Skip to Content

Tècnic/a a l’Associació Catalana de Professionals de Joventut (ACPJ)
Descripció anunci:

La persona contractada serà la responsable tècnica de tots els processos relacionats amb els projectes
de l’entitat, la comunicació, l’atenció al públic i la gestió interna de l’ACPJ. Data límit 19/08/2020.

Tasques:

 • Gestió tècnica de l’entitat: economia, informació, relació amb tots els agents i proveïdors
 • Disseny i execució de projectes d’atenció directa al col·lectiu professional, d’incidència política i
  social i de participació
 • Suport i acompanyament a la junta i a les persones associades de l’ACPJ
 • Redacció i gestió de materials i eines per a la comunicació externa de l’entitat (butlletí, webs, xarxes
  socials, premsa…)
 • Seguiment complet del cicle de subvencions de l’entitat
 • Seguiment tècnic i econòmic dels projectes de l’entitat
 • Dinamització i gestió dels serveis adreçats als socis i sòcies

Requisits:

 • Experiència demostrable en gestió associativa i de projectes
 • Titulació universitària o CFGS
 • Nivell C de català i nivell B2 d’anglès
 • Bona capacitat de comunicació oral i escrita en català
 • Domini de les eines informàtiques i ofimàtiques bàsiques
 • Coneixement d’eines de gestió de continguts web i xarxes socials

Es valorarà:

 • Formació i experiència en l’àmbit de les polítiques de joventut
 • Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre
 • Bona capacitat de treball i motivació
 • Saber treballar de manera autònoma
 • Experiència en projectes europeus i/o internacionals

Condicions:

 • Incorporació al setembre per cobrir una baixa de paternitat amb opció de contracte indefinit
 • Feina telemàtica de forma autònoma i presencial a la seu de l’entitat: Calàbria 120, Barcelona
 • Horari: 20 hores setmanals de dilluns a divendres i caps de setmana molt puntuals
 • Sou brut anual segons conveni de lleure com a coordinador/a de projectes: 11453,87 €

Procés de selecció i incorporació:

 • Enviament de CV i formulari fins el 19 d’agost a les 23:59
 • Entrevistes i proves de selecció telemàtiques durant la setmana del 24 al 28 d’agost
 • Relleu i incorporació al lloc de treball a partir del setembre (encara per definir)
  Podeu enviar-nos el currículum vitae a l’adreça electrònica info@joventut.info amb l’assumpte “OFERTA
  PLAÇA TÈCNICA ACPJ” i omplir el formulari.

 

Entitat o associació:
Associació Catalana de Professionals de Joventut
Telèfon:
622 892 905