Skip to Content

Formació en Gestió Integral de Fundacions i Associacions
Descripció anunci:

La Fundació Pere Tarrés, en el present curs presenta formació relacionada amb la cultura popular i tradicional catalana i millora de la gestió de fundacions i associacions culturals.

La formació en gestió és un dels suports per la millora en els resultats a les entitats.  Capacitar a les persones de les associacions permetrà millorar els aspectes organitzatius de les entitats culturals perquè això pugui revertir en la seva viabilitat com a entitats.

El curs planificat serà de 20 hores de durada i tractarà diverses temàtiques clau i rellevants per a dur una bona gestió i millora continua de les entitats amb l’especificitat de l’àmbit cultural. Es programaran dues edicions a Barcelona.

L’objectiu de la formació és capacitar a les persones de les fundacions i associacions culturals per a que puguin assolir les estratègies necessàries per a dur a terme la gestió eficaç de la pròpia entitat.

Destinataris:

Professionals i persones vinculades a entitats culturals

Objectius:

– Conèixer quin tipus d’entitat ha d’establir en funció de les necessitats o les activitats que es duran a terme.

– Conèixer els requisits legals i fiscals de cada tipus d’entitat.

– Esser capaç de dur els comptes al dia.

– Conèixer les diverses fonts de finançament que existeixen i ser  capaçosde desenvolupar un pla de captació de fons.