de l’associació.

Data límit: dilluns 21 d’octubre a les 20 h.

Funcions:

 • Atenció als socis i usuaris del Centre i el Teatre
 • Muntatge d’espectacles i actes al teatre
 • Gestió dels sistemes tècnics de llums i escenografia en general
 • Utilització de les taules de llum i so i la resta d’aparells tècnics del teatre
 • Seguiment de les reserves dels diferents grups escènics al Teatre
 • Atenció a responsables de grups i visitants al teatre
 • Tasques de manteniment de les instal·lacions
 • Atenció al públic del teatre i control dels accessos
 • Elaboració i enviament de documentació (e-mails)
 • Suport en la gestió de les tasques del arxiu
 • Atenció telefònica i presencial

Requeriments:

 • Títol universitari, CFGS o CFGM
 • Domini del català parlat i escrit
 • Domini de MS Office (Word i Excel especialment)
 • Domini de les xarxes socials

Es valorarà:

 • Formació i/o pràctica en gestió escènica, i particularment alumnes de centres de formació
  de tècnics del espectacle o del Institut del Teatre.
 • Tenir coneixements en gestió administrativa i gestió en associacions.
 • Formar o haver format part del moviment associatiu.

Imprescindible:

 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer
  del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i estar inscrit.
 • Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic
  d’Ocupació de Catalunya.
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de
  Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es
  desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Característiques de l’oferta:

 • Oferta subjecte a les condicions i finançament de la convocatòria per a la concessió de
  subvencions de Joves beneficiaris del programa de Garantia juvenil a Catalunya.
 • Contracte en pràctiques per 6 mesos a jornada complerta, 40 hores setmanals.
 • Incorporació immediata. Límit 30/10/19.
 • Horari pels matins de 9 a 15 h. i cap de setmana alternatiu.
 • Retribució segons el que estableix el conveni del sector del lleure educatiu i sociocultural de
  Catalunya (Oficial Administratiu/va – contracte pràctiques). Entre 15.000 i 16.000 euros
  brut/anual
 • Lloc de treball: al Teatre de Sarrià. C/ Pare Miquel de Sarrià, 8. 08023 Barcelona

Les persones interessades envieu un correu electrònic amb el vostre currículum i carta de motivació
a l’Associació a l’adreça: cpsarriaa@gmail.com.

Data límit: dilluns 21 d’octubre a les 20 h.

 

Entitat o associació:
Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarri
Telèfon:
932 039 772