Skip to Content

Programació d’activitats de Fronteres Invisibles
Descripció anunci:

Fronteres Invisibles es tracta d’un projecte educatiu que trenca murs mitjançant el diàleg i la comprensió dels problemes reals que ens envolten. Concretament, es centren en treballar les migracions i tot el que se’n desprèn d’aquestes. S’estableix el diàleg i es comprèn a través d’un joc de taula que ells mateixos han dissenyat i han creat. Aquest joc de rols, mostra l’escenari amb el qual es troba una persona immigrant quan arriba a l’Estat Espanyol i ha de gestionar el seu ingrés com a persona regular en el país. L’objectiu del mateix és que el personatge aconsegueix el permís de residència. Per fer-ho, haurà de recórrer un taulell que posarà la seva vida contra les cordes.

El joc és l’eina que ens permet abordar la vessant més burocràtica de la situació i també la més social, un instrument lúdic que ens possibilita parlar amb tranquil·litat, amb qualsevol persona, sobre qualsevol tema.

Han elaborat diferents dinàmiques que els permeten entrar a diferents espais i dinamitzar-ho per tal de posar de relleu tots aquests aspectes comentats anteriorment.

Ho fan mitjançant tres dinàmiques, adreçades a diferents edats i de diferent durada, són les següents: 

  1. Joc de Taula Fronteres Invisibles (per a infants a partir de 12 anys)

  2. Fronteres Invisibles surt al carrer (per a infants de 6-12 anys)

  3. Fronteres Invisibles, el conte! (per a infants de 6-12 anys)

Estan organitzant i planificant l’estiu i el curs vinent i volen donar-se a conèixer. Si algú està interessat/ada en alguna de les activitats podeu omplir el següent formulari: Som Fronteres Invisibles, o contactar-hi a fronteresinvisibles@gmail.com per demanar més informació.

Si coneixeu altres espais on els pot interessar el que ofereixen, estaran encantades que els hi feu arribar les seves activitats!

 

Entitat o associació:
Fronteres Invisibles
Telèfon:
-