Skip to Content

Tècnic/a de cooperació a l’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)
Descripció anunci:

ACPP – Catalunya busca una persona per al seu equip tècnic. La persona contractada s’encarregarà de gestionar els projectes de Cooperació de la Delegació d’ACPP – Catalunya que els siguin assignats. Per tant, hauria de formular, fer el seguiment tècnic i econòmic i preparar els informes dels projectes i tasques corresponents.

Funcions:

 • Supervisar la implementació tècnica dels projectes a terreny sota la seva responsabilitat.
 • Assegurar que els requisits són compresos i aplicats per l’equip del projecte, donant suport a l’equip d’ACPP a terreny, realitzant viatges de seguiment tècnic i economicofinancer.
 • Supervisar i fer seguiment als ingressos i despeses imputades als projectes, assegurant la conciliació de les dades financeres i comptables de les intervencions sota la seva responsabilitat.
 • Elaborar amb autonomia els informes tècnics i econòmics dels projectes, assegurant el compliment de la normativa i procediments.
 • Coordinar els processos d’avaluació i auditoria i assegurar la devolució i difusió de resultats i recomanacions.
 • Participació a reunions de consells de cooperació i grups de treball de diferents xarxes.

Requisits:

 • Experiència en formulació i seguiment de projectes.
 • Imprescindible bon nivell de català i castellà (parlat i escrit) i francès.
 • Capacitat de treball en equip, bona gestió dels temps, maneig de vàries tasques paral·leles i bona gestió de situacions d’estrès. Bones habilitats comunicatives i organitzatives.
 • Ús d’eina Excel a nivell avançat. Domini del paquet Windows-Office.
 • Afinitat amb els valors de l’organització.

Es valorarà:

 • Experiència al món associatiu, l’activisme i l’interès en la incidència política.
 • Coneixements i experiència en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària.
 • Coneixements addicionals en Enfocament basat en Drets Humans, Cultura de Paz, Interculturalitat, i equitat de Gènere i Feminismes, entre uns altres.
 • Bon nivell d’anglès

Condicions de la plaça:

 • Tipus de contracte: contracte per obra, jornada completa de 40 h setmanals.
 • El salari segons l’escala salarial de l’organització.
 • Lloc de treball: Seu d’ACPP a Barcelona.
 • Data d’Incorporació: Procés de selecció durant el mes de agost i setembre. Incorporació al mes de novembre.

La persona interessada pot enviar el seu CV i carta de motivació a l’adreça catalunya@acpp.com amb la següent referència a l’assumpte: “Vacant tècnic / a de Cooperació + Nom i cognom de la persona candidata” fins el 30 de juliol del 2019.

Els CV enviats fora de termini no es tindran en compte en el procés de selecció. Només es contestaran aquelles candidatures que siguin preseleccionades.

En la selecció de CV i de perfil definitiu, es tindrà en compte l’equilibri de gènere en el relacionat amb el sector sub-representat.

Més informació: http://www.acpp.com

 

Entitat o associació:
Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)
Telèfon:
933 105 728