Skip to Content

Tècnic/a de cooperació Base-A
Descripció anunci:

Base-A és una associació enfocada en la transformació social a través de l’arquitectura. En base a aquesta finalitat, es desenvolupen projectes de cooperació local i internacional, així com activitats de sensibilització i cicles de tallers, que busquen el disseny de solucions amb materials ecològics i de baix cost. Aquests coneixements es desenvolupen mitjançant el treball conjunt entre professionals i comunitat universitària, conjuntament amb la comunitat local on s’executen els projectes. L’associació està formada majoritàriament per estudiants i joves professionals. Busquem una persona per incorporar-se a l’equip tècnic, a l’àrea de coordinació, gestió i administració de l’entitat.

Funcions:

 • Suport en el disseny i gestió de projectes de cooperació i sensibilització: fer recerca, elaborar i presentar estudis.
 • Fund-raising en diversos àmbits: formulació de projectes de finançament a entitats públiques, RSC a empreses privades, gestió de crowd-fundings en webs, organització d’events benèfics, etc…
 • Realitzar tasques relacionades amb la formulació, el seguiment i l’avaluació de projectes de cooperació i d’educació.
 • Gestionar el pressupost de l’entitat i supervisar els pressupostos dels projectes.
 • Elaborar informes, estudis i documents relacionats amb els projectes de l’associació.
 • Mantenir relacions institucionals. Establir i mantenir contactes amb les Institucions Públiques, empreses privades i buscant noves col·laboracions.
 • Suport general a les activitats de l’entitat.
 • Dinamització, suport i facilitació dels grups de treball dels diferents projectes de l’Entitat.

Requisits:

 • Imprescindible domini del català i castellà (nivell C) i nivell alt d’anglès i/o francès.
 • Imprescindible domini a nivell usuari del paquet Ms. Office
 • Desitjable Coneixements bàsics de disseny gràfic i comunicació.
 • Desitjable Coneixement i/o experiència en gestió de projectes.
 • Desitjable experiència a l’hora de formular, fer seguiment i justificar projectes de cooperació per al desenvolupament i/o sensibilització, tant des del punt de vista narratiu com econòmic.
 • Desitjable Amplis coneixements dels reglaments de justificació de les subvencions de cooperació internacional al desenvolupament o sensibilització i del marc lògic.
 • Desitjable experiència en educació no formal, facilitació i dinamització de grups.
 • Desitjable experiència en l’àmbit del voluntariat internacional i local.
 • Desitjable coneixement del teixit associatiu català.

Habilitats personals:

 • Capacitat de treballar autònomament.
 • Responsable, compromesa i proactiva.
 • Organitzada, resolutiva i polivalent.
 • Iniciativa, creativitat.
 • Habilitats socials i interculturals.
 • Capacitat de gestió de conflictes i situacions o períodes d’activitat molt intensa.

Es valorarà:

 • Estudis en el camp de la gestió i l’administració d’empreses, econòmiques o secretariat i administració.
 • Participació i experiència associativa i en moviments socials.
 • Experiència en coordinació d’equips pluridisciplinars i en “fund-raising”.
 • Coneixements de l’administració pública local, autonòmica de Catalunya, Estatal i de la Unió Europea.

S’ofereix:

 • Col·laboració remunerada en les tasques de gestió, administració i fund-raising de l’Associació Base-A
 • Contracte de serveis (persona en règim d’autònoms)
 • L’horari serà estable però a la vegada adaptable a les necessitats i activitats de l’entitat i de la persona.
 • Tipus de Jornada: 20 h/setmana
 • Retribució segons barem de l’entitat.
 • Incorporació immediata un cop finalitzat el procés de selecció (inicis de febrer 2019).

Informació requerida:

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats poden enviar el seu currículum i carta de motivació al següent correu electrònic coord.basea@gmail.com amb la referència “Tècnic/a de cooperació Base-A”

 

Entitat o associació:
Associació Base-A
Telèfon:
682 416 101