Skip to Content

Personal expatriat a Tunísia a l’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)
Descripció anunci:

L’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) obre convocatòria de Personal expatriat a Tunísia.

Data límit: 15/11/2019.

Funcions:

 • Integrar-se dins de l’equip d’ACPP Magreb, en condició de personal expatriat a la seu permanent de Tunísia, assumint responsabilitats en relació amb els projectes desenvolupats per ACPP que li siguin assignats i les seves contraparts locals. 
 • Assumir la gestió tècnica i econòmica del projecte de cooperació al desenvolupament d’ACPP a Tunísia que li sigui assignat i recolzar la resta de l’equip.
 • Justificar, a nivell tècnic i econòmic, projectes de cooperació al desenvolupament a institucions de l’Estat espanyol, europees, internacionals i/o entitats privades.
 • Identificar accions a desenvolupar conjuntament amb organitzacions locals sòcies i elaboració de propostes específiques dins de les línies estratègiques de treball d’ACPP a Tunísia.
 • Formar part de l’equip d’ACPP al Magreb, treballant en coordinació amb la resta d’integrants de la delegació de Tunísia i personal de les diferents delegacions d’ACPP.

Perfil/requisits:

 • Experiència de treball en equip.
 • Experiència com a personal tècnic de cooperació a terreny amb organitzacions nacionals o internacionals.
 • Coneixement i experiència en gestió d’intervencions i en gestió integral del cicle del projecte.
 • Experiència en sistematització de processos.
 • Informàtica: domini del paquet d’Office incloent domini d’Excel i bases de dades.
 • Alta motivació pel treball en cooperació al desenvolupament i acció humanitària.
 • Domini del francès parlat i escrit.

Es valorarà positivament:

 • Experiència mínima de 2 anys com a tècnic/a de cooperació a terreny en països del Magreb, especialment Tunísia i/o Marroc.
 • Coneixement i experiència en Gènere, Migracions i Desenvolupament Sostenible (amb enfocament d’ESS). Treball amb col·lectius en risc d’exclusió social al Magreb.
 • Coneixement d’Assemblea de Cooperació per la Pau.
 • Permís de conduir.

Perfil personal:

 • Capacitat d’identificació amb els valors i cultura d’una ONG i d’ACPP en particular.
 • Bona capacitat de comunicació oral i escrita.
 • Capacitat de treballar en un entorn exigent orientat a la consecució de resultats.
 • Capacitat de treballar amb grups humans i d’establir bones relacions personals amb gent diversa.
 • Capacitat d’establir i mantenir bones relacions amb representants d’institucions nacionals i internacionals, personal diplomàtic i amb alts càrrecs de ministeris nacionals.
 • Capacitat resolutiva i propositiva.

Condicions de l’oferta de treball:

 • Tipus de contracte: obra i/o servei
 • Jornada: 40 hores setmanals
 • Lloc de treball: oficina d’ACPP a Tunísia Capital, Tunísia.
 • Salari: Segons l’escala salarial d’ACPP.
 • Data d’incorporació: Novembre de 2019.

Les persones interessades han d’enviar CV amb fotografia i carta de motivació sobre la vacant a magreb@acpp.com abans del 15 de novembre de 2019, incloent-hi a l’assumpte PUESTO PERSONAL EXPATRIADO TÚNEZ + NOM I COGNOMS DE LA PERSONA CANDIDATA.

Els CV enviats fora de termini no es tindran en compte en el procés de selecció. Només es contestaran aquelles candidatures que siguin preseleccionades.

A la selecció de CV i de perfil definitiva es tindrà en compte l’equilibri de gènere en relació amb el sector sub-representat.

 

Entitat o associació:
Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)
Telèfon:
-