Skip to Content

Curs sobre (Re)integració i la Seguretat de Base Comunitària
Descripció anunci:

El curs de formació especialitzada sobre la (Re)integració i la Seguretat de Base Comunitària (CBRS per les seves sigles en anglès) per a professionals presenta un enfocament innovador i més ampli per a definir programes de treball sobre la (re)integració, la integració, la resiliència i la seguretat de la comunitat basats en el context i impulsat per la comunitat. Respon a les diferents dinàmiques dels processos de (re)integració i resiliència amb els grups destinataris (per exemple, els ex combatents, els repatriats, els refugiats, els desplaçats interns, els nens alliberats de les forces i grups armats i altres joves en situació de risc) i les comunitats receptores o d’acollida. 

En general diversos projectes de (re)integració, autosuficiència i seguretat comunitària ocorren de forma paral·lela. Aquest fet tendeix a crear més divisions en les comunitats, i sovint els projectes no són sostenibles. La majoria dels programes estan molt centralitzats i per tant no responen adequadament als contextos locals, ni a l’autonomia dels actors locals per planificar, executar i fer seus aquests processos. Aquest curs explora aquestes dinàmiques i proposa diferents mitjans per construir ponts i acostar diferents enfocaments sobre la (re)integració, la seguretat de la comunitat, i la resiliència amb la finalitat de promoure solucions duradores, l’estabilitat, el desenvolupament econòmic local, i la (re)integració dels diferents grups en el seves comunitats receptores o d’acollida. 

Organitza: El Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB) juntament amb Transition International (TI)

Programa del curs: Aquest curs té l’objectiu específic de reunir professionals experimentats d’arreu del món per discutir enfocaments i teories d’avantguarda, per compartir experiències i per desenvolupar noves habilitats per poder planificar amb eficàcia i oferir programes integrals de (re)integració i de seguretat basats i impulsats en la comunitat. 

El curs permetrà als participants avaluar les especificitats dels diferents contextos de programació, desenvolupar respostes programàtiques informades i coherents, i coordinar i implementar programes socioeconòmics de (re)integració i de seguretat comunitat coherents i contextuals impulsats en col·laboració amb les comunitats. Els objectius generals del curs són: 

  1. Crear un enteniment comú dels diferents enfocaments dels programes de (re)integració, resiliència i seguretat comunitària i construir ponts entre els participants involucrats en aquests diferents àmbits;

  2. Obtenir les eines per avaluar eficaçment les dinàmiques del context local en la programació de CBRS;

  3. Aprendre a dissenyar programes CBRS impulsats pel context local i de forma participativa;

  4. Obtenir les eines per posar en pràctica la programació CBRS impulsada pel context incloent:informació, assessorament i sistemes de referència, assistència específica per a la(re)integració, desenvolupament econòmic i social local, infraestructura comunitària, components socials, la gestió i seguretat dels arsenals d’armes petites i lleugeres;

  5. Aprendre com abordar qüestions transversals, incloent la informació pública, les persones amb discapacitat, la gestió dels recursos naturals, la capacitat de resposta en qüestions de gènere i d’edat, la sensibilitat al conflicte, i el desenvolupament de noves capacitats;

  6. Explorar modalitats d’execució i processos innovadors de supervisió i avaluació impulsats per la comunitat.

Informació sobre la inscripció:

Omplir i enviar el formulari d’inscripció del curs a bcncentrepau@bcn.cat amb còpia a alexandra.goldstack.ti@gmail.com 

Període de preinscripció per la beca LaFede.CAT: del 8 de maig al 8 de juny (inclòs). Lafede.cat ofereix 2 beques només per a entitats federades. Cal escriure a informacio@lafede.cat i omplir aquest formulari.

Més informació: