Skip to Content

Tècnic/a – Casal de Joves del Poblenou – Can Ricart
Descripció anunci:

Fa dos anys de l’obertura del casal de Joves del Poblenou – Can Ricart, un equipament municipal destinat als joves al barri del Poblenou. Està gestionat de forma voluntària per la Coordinadora d’Entitats Juvenils del Poblenou La Xemeneia i el seu òrgan decisori és l’assemblea gestora.

Actualment el casal compta amb una dinamitzadora juvenil però el creixement dels usuaris, les activitats, els projectes i els col·lectius del casal han fet necessària la incorporació d’una altre tècnica qualificada en el camp de la dinamització d’espais culturals i socials. Aquesta persona treballarà de forma conjunta amb l’altre dinamitzadora i amb l’assemblea gestora del casal per dotar de vida i activitat el Casal de Joves. Data límit 1 juliol 2019.

Tasques transversals a desenvolupar:

 • Vetllar pel compliment dels objectius del projecte del Casal de Joves Can Ricart.

 • Implicació en la globalitat del projecte.

Tasques específiques:

1. Organitzar i dinamitzar els serveis del Casal de Joves

 • Atendre les persones que acudeixen al casal i informar de les activitats i possibilitats que ofereixi el casal.

 • Acompanyament i assessorament als talleristes o formadors, adequació de l’espai i preparació i coordinació logística de les activitats i tallers.

2. Col·laborar en les tasques administratives i de gestió

 • Redacció de la memòria d’activitats i el projecte anual.

 • Petició de subvencions i justificació.

3. Realització de la comunicació i difusió a nivell d’equipament

 • Gestió i coordinació de la difusió gràfica de les activitats. (Disseny, impressió i difusió)

 • Difusió periòdica de les activitats en diferents xarxes socials (tasca compartida amb els projectes que hi tinguin lloc).

 • Promoció de les activitats realitzades a altres equipaments del territori o dels col·lectius del Casal de Joves.

 • Apropar el projecte del Casal al barri i viceversa.

 • Gestió de l’ús de l’espai del Casal.

 • Coresponsabilitat del manteniment de l’equipament i del material que hi ha en ell.

 • Coordinació i organització dels espais i el material de l’equipament.

4. Dinamitzar i coordinar els grups estables

 • Donar suport i assessorament als diferents projectes.

 • Promoure la interacció entre els diferents grups estables de l’equipament.

 • Promoure la realització d’activitats del mateix col·lectiu obertes al territori.

 • Programar formacions específiques per millorar les capacitats dels membres.

5. Suport en la redacció de les parts del projecte relacionades amb entitats, adolescents, assemblea, espais i tallers. Creació i disseny de projectes i memòries.

6. Assistència i participació a les reunions amb altres entitats i agents del barri o districte.

Requisits:

 • Formació en el camp social, preferentment Tècnic/a superior en animació sociocultural o integració social, estudis homologats en Gestió Cultural, Educació Social o similar.

 • Experiència en l’aplicació de metodologies participatives per a la dinamització de reunions, activitats i trobades.

 • Mediació i resolució creativa de conflictes. Cal que sigui una persona capaç de liderar i resoldre les situacions conflictives en cas que aquestes es donin.

 • Experiència en el treball amb joves.

 • Interès per la realitat juvenil a nivell Poblenou i a nivell ciutat.

 • Capacitat de comunicació i relació amb adolescents, joves, professionals, veïns/es i altres agents.

 • Certificat de penals actualitzat.

 • Coneixements intermedis en ofimàtica i capacitat en gestió comptable. Específicament nivell intermedi-alt de l’eina Excel i/o similars.

Es valorarà:

 • Haver nascut després de l’1 de gener del 1989.

 • Ens interessa que el segon dinamitzador sigui un home per qüestions de paritat.

 • Coneixements diversos en eines informàtiques.

 • Coneixement de les dinàmiques pròpies del Casal de Joves Can Ricart.

 • Coneixement dels equipaments i serveis del Districte i la ciutat.

 • Experiència en perfils similars, ja sigui en l’àmbit laboral o voluntari.

 • Títol de Director/a i/o monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.

 • Tenir experiència associativa en entitats juvenils.

 • Coneixement de la dinàmica pròpia del teixit associatiu del Poblenou.

 • Disponibilitat i flexibilitat horària.

S’ofereix:

 • Jornada laboral de 20 hores setmanals.

 • Horari fix: Dilluns i dimarts o dimecres de 17 a 21h i, Dijous i Divendres de 17h a 22h (=20h).

 • Incorporació : Setembre 2019

 • Sou segons el conveni de Lleure i Activitats Socioculturals (10.117,021 anuals bruts).

 • Duració del contracte: 1 any

 • Final del termini: 30 de Juny

Per tal de fer arribar la vostra candidatura, envieu-nos el vostre CV i una Carta de Presentació al correu: jovescanricart@gmail.com abans del 1 de juliol del 2019.

 

Entitat o associació:
Coordinadora d’Entitats Juvenils del Poblenou La Xemeneia
Telèfon:
637 837 868