Skip to Content

Tècnic/a de l’àrea de cooperació i educació per a la Justícia Global (EpJG)
Descripció anunci:

En coordinació amb l’equip de l’Àrea de Cooperació i Educació per a la Justícia Global (EpJG), donarà suport al desenvolupament del projecte “Promoció del rol la societat civil siriana, jordana, kurda i catalana en la transformació de les causes del conflicte de Síria a través d’estratègies integrals per a la Prevenció de l’Extremisme Violent amb enfocament de gènere (Iraq (Kurdistan), Jordània i Catalunya)” desenvolupat en coordinació amb l’Associació Novact. Data límit 6/03/2020.

Funcions principals:

 • Donar suport integral al desenvolupament del projecte (gestió, seguiment i avaluació) així com a la gestió de la subvenció vinculada al projecte.
 • Desenvolupar la programació de les accions del projecte en què participa la Fundació Autònoma Solidària i fer-ne el seguiment, en coordinació amb l’entitat promotora del projecte i la resta d’agents participants (entitats, grups de recerca):
  • Organitzar l’acollida de persones estudiants i investigadores provinents d’universitats del Kurdistan iraquià i Jordània per a la seva participació en un programa d’acollida especialitzat en Prevenció d’Extremismes Violents.
  • Coordinar la realització d’un estudi pilot sobre missatges d’odi a les xarxes socials a Catalunya amb enfoc de gènere, en col·laboració amb els grups de recerca de la universitat.
  • Dissenyar i implementar una campanya comunicativa de sensibilització en matèria de Prevenció de l’Extremisme Violent a Catalunya.
  • Organitzar un seminari internacional a Catalunya per tal de debatre i reflexionar sobre el paper de la societat civil de les poblacions refugiades i d’acollida en la prevenció dels conflictes violents.
 • Recollir i analitzar indicadors, realitzar informes i reunions de coordinació i seguiment.
 • Donar suport a les tasques de comunicació vinculades al projecte (web, xarxes socials, disseny de materials)
 • Treballar en xarxa en el marc del projecte amb agents universitaris i entitats externes, en l’àmbit local i europeu.
 • Donar suport general a l’Àrea de Cooperació i Educació per a la Justícia Global, en accions generals i/o puntuals.

Requisits:

Formació:

 • Titulació de Grau, Diplomatura o Llicenciatura preferentment en els àmbits de l’Educació, les Ciències Socials o les Ciències de la Comunicació.

Experiència prèvia:

 • Experiència en el desenvolupament de projectes, accions d’incidència curricular, campanyes de sensibilització o activitats de formació i reflexió (tallers, seminaris, jornades en defensa dels drets humans, de les persones refugiades i migrants i/o de la prevenció dels extremismes violents.
 • Experiència en la gestió de convocatòries de subvencions (formulació, execució i justificació de projectes) en matèria de Cooperació i Educació per al Desenvolupament (EpJG).

Coneixements d’idiomes:

 • Català, castellà: equivalent a nivell C2 del MECR
 • Anglès: equivalent a nivell C1 del MECR.

Altres Coneixements:

 • Coneixements avançats de les eines ofimàtiques (Excel, Word, i Power Point), i de les xarxes socials.

Mèrits que també es valoraran:

 • Formació de màster i/o postgrau en l’àmbit de la Cooperació Internacional i la Justícia Global i/o la intervenció social i comunitària.
 • Experiència laboral o voluntària en entitats d’acció social per al desenvolupament de projectes d’atenció adreçats a col·lectius en risc d’exclusió social.
 • Experiència en la coordinació i gestió d’equips de voluntariat.
 • Experiència de gestió de projectes d’intervenció o recerca vinculats a l’àmbit de la cooperació internacional, social i/o educatiu.
 • Coneixement del context sociopolític dels països objecte del projecte (Kurdistan iraquià, Jordània i Catalunya).
 • Experiència de voluntariat social i/o implicació en espais de participació ciutadana/ moviments socials.
 • Coneixement d’altres llengües (especialment francès i/o àrab).

Dedicació i contraprestacions:

 • Contracte laboral temporal vinculat al projecte
 • Jornada laboral de 35 h/setmanals en horari de matins i tardes
 • Retribució: 19.926,49 € bruts/anuals
 • Lloc de treball: campus de la UAB de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 • Incorporació prevista: març 2020

Sol·licituds

Les sol·licituds s’han d’enviar fins el dia 6 de març de 2020 adjuntant un Currículum Vitae en format pdf i una carta de motivació a l’adreça fas.seleccio@uab.cat, especificant la referència: Tècnic/a Cooperació.

 

Entitat o associació:
Fundació Autònoma Solidària
Telèfon:
-