Skip to Content

Formació a distància en Prevenció i abordatge de l’abús sexual infantil (ASI) en l’educació en el lleure
Descripció anunci:

La Fundació Vicki Bernadet és una entitat experta en l’atenció integral, prevenció i sensibilització dels abusos sexuals a menors.

En el marc de les diverses activitats que realitza hi ha uns cursos especialitzats en la Prevenció i Abordatge de l’Abús Sexual Infantil en l’àmbit de l’educació en el lleure.

S’ofereix formació, en modalitat a distància, que permet conceptualitzar l’Abús Sexual Infantil (ASI) i el maltractament infantil i aporta recursos per a prevenir-lo, detectar-lo i actuar davant d’un abús o de la revelació d’un abús.

El curs té una durada de 10 hores, en 4 sessions de 2,5 hores, i és gratuïta perquè compta amb el suport de la Direcció General de Joventut. Cal, però, fer inscripció prèvia. Amb aquesta formació s’obté un certificat expedit per la Direcció General de Joventut.

Amb motiu de l’alta demanada i que es van exhaurir les places dels 6 primers cursos, s’ofereixen 4 cursos més.

Destinataris

Aquesta formació està adreçada a totes les persones que de manera voluntària o remunerada fan activitats d’educació en el lleure adreçades a persones menors de 18 anys.

Objectius

Els objectius d’aquesta formació són que les persones participants:

1. Tinguin coneixements en matèria d’Abús Sexual Infantil (ASI).
2. Puguin dissenyar i realitzar les activitats de forma segura en matèria d’ASI.
3. Puguin articular un bon sistema de prevenció de l’ASI.
4. Tinguin recursos per abordar casos d’ASI, tant si es produeixen en el propi àmbit d’actuació, com si els són revelats encara s’hagin produït en un altre àmbit.

Continguts

1.- CONCEPTUALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE L’ABÚS SEXUAL INFANTIL

En aquest mòdul es defineix l’abús sexual infantil i es donen estratègies per a poder reaccionar davant d’una revelació d’ASI i s’aborden temes com el desenvolupament psicosexual dels infants, les conductes inadequades, les conductes de risc i les possibilitats d’actuacions pedagògiques a implementar per part dels equips de monitoratge del lleure.

2.- IDENTIFICACIÓ DE L’ABÚS SEXUAL INFANTIL: DETECCIÓ I REVELACIÓ

En aquest mòdul es parlarà de la detecció de l’abús sexual infantil des del lleure educatiu així com també l’actuació davant d’una revelació, entenent el moment, les competències per abordar-ho, la importància de la primera resposta, etc.

3.- ACTUACIÓ DAVANT L’ABÚS SEXUAL INFANTIL DES DEL LLEURE EDUCATIU

En aquest mòdul s’explicaran els circuits i protocols existents que s’han de seguir en el moment en el que es coneix o es sospita de la existència d’una situació d’abús sexual. A la vegada, també es parla dels recursos existents als quals es pot requerir ajuda i/o assessorament.

4.- PREVENCIÓ DE L’ABÚS SEXUAL INFANTIL

En aquest mòdul s’estableixen les bases formatives que ajudin a la detecció i prevenció de l’abús sexual infantil, així com a definir accions adequades per part dels responsables de les instal·lacions i d’equips de monitors per tal de prevenir l’ASI.

Metodologia

Aquest curs s’ofereix íntegrament a través de videoconferència. Els i les alumnes rebran la formació a través de la plataforma de videoconferència gestionada per la Fundació Vicki Bernadet.

S’utilitzarà el zoom.  Abans de l’inici de la formació, les persones participants rebran un correu de benvinguda explicant com accedir a la sessió. La formació es pot fer a traves de l’ordinador, la tableta o el mòbil.

Les classes combinaran la exposició de continguts amb estones de treball en grup, tenint una metodologia participativa i activa.

Docència

Fundació Vicki Bernadet

Llocs, dates i horaris

El curs consta de 4 sessions de 2,5 hores cadascuna.

Oferta de cursos en les següents dates i horaris.

Curs 4/2021: 13, 15, 20 i 22 d’abril. Dimarts i dijous de 9.30 a 12.00. Formulari d’inscripció.
Curs 5/2021: 5, 12, 19 i 26 de maig. Dimecres de 18.00 a 20.30. Properament.
Curs 6/2021: 1, 8, 15 i 22 de juny. Dilluns de 16.30 a 19.00. Properament.

Observacions

El nombre de persones per grup és de 35.

Per obtenir el certificat que atorga la Direcció General de Joventut cal haver assistit a totes les sessions del curs.

El curs no té cap cost directe per a l’alumne perquè està subvencionat per la Direcció General de Joventut.

 

Entitat o associació:
Fundació Vicki Bernadet
Telèfon:
933 189 769