Skip to Content

Formacions de llengua estiu 2020
Descripció anunci:

PROLLEMA, ensenyant llengua materna’, és un projecte adreçat a joves migrats sols en situació d’EXCLUSIÓ SOCIAL SEVERA que els i les capacita, prèvia formació, com a ensenyants de la seva llengua materna.

Mitjançant l’experiència personal del jovent participant com aprenent de les llengües d’acollida al territori i les necessitats comunicatives que es trobà a la seva arribada s’estructura el contingut de la formació a impartir, així com s’elabora el material pedagògic que recolzarà l’ensenyament de la llengua.

la participació a la proposta no només cerca la seva capacitació com ensenyant, sinó que confereix adquisició de competències transversals aplicables a la definició del seu projecte de vida, sensació d’utilitat en tant que són joves en situació de desocupació forçosa,  construcció en comú a partir del debat i l’assaig-error, ampliació de la seva xarxa social , esdevenir membre actiu de la societat d’acollida des de la interacció  essent agent emissor alhora que receptor de coneixement… factors que sens dubte permeten ,entre d’altres, minimitzar la seva situació d’exclusió social.

  • formació impartida per jovent nadiu
  • l’ensenyament de la llengua es planteja des d’una vessant INICIALPRÀCTICA i ORAL
  • se cerca que l’aprenent adquireixi competències lingüístiques que permetin la comunicació de manera autònoma amb el parlant de la llengua apresa

10 sessions | 90′ / sessió | juny-juliol | Nau Bostik |  105 € 

amazic (llengua oficial del  l’Marroc)
del 26 de juny al 31 de juliol
JUNY: divendres de 18 a 19’30
JULIOL: dimecres i divendres de 18 a 19’30

Inscriu-te

fula (d’ampli abast a l’Àfrica Subsahariana)
del 25 de juny al 30 de juliol
JUNY: dijous de 18 a 19’30
JULIOL: dimarts i dijous de 18 a 19’30

Inscriu-te

 

Entitat o associació:
Prollema
Telèfon:
-