Skip to Content

Empoderament a través del joc corporal – màscara
Descripció anunci:

Com explorar, descobrir i utilitzar el potencial cultural d’un grup com a mitjà de creació? Com explorar la incidència social de les expressions populars i recursos culturals que posseeix el grup? Com tractar que facin un relat des del seu cos i la música? El workshop pretén mostrar maneres d’abordar un grup perquè surti a la superfície els potencials que té un col·lectiu i puguin donar a conèixer la seva riquesa cultural. Per això recollirem treball amb màscara, cos i Commedia de l’Art. Es tracta de realitzar una comparativa de la funció social de la comèdia de l’art en aquesta època amb el paper que pensem hauria de complir avui dia. Quin espai públic ha d’ocupar? Què es pot recuperar?

Dates: 14 i 15 maig 2016

Horaris: dissabte i diumenge de 10-14h i de 15-18h

Total hores: 14 hores

Socis (antiguitat mínim 6 mesos) i alumnes 90 €. Altres 140 €

Entitat o associació:
Forn de Teatre Pa'Tothom
Telèfon:
93 442 92 82