Skip to Content

Dinamització de programes i programació cultural al casal de barri de la Font d’en Fargues
Descripció anunci:

L’Associació Casal Font d’en Fargues obre la següent convocatòria, l’objecte de la qual
és la selecció i contractació d’una persona per dinamitzar els programes i la programació
cultural del Casal de Barri. Data límit 12/02/2020.

Funcions:

Específiques:

 • Dinamitzar la programació cultural de l‘equipament de forma coordinada amb la
  resta d’equip tècnic i amb les entitats i comissions del Casal.
 • Dinamitzar els programes temàtics del Casal (Creix en Família, Troc i Racó de
  Lectura)
 • Coordinar la regidoria d’actes i espectacles així com el muntatge d’exposicions.
 • Coordinació amb els proveïdors de serveis dels espectacles culturals (tècnics de so i
  llum, serveis de neteja, etc.)
 • Coordinació del manteniment dels equips de so i llum.
 • Participar de les reunions de comissions, tant internes com externes, necessàries per
  al bon desenvolupament de la seva feina
 • Teixir relacions amb el sistema comunitari del Casal (escoles, altres equipaments
  culturals, serveis educatius, serveis socials, etc.)
 • Dinamitzar els canals de participació relacionats amb la programació d’activitats:
  Comissió de Programació
 • Elaboració i seguiment dels indicadors de les àrees corresponents i els de gestió
  comunitària així com elaboració de les memòries requerides.

Transversals:

 • Implicació en la globalitat del projecte del Casal Font d’en Fargues, participant en
  jornades associatives i en les diverses comissions relacionades amb la programació.
 • Vetllar pel compliment dels objectius del Casal Font d’en Fargues.
 • Atenció al Públic i suport en la coordinació del manteniment de l’equipament.

Requisits:

 • Experiència en el sector associatiu i en la dinamització d’espais comunitaris.
 • Experiència en disseny, gestió, programació i realització de programes d’activitats
  culturals i comunitaris.
 • Formació específica en el camp de la gestió cultural.
 • Català i castellà parlats i escrits.
 • Domini d’eines ofimàtiques.
 • Proactivitat, autonomia, capacitat de gestió i de relació, de coordinació i de treball en
  equip.
 • Actitud positiva, dinàmica, flexible i emprendedora.

Es valorarà:

 • Actitud afable i empàtica.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a activitats i/o necessitats.
 • Habilitats socials, relacionals i de mediació.
 • Coneixement i/o vinculació amb el territori, el projecte del Casal Font d’en Fargues i/o
  el teixit associatiu de la Font d’en Fargues.
 • Perspectiva de continuïtat en el projecte.

Condicions generals:

 • Tipus de contracte: 6 mesos obra i servei + indefinit fins a la finalització de conveni
  amb 1 mes de prova.
 • Horari: 37,5 hores setmanals, en torn de matí i/o de tarda.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària per atendre activitats i necessitats del projecte.
 • Retribució segons conveni. (19.477€ bruts anuals, categoria Animador sociocultural)
 • Data d’incorporació: 24 de febrer de 2020
 • Lloc de treball: Casal Font d’en Fargues, carrer Pedrell 67-69

Les persones interessades porteu-nos el cv + carta de presentació/motivació a: Casal Font d’en Fargues, Carrer Pedrell 67/69 BCN. Tel: 934 205 941

Tots els currículums cal portar-los personalment al Casal. L’horari de secretaria és de dilluns a divendres de 17 h a 20 h. En cas que us sigui impossible apropar-vos, poseu-vos en contacte amb nosaltres telefònicament. Es podran sol.licitar entrevistes personals amb els candidats/es per tal d’ampliar la informació aportada.
Data màxima de presentació de CV + Carta: 12 de febrer del 2020.

 

Entitat o associació:
Associació Casal Font d’en Fargues
Telèfon:
934 205 941
Email:
-