Skip to Content

Quina assegurança necessita la teva entitat?
Descripció anunci:

Ja es pot consultar la Guia d’Assegurances del Tercer Sector Social, un document que orienta les entitats a saber escollir quin producte assegurador contractar.

Per a la majoria de mortals, el món de les assegurances és sovint desconegut i enrevessat. Per al tercer sector, que abraça entitats molt diverses regulades per múltiples convenis i normatives, la dificultat per escollir l’assegurança adient s’intensifica.

Quina assegurança necessito? Cada quant l’he d’actualitzar? A la falta de coneixement sobre el tipus d’assegurança que cal que contractem se li suma la desconfiança generalitzada cap a les companyies asseguradores. Pago per assegurances inútils? Em cobreixen del tot?

Des d’aquesta setmana, molts d’aquests dubtes es poden resoldre a través de la Guia d’Assegurances del Tercer Sector Social, que ja es pot consultar en línia. El document simplifica la terminologia utilitzada en la presentació dels principals productes asseguradors i resumeix les obligacions asseguradores a què estan sotmeses les organitzacions sense ànim de lucre.

Document ‘online’ i en constant actualització

En definitiva, el dossier serveix per posar-se una mica al dia del que ofereix aquest sector i perquè les entitats comptin amb un ‘background’ abans de contractar qualsevol servei.

A la presentació de la Guia, impulsada per La Confederació i elaborada per Suport Associatiu-Fundesplai i Arç Cooperativa, els ponents van remarcar que no es tracta d’una “bíblia sagrada i completa”, sinó que s’anirà actualitzant i ampliant amb el temps. Per aquest motiu només està publicada a Internet i no compta amb una versió en paper.

Els canvis que calguin fer al document s’introduiran en funció de l’evolució del marc legal i de les demandes de les entitats. Hi ha múltiples excepcions i factors a tenir en compte a l’hora de contractar una assegurança, i en funció de l’activitat de cada organització, es presenten casos molt variats.

Un consell: demaneu assessorament

Per aquesta raó, Víctor Garcia, cap de Suport Associatiu, va recomanar a la quarantena de representants d’entitats presents a l’acte que, a més de consultar la Guia, busquin un assessorament especialitzat en assegurances.

I si aquest assessorament ve d’una entitat sense ànim de lucre especialitzada en el tercer sector, encara millor. Una de les entitats que ofereix aquest servei de consultoria és Suport Associatiu-Fundesplai, que compta amb un equip jurídic que analitza les peculiaritats i necessitats de les associacions i fundacions per recomanar-los l’assegurança més adaptada a cadascuna d’elles.

Contingut de la Guia

La Guia compta amb diverses fitxes que resumeixen les característiques bàsiques dels diferents tipus d’assegurances útils per al tercer sector. Entre aquestes es troben les assegurances de responsabilitat civil professional, D&O, d’automòbils, avals de l’administració… Cada resum inclou una breu descripció, un llistat d’avantatges i l’explicació de les modalitats existents.

A més, a partir de l’anàlisi de 120 normatives i convenis, el document relaciona cada llei amb l’obligació asseguradora que comporta. Per exemple, les entitats que s’acullen al conveni d’acció social amb infants, joves, famílies i altres en situació de risc, podran saber que necessiten una assegurança de responsabilitat civil per sinistre amb un capital assegurat de 300.000 euros, i una d’accidents de 18.000 euros en cas de mort i fins a 30.000 en cas d’invalidesa permanent.

El document també presenta el conjunt de riscos a gestionar per les organitzacions i detalla les diferents maneres d’entomar-los. Un capítol està dedicat a descriure els elements que prenen part en la gestió de sinistres i en un altre s’aprofundeix en les entitats que hi intervenen (mediadores, asseguradores, reasseguradores, pèrits i el Consorci de Compensació d’Assegurances).

Finalment, s’expliquen els aspectes clau del mercat assegurador que treballa amb valors ètics i solidaris, un àmbit en el qual és especialista Arç Cooperativa.

Per a qualsevol dubte, recordeu que podeu comptar amb l’assessorament gratuït per a entitats que ofereix Xarxanet a través d’aquest formulari.

Entitat redactora: Suport Associatiu – Jurídic

Autor/a: Júlia Hinojo
 
 
Entitat o associació:
Suport Associatiu-Fundesplai
Telèfon:
934 747 450