Skip to Content

Responsable de Mobilització – SETEM Catalunya
Descripció anunci:

SETEM Catalunya som una associació de solidaritat internacional independent i participativa que, juntament amb altres  organitzacions, vol sensibilitzar la ciutadania sobre les creixents desigualtats globals del nostre món i les seves causes i promoure les transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un món més just i solidari.

Cerquem una persona Responsable de l’àrea de Mobilització de l’entitat i encarregada de desplegar el Pla de Voluntariat i Activisme de SETEM Catalunya i assolir-ne els objectius. Entenem que cal poder proposar a les persones properes a SETEM Catalunya d’organitzar-se en grups de persones formades i alineades amb els objectius de l’entitat, proporcionar-les-hi formació acurada i dotar-les de capacitat operativa per actuar assumint els objectius de l’entitat en sensibilització, denúncia i incidència polítiques. Data límit 05/11/2019.

L’impuls de SETEM haurà de ser garantit per una base social diversa d’arreu de Catalunya, amb possibilitats reals a l’abast per implicar-se en el treball i la lluita que mena SETEM Catalunya. Serà fonamental promoure la implicació i la participació de les persones associades, voluntàries i activistes per a què puguin tenir la possibilitat de participar amb i a SETEM Catalunya i incrementar la capacitat de transformació social per la qual treballem diàriament. Per aconseguir aquests objectius és imprescindible pensar com volem que sigui el pas i la vivència de totes aquestes persones per SETEM Catalunya.

Funcions

 • Creació del mapa d’associades, voluntàries i activistes de SETEM Catalunya.

 • Elaboració d’una proposta i posta en marxa de l’articulació territorial de SETEM Catalunya.

 • Establir un pla d’acció anual, amb objectius assolibles, per desplegar una acció que enforteixi la presència de persones SETEM arreu del principat de Catalunya.

 • Preparar el suport, la formació i la dinamització dels equips de voluntaris i activistes dels diferents àmbits de l’entitat i la base social.

 • Crear un pla de creixement de sòcies, activistes i voluntàries de SETEM Catalunya, amb objectius semestrals.

 • Formació de responsables territorials de mobilització.

 • Creació del protocol de relació entre SETEM Catalunya i la seva àmplia base social, incloent el retorn a aquesta base social dels assoliments produïts per l’entitat.

 • Donar suport a les campanyes i accions de SETEM a través de la mobilització de sòcies, voluntàries, activistes i amigues de SETEM Catalunya.

 • Gestió i justificació tècnica i econòmica de projectes associats a l’àrea de mobilització.

 • Integrar-se a la Tercera Fase dels Camps de Solidaritat de SETEM, coordinant i planificant la formació conjuntament amb el Consell de Camps i també amb la tècnica de Camps.

 • Suport en l’organització d’activitats de l’àrea de campanyes: jornades, accions i esdeveniment a tota Catalunya i internacionalment.

Perfil requerit

 • Grau universitari, o llicenciatura, en enginyeries, sociologia o magisteri o activitat demostrable equivalent a aquestes disciplines.

 • Experiència mínima de 5 anys en posicions equivalents.

 • Capacitat organitzativa estratègica i de planificació.

 • Experiència de 4 anys en gestió de projectes. Preferible projecte europeu EuropeAid.

 • Experiència demostrable en la gestió / execució de cicles formatius formals, no formals i informals.

 • Experiència acreditable de voluntariat i/o activisme en moviments socials, formals o no.

 • Coneixement a l’entorn de la globalització econòmica i motivació per la justícia global i la solidaritat internacional.

 • Alta competència lingüística en llengües catalana, anglesa i una tercera.

 • Capacitat de redacció i d’oratòria.

 • Capacitat de treball en equip, en cercles de consentiment i en contextos multiculturals.

Serà valorat

 • Actitud i tarannà amb capacitat per a la mobilització.

 • Coneixement de metodologies participatives socials.

 • Sensibilitat en l’enfocament de gènere.

Condicions del lloc de treball

 • Lloc de treball: seu de SETEM Catalunya (Barcelona).

 • Jornada laboral de 30 hores setmanals.

 • Contracte d’obra i servei, amb possibilitat de continuïtat, amb cinc mesos de prova.

 • Flexibilitat horària.

 • Disponibilitat en caps de setmana.

 • Remuneració: aproximadament 20.200,00€ bruts anuals en 12 pagues.

 • Incorporació immediata

Les persones interessades han d’enviar un CV i referències laborals dels darrers 4 anys a candidatures@setem.org amb la referència “Oferta de treball: Responsable de Mobilització” fins el dimarts 5 de novembre de 2019.

 

Entitat o associació:
SETEM Catalunya
Telèfon:
934 415 335