Skip to Content

Tècnic/a d’administració i comptabilitat del Centre Delàs – Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs
Descripció anunci:

El Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs és una entitat independent d’anàlisi de pau, seguretat, defensa i armamentisme dedicada a realitzar investigació i incidència política i social sota un prisma de cultura de pau, sobre els efectes negatius del militarisme i els conflictes armats. Les principals línies de treball són el comerç d’armes, el finançament de la indústria d’armes, la despesa militar, les forces armades, la indústria militar, la Investigació i el Desenvolupament (R+D) d’armes i les operacions militars a l’exterior.

El Centre Delàs compta amb un grup de al voltant de 40 experts que voluntàriament, realitzen tasques de recerca, anàlisi i incidència, que conformen el grup de treball de l’entitat. L’equip tècnic està composat per cinc treballadores, que gestionen els projectes de l’entitat amb un marc estatal i europeu de treball, però amb especial presencia a Catalunya, València, Euskadi i Andalusia, així com a Brussel·les, Berlin i Ginebra a través de les xarxes pacifistes en les que l’entitat en té un rol especialment actiu.

Objectius del lloc de treball:

El tècnic d’administració i comptabilitat del Centre Delàs és la persona responsable de gestionar de manera íntegra la comptabilitat i l’administració de l’entitat, tasques entre les quals s’inclou la gestió de socis. El tècnic d’administració i comptabilitat del Centre Delàs participarà activament en cooperació amb el tècnic d’administració i recursos humans en els processos de captació de fons públics i privats, així com en la formulació de propostes de finançament i de justificació de subvencions sota supervisió de la Coordinadora de projectes.

El tècnic d’administració i comptabilitat del Centre Delàs té com a superior jeràrquic el Coordinador del Centre Delàs i, en relació a la gestió directa dels projectes, a la Coordinadora de Projectes. Treballarà de manera coordinada amb el tècnic d’administració i recursos humans i estretament sota supervisió comptable de la Tresorera de l’Associació Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs.

Responsabilitats i tasques:

Realització de la comptabilitat de l’associació:

 • Comptabilitzar factures.
 • Actualització comptable a diari.
 • Seguiment de la comptabilitat analítica.
 • Control mensual de la comptabilitat per projectes.

Control de la caixeta:

 • Elaboració del full auxiliar arqueig de caixeta.
 • Realització dels pagaments i cobrament de caixeta.
 • Elaboració de rebuts.

Gestió de persones sòcies:

 • Gestió d’altes i baixes.
 • Seguiment, manteniment i actualització del llistat de sòcies.
 • Interlocució amb sòcies.
 • Gestió de l’apartat web i de les sol·licituds.
 • Cobraments: trimestrals, semestrals i anuals.

Elaboració de les Justificacions econòmiques i auditories dels projectes:

 • Supervisió i suport de la part econòmica de tots els projectes.
 • Elaboració de les justificacions econòmiques.
 • Elaboració de la part econòmica de les auditories.

Elaboració de les liquidacions per dietes i rebuts.

Gestió full auxiliar de despeses indirectes:

 • Creació d’una previsió de despeses indirectes i control i actualització d’aquesta.
 • Actualització de les noves despeses indirectes.
 • Imputació de les despeses indirectes per projectes.

Col·laborar en la gestió del full auxiliar Imputacions Salarials:

 • Creació d’una previsió de despeses Salarials, control i actualització d’aquesta.
 • Imputació de les despeses Salarials per projecte.

Altres activitats relacionades amb l’administració:

 • Suport administratiu a totes les tasques de gestió de projectes de l’entitat.
 • Participació e implementació dels canvis en la gestió i administració econòmica i estructural decidies en l’entitat.
 • Participar en la cerca, anàlisi i ampliació de les opcions de finançament de subvencions del Centre Delàs, tant de Catalunya, Espanya, Europa o la resta del món, i en l’elaboració i implementació d’una estratègia de captació de fons privats (fundacions, empreses, socis i donatius). Suport tècnic a altres activitats i tasques que siguin necessàries.

Requisits:

 • Formació superior o equiparable en administració i comptabilitat.
 • Experiència d’un mínim de dos anys en tasques d’administració i comptabilitat assimilables a les d’aquesta oferta de feina.
 • Coneixement dels aspectes administratius i comptables bàsics del tercer sector.
 • Català i castellà.

Es valorarà:

 • Haver treballat al tercer sector.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat de treball autònom i per objectius.

Condicions:

 • Contracte indefinit de 24 hores setmanals.
 • Condicions laborals i salarials segons conveni de l’entitat (inclou 9 dies de lliure elecció anuals i horari flexible).
 • Lloc de treball a Barcelona amb possibilitat de teletreball parcial.
 • Incorporació immediata (idealment al mes de juny).

Persones interessades enviar carta de motivació i CV a: info@centredelas.org (no es consideraran candidatures incompletes). Data límit: 12 maig 2021.

 

Entitat o associació:
Centre d’Estudis per la Pau J.M
Telèfon:
934 411 947