Skip to Content

Responsable tècnica d’Incidència Social – Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere
Descripció anunci:

Enviar CV’s a plataforma@violenciadegenere.org fins el 07/04/2020

La Plataforma unitària contra les violències de gènere, cerca una persona per incorporar-se a l’equip de l’entitat.

Una persona tècnica que pugui responsabilitzar-se dels projectes d’incidència social que responen a la branca de la prevenció en violències de gènere.

Donada la situació actual de la covid-19, l’ENTREVISTA i la incorporació de treball serà ONLINE fins a nou avís.

Descripció de la Missió de l’entitat:

La Plataforma unitària contra les violències de gènere (PUCVG), és una entitat sense ànim de lucre, que impulsa i dona suport al conjunt del moviment social que lluita pels drets i la llibertat de les dones, per erradicar les violències masclistes. Des del teixit social i la ciutadania promovem el treball en xarxa, compartim, intercanviem idees, experiències i bones pràctiques per aconseguir-ho. Emprenem a nivell local, autonòmic, estatal i internacional diferents accions i projectes de prevenció, sensibilització, incidència i cooperació, amb les entitats i persones que formen part del moviment i que porten la seva expertesa per dur-los a terme, contribuint a la consecució dels objectius que ens marquem en cada etapa. Canalitzem les demandes de necessitats de les dones per què es transformin en mesures i polítiques i vetllem pel seu compliment.

Perfil d’actitud:

 • Convicció en la Missió, Visió, Valors i Objectius de l’entitat. Convençuda que un fort moviment unitari liderat per les dones, amb els valors del feminisme, la llibertat i la igualtat, és clau en aconseguir l’erradicació de la violència masclista.
 • Compromís en portar a terme els objectius acordats
 • Contribució en el treball de l’Assemblea, la Junta, l’equip, les entitats i les voluntàries per aconseguir el projecte global de l’entitat
 • Creativitat en innovar i trobar les solucions o propostes a les barreres que dificulten la lluita pels drets de les dones.

Competències:

El lloc requereix a una persona amb experiència en la gestió del cicle de projectes educatius en prevenció de les violències de gènere.

 • Coneixement i experiència en la formulació i justificació de projectes d’Educació pel desenvolupament i en la normativa de les diferents convocatòries de l’Agència Catalana per la Cooperació com les de Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona i altres.
 • Capacitat de coordinació i gestió dels projectes i habilitats de treball en xarxa amb les entitats que estan adherides a la Plataforma
 • Persona amb actitud de treball en equip, d’organització i sistematització del treball, creativa i innovadora, amb respecte i tolerància i amb capacitat de reflexió i autoaprenentatge

Requisits:

 • Experiència demostrable en la gestió de projectes: formulació, identificació i seguiment de projectes educatius
 • Experiència en treball amb moviments socials, treball en xarxa i incidència política
 • Coneixement en temes de gènere
 • Formació especialitzada en gestió de projectes.
 • Experiència en processos relacionats amb la intervenció coeducativa i prevenció de la violència de gènere.
 • Coneixement i experiència en la formulació i justificació  tècnica de projectes finançats per l’ACCD i l’Ajuntament de Barcelona Justícia Global.
 • Experiència de treball en equip
 • Bon nivell de la llengua catalana oral i escrita (nivell C, preferiblement acreditat)
 • Domini de Office i gestió del correu electrònic i Skype

Funcions:

 • Impulsar l’àrea d’incidència social vetllant pels objectius establerts en el projecte global de l’entitat
 • Responsable de coordinar, acompanyar i efectuar seguiment en la implementació dels diferents projectes en curs
 • Formular i justificar els projectes (part tècnica i financera)
 • Participar en la revisió i elaboració d’informes tècnics dels projectes, assegurant la correcta justificació econòmica, d’activitats i resultats segons els criteris de cada entitat finançadora.
 • Capacitat de respondre a requeriments i d’altres imprevistos en el transcurs de l’execució i la justificació de projectes (sol·licituds de canvis, resposta a requeriments, etc.).
 • Impulsar l’àrea vetllant per els objectius establerts en el projecte global de l’entitat.
 • Responsable de coordinar, acompanyar i efectuar seguiment a la implementació dels diferents projectes en curs.
 • Gestionar les tasques i treball de dues tècniques de l’àrea
 • Acompanyar en la coordinació dels  grups de treball amb entitats vinculades a l’àrea.
 • Col·laborar amb harmonia amb totes les persones de l’equip
 • Contribuir a les campanyes i projecte general de l’entitat
 • Col·laborar en els continguts de comunicació amb la responsable del tema
 • Participar en les activitats emblemàtiques que promou l’entitat

Condicions:

 • Jornada de 38’5 h setmanals
 • Contracte d’un any amb 2 mesos de prova
 • Lloc de treball a la seu de l’entitat, Via Laietana 16 Barcelona
 • Incorporació immediata
 • Retribució segons conveni d’Acció Social de Catalunya

Enviar CV i carta de motivació a: plataforma@violenciadegenere.org amb l’assumpte: tècnica incidència social, fins el 07/04/2020.

 

Entitat o associació:
Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere
Telèfon:
627 398 316