Skip to Content

Responsable de Gestió Financera a la Plataforma unitària contra les violències de gènere
Descripció anunci:

La Plataforma unitària contra les violències de gènere, cerca una dona per incorporar-se a l’equip de l’entitat com a Responsable de la gestió financera. Data límit 31/01/2020.

Descripció de la Missió de l’entitat:

La Plataforma unitària contra les violències de gènere (PUCVG), és una entitat sense ànim de lucre, que impulsa i dona suport al conjunt del moviment social que lluita pels drets i la llibertat
de les dones, per erradicar les violències masclistes. Des del teixit social i la ciutadania promovem el treball en xarxa, compartim, intercanviem idees, experiències i bones pràctiques per aconseguir-ho. Emprenem a nivell local, autonòmic, estatal i internacional diferents accions i projectes de  prevenció, sensibilització, incidència i cooperació, amb les entitats i persones que formen part del moviment i que porten la seva expertesa per dur-los a terme, contribuint a la consecució dels objectius que ens marquem en cada etapa. Canalitzem les demandes de necessitats de les dones per què es transformin en mesures i polítiques i vetllem pel seu compliment.

Perfil d’actitud:

Convicció en la Missió, Visió, Valors i Objectius de l’entitat. Convençuda que un fort moviment
unitari liderat per les dones, amb els valors del feminisme, la llibertat i la igualtat, és clau en aconseguir l’erradicació de la violència masclista.
Compromís en portar a terme els objectius acordats
Contribució en el treball de l’Assemblea, la Junta, l’equip, les entitats i les voluntàries per
aconseguir el projecte global de l’entitat
Creativitat en innovar i trobar les solucions o propostes a les barreres que dificulten la lluita pels
drets de les dones.

Competències:
El lloc requereix a una persona amb experiència en la gestió financera i administrativa d’una entitat amb un perfil polivalent segons les necessitats que es requereixin

 • Coneixements i experiència en la realització i seguiment de pressupostos de les
  convocatòries de l’administració pública a nivell local i internacional
 • Coneixements i experiència en la tresoreria
 • Coneixements i experiència en la comptabilitat
 • Capacitat de gestió en aspectes generals i administratius de l’entitat
 • Persona amb actitud de treball en equip, d’organització i sistematització del treball, creativa i innovadora, amb respecte i tolerància i amb capacitat de reflexió i autoaprenentatge

Requisits:

 • Experiència demostrable en la gestió financera
 • identificació i seguiment de projectes a nivell econòmic
 • Coneixement i experiència en la justificació econòmica de projectes finançats per
  l’ACCD i l’Ajuntament de Barcelona
 • Experiència de treball en equip i habilitat de coordinació
 • Bon nivell de la llengua catalana oral i escrita (nivell C, preferiblement acreditat)
 • Experiència en processos relacionats amb la intervenció educativa i prevenció de la
  violència de gènere
 • Domini de Office i gestió del correu electrònic i Skype

Funcions:

 • Dur el control de les finances de l’entitat a nivell general
 • Responsable de coordinar, acompanyar i efectuar seguiment en la implementació dels diferents pressupostos dels projectes en curs
 • Formular i justificar els projectes (part financera)
 • Participar en la revisió i elaboració d’informes tècnics dels projectes, assegurant la correcta justificació econòmica, d’activitats i resultats segons els criteris de cada entitat finançadora.
 • Capacitat de respondre a requeriments i d’altres imprevistos en el transcurs de l’execució i la justificació de projectes (sol·licituds de canvis, resposta a requeriments, etc.).
 • Col·laborar amb harmonia amb totes les persones de l’equip
 • Contribuir a les campanyes i projecte general de l’entitat
 • Participar en les activitats emblemàtiques que promou l’entitat
 • Coordinació amb la Directora per a les decisions financeres
 • Coordinació amb entitat externa per al seguiment de la comptabilitat

Condicions:

 • Jornada de 38’5h setmanals
 • Lloc de treball a la seu de l’entitat, Via Laietana 16 Barcelona
 • Incorporació immediata
 • Retribució segons conveni d’Acció Social de Catalunya

Interessades cal enviar el CV a plataforma@violenciadegenere.org i el termini és fins al 31 de gener del 2020.

 

Entitat o associació:
Plataforma unitària contra les violències de gènere
Telèfon:
627 398 316