Skip to Content

Interpretació i educació ambiental
Descripció anunci:

Aquests curs està destinat a persones que estiguin a l’atur. És un curs que és de nivell 3, és a dir, per accedir al curs, has de tenir Batxillerat, una llicenciatura o diplomatura  o tenir un certificat de professionalitat de la mateixa família.

El curs engloba aspectes de la ISO, IMAS, sistemes de gestió ambiental, elaboració d’inventaris de gestió ambiental, focos contaminants, etc.

Aquest curs s’adreça a persones majors de 18 anys en situació d’atur i que estiguin inscrits al SOC.

Temari:

Mòdul 1: Activitats d’orientació i desenvolupament al medi.

a)Orientació i traçatde recorreguts al medi natural o urbà.

b)Planificació d’itineraris i conducció del grup al medi natural o urbà.

c)Protecció i socors durant la conducció del grup al medi natural o urbà.

Mòdul 2: Estructura i dinàmica del medi ambient.

a)Elements abiòtics, biòtics i antròpics.

b)Ecologia i interpretació del paisatge.

c)Documentació i difusió de informació ambiental.

Mòdul 3: Activitats humanes i problemàtica ambiental.

a)Impacte ambiental a les activitats humanes.

b)Bones pràctiques ambientals a la solució de la problemàtica socio-ambiental.

c)Recursos naturals i socials pel desenvolupament de la interpretació y educació ambiental.

Mòdul 4: Programes d’educació ambiental.

a)Educació ambiental i àmbits d’aplicació.

b)Interpretació del patrimoni com a estratègia de comunicació i gestió.

c)Execució de programes i activitats d’educació ambiental.

Mòdul 5: Mòdul de pràctiques professionals no laborables.

Estructura del curs:

Aquest curs consta de 440 hores lectives i 80 hores de pràctiques .

Titulació que s’obté:

Certificat de professionalitat de nivell 3.

Entitat o associació:
Fundesplai - Formació Catalana de l'Esplai
Telèfon:
93 474 74 74