Skip to Content

Feminista per treballar a l’equip de cooperacció
Descripció anunci:

Cooperacció és una associació feminista de cooperació internacional que treballa a El Salvador, Colòmbia, Mali, Senegal i Europa. El nostre objectiu és contribuir, des d’una perspectiva feminista, a l’empoderament de les dones, al ple exercici dels seus drets i a la consecució de l’equitat de gènere.
 
Les nostres àrees prioritàries de treball per 2019-2024 són:

 •  Dones lliures de violències
 • Autonomia dels cossos i sexualitats
 • Economies per a la vida i ecofeminisme
 • Enfortiment dels moviments de dones i feminismes

 
Selecciona: feminista per treballar a l’equip de Cooperacció amb el següent perfil:

 
Descripció del lloc de treball:
La persona seleccionada s’integrarà a l’equip de Cooperacció, a la seu central a Barcelona. 

L’objectiu principal del lloc de treball és responsabilitzar-se de la identificació i formulació de projectes i accions de cooperació internacional en els països en els que treballem i del seguiment de les activitats dels projectes juntament amb les persones responsables a països i a l’equip de Barcelona. Data límit 22 de novembre del 2019.
 
Competències:

 • El lloc requereix a una persona amb experiència en la gestió del cicle de projectes de cooperació internacional amb perspectiva feminista.
 • Coneixement i experiència en l’aplicació de la normativa UE, AECID, ACCD i/o Ajuntaments i, especialment, experiència en formulació de projectes de cooperació internacional.
 • Es requereixen capacitats de coordinació d’activitats, de treball autònom i habilitats de treball en equip amb organitzacions sòcies d’altres països, flexibilitat, pro activitat a l’hora de resoldre tensions i promoure consensos. Bona capacitat de comunicació i coordinació amb altres persones de l’equip, bona capacitat per treballar en xarxa amb altres organitzacions. 
 • Coneixements i/o experiència en identificació, formulació, implementació i/o seguiment de projectes d’algun dels temes  objectes de nostres àrees prioritàries.

Tasques:

 • Participar en la identificació de projectes juntament amb les persones responsables de país i/o les organitzacions sòcies, assegurant que compleixin amb les prioritats de Cooperacció i els requisits dels cofinançadors.
 • Formulació de projectes de cooperació internacional (part tècnica i financera) en coordinació amb les oficines de país i amb l’equip de cooperació internacional i de finances. Aquesta tasca només es farà en temps de convocatòries (uns 5 mesos a l’any)
 • Coordinació i seguiment de les activitats aprovades en els projectes, especialment pel que fa a la redacció de termes de referència i seguiment dels requisits administratius d’acceptació, seguiment i autoritzacions dels cofinançadors en cadascun del casos que sigui necessari.
 • Participar en la revisió i elaboració d’informes tècnics dels projectes, assegurant la correcta justificació econòmica, d’activitats i resultats segons els criteris de cada entitat finançadora.
 • Participació amb la resta d’activitats de l’organització, quan sigui necessari, especialment aportant a les activitats de sensibilització als territoris on treballa CooperAcció juntament amb la resta de l’equip.
 • Assegurar que les avaluacions dels projectes sota la seva responsabilitat compleixin amb els requisits de les entitats cofinançadores.
 • Participar i representar junt l’equip de cooperació internacional en reunions de rendició de comptes amb els finançadors i/o reunions de presentacions de convocatòries.
 • Capacitat de respondre a requeriments i d’altres imprevistos en el transcurs de l’execució i la justificació de projectes (sol·licituds de canvis, resposta a requeriments, etc.).

Requisits:

 • Experiència d’un mínim de 5 anys, en tasques relacionades a identificació, formulació i seguiment de projectes de cooperació internacional en països d’Amèrica Llatina i/o Àfrica.
 • Coneixement i experiència amb la justificació econòmica i tècnica de projectes finançats per la  UE, AECID,  ACCD i Ajuntaments (al menys 3 d’aquests finançadors).
 • Experiència de treball amb equips i oficines d’altres països i habilitats de coordinació via mail i Skype. 
 • Bon domini del castellà i català parlat i escrit i bona capacitat de redacció i comunicació per escrit.
 • Bon domini del Francès parlat i escrit.
 • Coneixements comprovats sobre feminismes i/o gènere i desenvolupament.
 • Capacitat d’interlocució i representació institucional.
 • Capacitat per treballar en equip i actitud pro activa en la construcció d’equip.
 • Habilitats en la gestió de conflictes i la gestió de tensió en moments de l’any que requereixin una càrrega intensa de treball.
 • Domini de Office i gestió del correu electrònic i Skype.
 • Disponibilitat per viatjar, si necessari.

Oferim:

 • Contracte d’un any prorrogable amb jornada de 40 hores setmanals (amb flexibilitat d’horari segons necessitats). 
 • Incorporació el 09 de desembre del 2020, immediatament després de la finalització del procés de selecció.
 • Salari d’acord a l’escala salarial de COOPERACCIÓ.
 • Incorporació a un equip actiu i amb perfils diversos.
 • Incorporació a la direcció col·lectiva de l’organització
 • Possibilitat de participar en altres activitats de Cooperacció d’interès per a la candidata/o, relacionades a temes de feminisme i/o gènere i desenvolupament.

Les persones interessades han de fer arribar el seu CV amb una carta de motivació, abans del 22 de novembre del 2019 a seleccion@cooperaccio.org , indicant la referència COOPERACIÓ INTERNACIONAL 19.
 
En el cas de no ser contactada/t fins al 10 de Desembre s’entendrà que la candidatura ha estat desestimada.

 

Entitat o associació:
Cooperacció
Telèfon:
936 674 095