Skip to Content

Plaça de comunicació interna Enginyeria Sense Fronteres
Descripció anunci:

Enginyeria Sense Fronteres és una Organització No Governamental dedicada a la cooperació al Desenvolupament, que busca posar la tecnologia al servei del desenvolupament per construir una societat mundial justa i solidària. Obren convocatòria d’una plaça  de comunicació interna. Data límit 20/10/2019.

A ESF promovem tant projectes i programes de desenvolupament al sud, com accions d’educació, sensibilització, investigació i incidència al Nord. Totes les nostres accions són possibles gràcies al treball del voluntariat, el suport de personal contractat i els ajuts que aporten socis, particulars, institucions i subvencions públiques.

Objectius generals de la plaça:

Actualitzar i millorar els processos i eines de comunicació interna de l’entitat.

Funcions a desenvolupar:

 1. Anàlisi de l’actual sistema de comunicació interna als diferents nivells d’estructura.
 2. Disseny participat i sistematització d’un nou sistema de comunicació interna de l’entitat.
 3. Implementació del nou sistema sistema de comunicació interna, generant els materials i espais d’acompanyament necessaris per la seva adopció amb èxit.
 4. Completar la transició a Google Suite com a principal eina tecnològica de comunicació interna. 
 5. Actualitzar la part estàtica de la web de manera coherent amb la nova estructura.
 6. Migració d’una de les webs d’ESF de Drupal a WordPress.
 7. Suport a les tasques generals de l’àrea de comunicació.

Perfil demanat:

El lloc requereix una persona amb sensibilitat envers l’associacionisme i la cooperació internacional, amb capacitat per a coordinar-se amb diferents grups de treball, aptituds per a les relacions humanes i la feina en equip, dinàmica i amb iniciativa.

Es demana:

 • Formació en Ciències de la Comunicació, Periodisme, Informació i documentació, Informàtica, Disseny web, Comunicació Audiovisual.
 • Experiència en gestió i organització de la informació.
 • Experiència associativa.
 • Capacitat d’anàlisi i sistematització.
 • Familiaritzat amb entorn Google Suite.
 • Coneixements de disseny i gestió web, sobretot en WordPress i Drupal.
 • Coneixements de disseny gràfic.

Imprescindible:

 • Estar inscrit com a beneficiari del Programa Garantia Juvenil a Catalunya.
 • Estar inscrit com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • En possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
 • No haver participat en les convocatòries anteriors ni estar contractat per un altre programa de Garantia Juvenil.

Característiques de l’oferta:

Oferta subjecte a la concessió, condicions i finançament de la convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya:

 • Contracte de 6 mesos en règim de pràctiques. Jornada completa.
 • Remuneració segons les condicions establertes en la subvenció. (aprox 1.385 euros/mes bruts)
 • Incorporació abans del 31 d’octubre

Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de motivacions a organització@esf-cat.org, indicant la referència REF:19/SOC COMUNICACIÓ.

Data límit per a l’enviament de currículums: 20 d’Octubre de 2019.

Entitat o associació:
Enginyeria Sense Fronteres (ESF)
Telèfon:
-