Skip to Content

La incidència política des de les ONG i els moviments socials. Activisme des de l’enfocament de drets humans (2a edició)
Descripció anunci:

La incidència política és el conjunt d’accions que es posen en marxa per part de la ciutadania i de la societat civil organitzada per influir en la formulació i implementació de polítiques i programes públics i privats que afecten d’una manera o altra manera al gaudi i garantia dels drets humans.

Aquest curs té com a objectiu servir de base perquè una persona individual o organitzada en un col·lectiu disposi d’una metodologia bàsica i d’una caixa d’eines per afrontar el disseny i implementació de processos d’incidència política en el context actual, amb un enfocament de gènere i basat en els drets humans.

Per a això, es treballaran els processos engegats per les organitzacions de la societat civil per reclamar la realització d’un o de diversos drets humans. Les metodologies i eines que s’estudiaran al llarg del curs són el resultat de l’aproximació que han fet les ONG de desenvolupament a la incidència política durant més de tres dècades, actualment utilitzades per els moviments socials i les organitzacions de base.

Programa del curs:

Unitat 1. La incidència política des de l’Enfocament estratègic de Gènere i Basat en Drets Humans 

  • Què s’entén per incidència política?
  • Per què fer incidència? Conjuntura històrica i actual
  • Els actors d’un procés d’incidència política

Unitat 2. Disseny d’un procés d’incidència política

  • Anàlisi de situació
  • Disseny de l’estratègia d’intervenció
  • Avaluació del procés d’incidència política

Unitat 3: Canals i mecanismes establerts i autogenerats d’incidència política

  • El treball en xarxa
  • El lobby a la incidència política
  • Els canals establerts
  • Els canals autogenerats d’incidència política

S’estima una dedicació de un total de 50 hores lectives entre el material teòric de totes les unitats i l’elaboració de l’exercici pràctic.  

Informació sobre la inscripció:

Oberta fins al 26 de febrer de 2016

Altra informació relevant:

Exercici pràctic: Es realitzarà un exercici pràctic que consistirà en identificar un problema o conflicte social a partir del qual elaborar un pla d’incidència política des de l’enfocament de gènere i basat en drets humans. L’exercici es realitzarà en paral•lel a les unitats 2 i 3.

Més informació sobre el curs