Skip to Content

Plaça de tècnica de gestió del Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó (CJD7)
Descripció anunci:

TASQUES A REALITZAR:

1. SUPORT A LES ENTITATS QUE CONFORMEN EL CJD7
a) Dinamització i gestió dels espais de treball amb les entitats.
b) Formació, assessorament i seguiment a les Entitats.
c) Recolzament en les activitats de les Entitats.

2. COORDINACIÓ DE PROJECTES I EQUIPAMENTS
a) Redacció, seguiment i justificació dels projectes.
b) Coordinació i seguiment dels equipaments i serveis (CJD7 ,Punt7 i CJ Girapells).
c) Coordinació i acompanyament de les treballadores (CJD7, Punt7 i CJ Girapells)
d) Coordinació i seguiment del pla de comunicació.

3. SUPORT I ACOMPANYAMENT AL SECRETARIAT
a) Recull, redacció i retorn d’actes i seguiment de les activitats que se’n derivin.
b) Relacions externes (Administracions, CJB, Plataforma de Gestió Ciutadana i altres).
c) Realització de convocatòries i jornades pròpies del CJD7.
d) Seguiment de les línies estratègiques del CJD7.

4. GESTIÓ DE L’ECOES DEMANA:NOMIA I TASQUES ADMINISTRATIVES
a) Gestió de les subvencions, els convenis, i l’economia diària i global.
b) Administració de l’arxiu i del funcionament de l’espai del CJD7.
c) Coordinació amb la gestoria per temes laborals, comptables i auditories.
d) Comunicació de l’entitat i gestió de les xarxes socials.

ES DEMANA:

 • Edat entre 20 i 30 anys.
 • Vinculació i coneixement al teixit associatiu juvenil del districte d’Horta-Guinardó.
 • Capacitat i experiència en disseny, preparació i coordinació de projectes.
 • Capacitat d’iniciativa i treball en equip.
 • Domini de l’entorn Windows, paquet Office, XX.SS i Mailchimp.
 • Flexibilitat horària. Principalment torn de tardes i algun matí.

ES VALORARÀ:

 • Estudis en l’entorn de les Ciències Socials.
 • Coneixement en la gestió de pressupostos i tasques administratives.
 • Coneixement de les xarxes socials i del WordPress
 • Coneixement de programari de disseny i tractament d’imatge i so.
 • Formació complementària.

S’OFEREIX:

 • Jornada de 20h setmanals.
 • Incorporació: Setembre 2019.
 • Categoria laboral: Tècnica de gestió II. Nivell B
 • Sou, en dotze pagues, segons Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural.

Per presentar-vos a la plaça cal entregar el CV via email a cjd7@cjd7.org i respondre el següent formulari (no caldrà carta de presentació): Plaça de tècnica de gestió del Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó (CJD7)

No es tindran en compte les candidatures que no realitzin els dos passos o fora de termini.
Data màxima de presentació a l’oferta: Diumenge 7 de Juliol del 2019.

 

Entitat o associació:
Consell de la Joventut d'Horta Guinardó (CJD7)
Telèfon:
652 772 084
Email:
cjd7@cjd7.org