Skip to Content

Projecte de Voluntariat Europeu: Cross Border Education -A step to a Career
Descripció anunci:

Títol del projecte: Cross Border Education -A step to a Career

Organització coordinadora: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Organització d’acollida: Powiatowy Zespol Nr 4 Szkol Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oswiecimiu

Durada del projecte: 10mesos (25 d’agost 2019 – 26 de juny 2020)A on: Oświęcim, Polònia

Vacants: 1voluntari/a

L’institutPZ4SEG, juntament amb FRSP, amb l’ajuda de voluntaris/es europeus, volen influir en la imatge positiva de l’escola i el sistema educatiu amb perfil tècnic i professional. PZ4SEG és una escola de formació professional i tècnica. Amb l’ajuda de diverses activitats, utilitzant l’educació no reglada, volen promoure l’aprenentatge a través de l’acció i la pràctica. Promoure l’ensenyament del treball en grup, la creativitat, la independència i la responsabilitat de les decisions. El mercat necessita que les persones estiguin obertes a les innovacions i estiguin preparades per a l’aprenentatge permanent. En la carrera professional, avui necessitem guanyar noves competències constantment. Volen involucrar voluntari/es estranger/es per activar la joventut local (no només els alumnes sinó la comunitat local), obrir-los a la cooperació internacional, , i també a les activitats locals. Gràcies al projecte es crearà un espai per obtenir experiència, desenvolupament personal dels joves, permetre el multilingüisme i l’educació intercultural.

Tasques concretes:

 • Millorar i ampliar les habilitats lingüístiques dels estudiants. Preparació lingüística dels joves per a viatges estrangers, intercanvis de joves, formació, treball en xarxa d’àmbit del turisme, internacional, etc. a través de tàndem d’idiomes, role-playing, etc.)
 • Activitats culturals com tallers culinaris, presentació del país d’origen de la persona voluntària, esdeveniments a les escoles, suport a l’organització de concerts benèfics, organització de Jornada Europea a l’escola.
 • Activitats per la preparació per entrar al mercat laboral: Presentació d’un visitant / turista típic d’un determinat país: simulacions, escenes genèriques; presentant formes de treball atractives, per exemple: dinamitzador. Preparació per pràctiques estrangeres. Escriure una CV / carta de presentació adequada; com preparar-se per a entrevistes de treball, etc.
 • Liderar les Euroclubs i el Volunteer Club:
  • Realització de tallers (sobre tolerància, interculturalitat, drets humans, democràcia, etc.);
  • Activitats extraescolars (clubs d’idiomes, activitats esportives i de ball, clubs literaris o artístics);
  • Executar un punt d’informació connectat amb el Club Juvenil on els joves discutiran temes com: actitud davant la integració europea, situació sociopolítica a Europa; tolerància; sistemes educatius i oportunitats per a joves…
 • Animació de la comunitat local: nits de jocs de taula, club d’idiomes per a gent gran, nits culturals, etc.
 • Promoció del programa Erasmus+: presentacions, articles, blogs, etc.
 • Crear iniciatives pròpies, planificar i organitzar mini-projectes/accions que es puguin implementar localment, en funció de les necessitats definides per la comunitat local i el/la voluntari/a.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional(fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal(mentor)i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte. Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel SVE.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 17 i 30 anys, que no hagin realitzat un SVE amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació)

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació)

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un correu a: info@catalunyavoluntaria.cat

 
Entitat o associació:
Fundació Catalunya Voluntària
Telèfon:
934 124 493