Skip to Content

Tècnic/a de comunicació a la Federació ECOM
Descripció anunci:

Oferta de treball subjecta a la concessió i a les condicions de la subvenció de Joves beneficiaris del programa de Garantia juvenil a Catalunya. Data límit 20/10/2019.

No s’acceptaran candidatures de persones no inscrites al programa de Garantia Juvenil.

Tasques a realitzar: en dependència de la Responsable de Comunicació

 • Suport en la gestió del web corporatiu i la generació de continguts web, butlletins, newsletters…

 • Suport en la gestió de les xarxes socials de l’organització.

 • Elaboració del clipping de premsa diari.

 • Suport en l’elaboració d’accions de premsa i en el seguiment amb els mitjans de comunicació.

 • Col·laboració en l’elaboració de materials corporatius (presentacions, tríptics, memòria…).

 • Col·laboració en la preparació i desenvolupament d’actes de l’entitat.

 • Gestió amb proveïdors externs.

 • Gestió i actualització de bases de dades de contactes.

Es demana

 • Titulació: Grau en Comunicació Audiovisual i/o Comunicació a les Organitzacions i/o Periodisme i/o Publicitat i Relacions Públiques.

 • Nivell alt de català i castellà parlat i escrit.

 • Domini del Paquet Office.

Competències

 • Treball en equip.

 • Compromís.

 • Adaptació als canvis i polivalència.

 • Creativitat.

 • Capacitat d’organització i planificació del treball.

 • Capacitat d’iniciativa i proactivitat.

 • Capacitat resolutiva.

 • Capacitat de comunicació i interrelació amb diferents públics.

 • Capacitat analítica.

Requisits obligatoris del Programa de Garantia Juvenil

 • Persona beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

 • Inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 • En possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat

 • Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Es valorarà

 • Formació complementària en Màrqueting i Publicitat, i Relacions Públiques i Protocol.

 • Coneixements de programes de disseny gràfic (Photoshop, Adobe In design, Freehand…).

 • Coneixement de l’àmbit associatiu català, i en especial de l’àmbit de la discapacitat, i motivació per la tasca social.

 • Persones amb discapacitat.

S’ofereix

 • Incorporació: 31/10/2019.

 • Jornada laboral: 35 hores setmanals

 • Contracte de pràctiques i amb la categoria professional de tècnic mig.

 • Retribució de: 1347,31€ bruts mensuals (per 14 pagues).

 • Lloc de treball: seu d’ECOM Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a)

Forma de lliurament

Data límit de recepció de CV 20/10/2019

Especificant REF 13/19 Tècnic/a de comunicació

Adreça electrònica: comunicacio@ecom.cat

 

Entitat o associació:
Federació ECOM
Telèfon:
934 515 550